RIO po nowemu

  
Strona 1 z 1    [ Posty: 8 ]

Moderator: heiland

Napisano: 09 cze 2017, 9:35

TWoj
Starszy referent
Posty: 579
Od: 10 maja 2016, 15:48


Napisano: 09 cze 2017, 16:26

Projekt zakłada m.in. wprowadzenie obowiązku powiadamiania przez izby - w związku z prowadzoną działalnością nadzorczo-kontrolną - organów ścigania o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa lub wykroczenia.


....już widzę te zawiadomienia, ze bilanse OPSów są nierzetelne, bo FA, rodzinne, 500plus OPSy księguką pod listą wypłat....

Idą ciekawe czasy...
TWoj
Starszy referent
Posty: 579
Od: 10 maja 2016, 15:48


Napisano: 13 cze 2017, 10:51

TWoj pisze:http://orka.sejm.gov.pl/opinie8.nsf/nazwa/1409_u/$file/1409_u.pdf


http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/Przebi ... EB003F49A0po art. 10a dodaje się art. 10b w brzmieniu:

„Art. 10b. 1. W razie uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa lub
wykroczenia izba zawiadamia organ powołany do ścigania przestępstw
lub
wykroczeń oraz informuje o tym kierownika jednostki kontrolowanej i właściwy
organ sprawujący nad nią nadzór.
2. W razie uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa skarbowego
lub wykroczenia skarbowego izba zawiadamia organ powołany do ścigania tych
przestępstw lub wykroczeń oraz informuje o tym kierownika jednostki
kontrolowanej i właściwy organ sprawujący nad nią nadzór.
3. Organ powołany do ścigania przestępstw lub wykroczeń oraz organ
powołany do ścigania przestępstw skarbowych lub wykroczeń skarbowych
zawiadamiają izbę o wynikach postępowania.
4. W razie ujawnienia innych czynów niż określone w ust. 1 i 2, za które jest
ustawowo przewidziana odpowiedzialność, izba zawiadamia o tym właściwe organy.
Przepis ust. 3 stosuje się odpowiednio.”;
TWoj
Starszy referent
Posty: 579
Od: 10 maja 2016, 15:48

Napisano: 13 cze 2017, 10:58

Art. 8. 1. Stosunki pracy nawiązane na podstawie przepisów ustawy zmienianej w
art. 1, w brzmieniu dotychczasowym, z prezesami i zastępcami prezesów regionalnych izb
obrachunkowych wygasają
z upływem 2 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej
ustawy, jeżeli przed upływem tego terminu nie zostaną powołani odpowiednio na
prezesów i zastępców prezesów regionalnych izb obrachunkowych.

2. Stosunki pracy nawiązane na podstawie przepisów ustawy zmienianej w art. 1, w
brzmieniu dotychczasowym, z etatowymi członkami kolegiów regionalnych izb
obrachunkowych wygasają
z upływem 4 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej
ustawy, jeżeli przed upływem tego terminu nie zostaną powołani na członków kolegiów
regionalnych izb obrachunkowych.

3. Kadencje pozaetatowych członków kolegiów regionalnych izb obrachunkowych,
powołanych w trybie przepisów ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu
dotychczasowym, wygasają
z upływem 2 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej
ustawy.

4. Konkursy na członków kolegiów regionalnych izb obrachunkowych wszczęte na
podstawie przepisów ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu dotychczasowym, i
niezakończone powołaniem przed dniem, o którym mowa w art. 14 pkt 2, ulegają
zakończeniu z tym dniem.


ZMIANY, ZMIANY, ZMIANY....
TWoj
Starszy referent
Posty: 579
Od: 10 maja 2016, 15:48

Napisano: 23 cze 2017, 11:13

...ustawa poszła do podpisu przez Prezydenta RP.

Oj będą zmiany....
TWoj
Starszy referent
Posty: 579
Od: 10 maja 2016, 15:48

Napisano: 13 lip 2017, 16:22

...a jednak zmian nie będzie, gdyż Prezydent RP zawetował ustawę. Możecie spać spokojnie dalej...

Swoją drogą to ciekawe, że wszystkie zmiany dot. funkcjonowania RIO w ten czy inny sposób nie są wdrażane. Ciekawa sprawa.
TWoj
Starszy referent
Posty: 579
Od: 10 maja 2016, 15:48

Napisano: 17 lip 2017, 17:17

Ciekawe czy kiedykolwiek miało to wejść w życie, czy po prostu straszą
liczydlo
Praktykant
Posty: 3
Od: 29 lis 2016, 16:14
Poznań


  
Strona 1 z 1    [ Posty: 8 ]
NIE PRZEGAP WAŻNYCH INFORMACJI! POLUB NASZ PROFIL NA FACEBOOKU
[ ZAMKNIJ ]