termin odpowiedzi na pismo z sau

  
Strona 1 z 1    [ Posty: 3 ]

Moderator: heiland

Napisano: 17 wrz 2014, 10:12

Jesli sad wzywa mnie do uzupełnienia braków, badz prosi o odpowiedz w ciagu 7 dni. To powinnam liczyc 7 dni roboczych czy 7 dni kalendarzowych- czyli 5 dni roboczych w tym przypadku? gdzie znajde na to odpowiedz - ktory artykul
XYZl


Napisano: 17 wrz 2014, 12:45

Kodeks postępowania cywilnego

Art. 164. Bieg terminu wyznaczonego przez sąd lub przewodniczącego (termin sądowy) rozpoczyna się od ogłoszenia w tym przedmiocie postanowienia lub zarządzenia, a gdy kodeks przewiduje doręczenie z urzędu - od jego doręczenia.

Art. 165. § 1. Terminy oblicza się według przepisów prawa cywilnego.
§ 2. Oddanie pisma procesowego w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe lub w placówce pocztowej operatora świadczącego pocztowe usługi powszechne w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej jest równoznaczne z wniesieniem go do sądu.
§ 3. To samo dotyczy złożenia pisma przez żołnierza w dowództwie jednostki wojskowej albo przez osobę pozbawioną wolności w administracji zakładu karnego oraz przez członka załogi polskiego statku morskiego u kapitana statku.

Kodeks cywilny

Art. 110. Jeżeli ustawa, orzeczenie sądu lub decyzja innego organu państwowego albo czynność prawna oznacza termin nie określając sposobu jego obliczania, stosuje się przepisy poniższe.

Art. 111. § 1. Termin oznaczony w dniach kończy się z upływem ostatniego dnia.
§ 2. Jeżeli początkiem terminu oznaczonego w dniach jest pewne zdarzenie, nie uwzględnia się przy obliczaniu terminu dnia, w którym to zdarzenie nastąpiło.

Art. 115. Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na dzień uznany ustawowo za wolny od pracy, termin upływa dnia następnego.
Rajski
Referent
Posty: 235
Od: 11 wrz 2014, 17:01

Napisano: 17 wrz 2014, 12:46

liczy się więc także dni ustawowo wolne od pracy, przesądza o tym 115 kc
Rajski
Referent
Posty: 235
Od: 11 wrz 2014, 17:01


  
Strona 1 z 1    [ Posty: 3 ]
NIE PRZEGAP WAŻNYCH INFORMACJI! POLUB NASZ PROFIL NA FACEBOOKU
[ ZAMKNIJ ]