zasiłek stały i dochód z umowy zlecenia

  
Strona 1 z 1    [ Posty: 8 ]

Moderator: heiland

Napisano: 01 paź 2014, 10:51

W trakcie pobierania zasiłku stałego osoba w 1 miesiącu uzyskała dochód z umowy zlecenia w wysokości 800 zł. Co z tym zrobić ?
Joola


Napisano: 01 paź 2014, 11:14

uchylić decyzję od miesiąca następnego
p..

Napisano: 01 paź 2014, 11:27

Uchylić ? ta osoba nadal pobiera stały.... tylko w 1 miesiącu otrzymała dochód
Joola

Napisano: 01 paź 2014, 11:40

jeśli uzyskał dochód przekraczający kryterium, to w następnym miesiącu traci uprawnienia i należy wszcząć postępowanie w sprawie uchylenia decyzji. jeśli zasiłek stały za ten właśnie miesiąc został już wypłacony, to należy wszcząć postępowanie w sprawie nienależnie pobranego świadczenia. jeśli w tym miesiącu nie uzyskał dochodu, to od kolejnego będzie mu przysługiwał zasiłek stały, który przyznajesz na jego wniosek, po przeprowadzeniu wywiadu i wydaniu nowej decyzji.
p..

Napisano: 01 paź 2014, 12:17

Sprawa skomplikowana.
Klient podjął zatrudnienie od lipca ale wypłata nastąpiła w sierpniu. Pracował ok 15 dni w lipcu. I nadal chce otrzymywać stały.
Joola

Napisano: 01 paź 2014, 18:17

Wcale nie skomplikowana: wszczęcie w sprawie uprawnień do zasiłku stałego , wywiad, naliczanie nienależnie pobranych ( bez uchylania decyzji jeśli nadal ma uprawnienia) i potrącenie z bieżących świadczeń. Oczywiście uprawnień we wrześniu gdyż wypłata nastąpiła w sierpniu.
Wredna1

Napisano: 02 paź 2014, 8:02

Dziękuje bardzo za podpowiedź.
Joola

Napisano: 04 lis 2014, 20:35

Dla wypełnienia dyspozycji art. 37 PomSpołU wymagane jest kumulatywne stwierdzenie występowania dwóch grup przesłanek, po pierwsze czy wnioskodawca jest osobą niezdolną do pracy z powodu wieku albo czy został zaliczony do I lub II grupy inwalidów lub legitymuje się znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (kryterium sytuacyjne), po drugie czy osiągany przez wnioskodawcę dochód nie przekracza ustawowego kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej (kryterium dochodowe). Z powyższego wynika, iż zasiłek stały przysługuje nie tylko takiej osobie, która z racji wieku, niepełnosprawności, choroby, inwalidztwa lub innej ułomności organizmu nie uzyskała z systemu ubezpieczenia społecznego odpowiednich świadczeń emerytalnych lub rentowych. Przysługuje także takiej osobie, która z tego tytułu uzyskuje dochody, ale ich wymiar, w tym także łącznie z innymi źródłami dochodów, nie powoduje przekroczenia kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej.
w razie pytań służę
lexor@vp.pl
Lexor


  
Strona 1 z 1    [ Posty: 8 ]
NIE PRZEGAP WAŻNYCH INFORMACJI! POLUB NASZ PROFIL NA FACEBOOKU
[ ZAMKNIJ ]
cron