RIO po nowemu

  
Strona 1 z 1    [ Posty: 8 ]

Moderator: heiland

Napisano: 09 cze 2017, 9:35

TWoj
Referent
Posty: 490
Od: 10 maja 2016, 15:48


Napisano: 09 cze 2017, 16:26

Projekt zakłada m.in. wprowadzenie obowiązku powiadamiania przez izby - w związku z prowadzoną działalnością nadzorczo-kontrolną - organów ścigania o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa lub wykroczenia.


....już widzę te zawiadomienia, ze bilanse OPSów są nierzetelne, bo FA, rodzinne, 500plus OPSy księguką pod listą wypłat....

Idą ciekawe czasy...
TWoj
Referent
Posty: 490
Od: 10 maja 2016, 15:48


Napisano: 13 cze 2017, 10:51

TWoj pisze:http://orka.sejm.gov.pl/opinie8.nsf/nazwa/1409_u/$file/1409_u.pdf


http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/Przebi ... EB003F49A0po art. 10a dodaje się art. 10b w brzmieniu:

„Art. 10b. 1. W razie uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa lub
wykroczenia izba zawiadamia organ powołany do ścigania przestępstw
lub
wykroczeń oraz informuje o tym kierownika jednostki kontrolowanej i właściwy
organ sprawujący nad nią nadzór.
2. W razie uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa skarbowego
lub wykroczenia skarbowego izba zawiadamia organ powołany do ścigania tych
przestępstw lub wykroczeń oraz informuje o tym kierownika jednostki
kontrolowanej i właściwy organ sprawujący nad nią nadzór.
3. Organ powołany do ścigania przestępstw lub wykroczeń oraz organ
powołany do ścigania przestępstw skarbowych lub wykroczeń skarbowych
zawiadamiają izbę o wynikach postępowania.
4. W razie ujawnienia innych czynów niż określone w ust. 1 i 2, za które jest
ustawowo przewidziana odpowiedzialność, izba zawiadamia o tym właściwe organy.
Przepis ust. 3 stosuje się odpowiednio.”;
TWoj
Referent
Posty: 490
Od: 10 maja 2016, 15:48

Napisano: 13 cze 2017, 10:58

Art. 8. 1. Stosunki pracy nawiązane na podstawie przepisów ustawy zmienianej w
art. 1, w brzmieniu dotychczasowym, z prezesami i zastępcami prezesów regionalnych izb
obrachunkowych wygasają
z upływem 2 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej
ustawy, jeżeli przed upływem tego terminu nie zostaną powołani odpowiednio na
prezesów i zastępców prezesów regionalnych izb obrachunkowych.

2. Stosunki pracy nawiązane na podstawie przepisów ustawy zmienianej w art. 1, w
brzmieniu dotychczasowym, z etatowymi członkami kolegiów regionalnych izb
obrachunkowych wygasają
z upływem 4 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej
ustawy, jeżeli przed upływem tego terminu nie zostaną powołani na członków kolegiów
regionalnych izb obrachunkowych.

3. Kadencje pozaetatowych członków kolegiów regionalnych izb obrachunkowych,
powołanych w trybie przepisów ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu
dotychczasowym, wygasają
z upływem 2 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej
ustawy.

4. Konkursy na członków kolegiów regionalnych izb obrachunkowych wszczęte na
podstawie przepisów ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu dotychczasowym, i
niezakończone powołaniem przed dniem, o którym mowa w art. 14 pkt 2, ulegają
zakończeniu z tym dniem.


ZMIANY, ZMIANY, ZMIANY....
TWoj
Referent
Posty: 490
Od: 10 maja 2016, 15:48

Napisano: 23 cze 2017, 11:13

...ustawa poszła do podpisu przez Prezydenta RP.

Oj będą zmiany....
TWoj
Referent
Posty: 490
Od: 10 maja 2016, 15:48

Napisano: 13 lip 2017, 16:22

...a jednak zmian nie będzie, gdyż Prezydent RP zawetował ustawę. Możecie spać spokojnie dalej...

Swoją drogą to ciekawe, że wszystkie zmiany dot. funkcjonowania RIO w ten czy inny sposób nie są wdrażane. Ciekawa sprawa.
TWoj
Referent
Posty: 490
Od: 10 maja 2016, 15:48

Napisano: 17 lip 2017, 17:17

Ciekawe czy kiedykolwiek miało to wejść w życie, czy po prostu straszą
liczydlo
Praktykant
Posty: 3
Od: 29 lis 2016, 16:14
Poznań


  
Strona 1 z 1    [ Posty: 8 ]
NIE PRZEGAP WAŻNYCH INFORMACJI! POLUB NASZ PROFIL NA FACEBOOKU
[ ZAMKNIJ ]