pomoc dla cudzoziemki w rodzinie

  
Strona 1 z 1    [ Posty: 4 ]

Moderator: heiland

Napisano: 03 mar 2015, 9:58

Pytanie dotyczy Polaka z żoną cudzoziemką starających się o pomoc w OPS, Pani wraz z dziećmi przebywają na terenie Polski na zasadzie wizy/paszportu wydanej na rok. Czy można udzielić pomocy jeśli wnioskodawcą jest Polak.
czacha


Napisano: 03 mar 2015, 13:22

też mam ten problem i nie wiem czy wliczać ją do rodziny, czy nie
abc

Napisano: 04 mar 2015, 16:01

nie mogę jej nie wliczać skoro razem mieszkają i "gospodarują".. z dochodu wychodzi zasiłek okresowy, są też małoletnie dzieci..
czacha

Napisano: 04 mar 2015, 19:20

rt. 5. Prawo do świadczeń z pomocy społecznej, jeżeli umowy międzynarodowe nie stanowią inaczej, przysługuje:
1) osobom posiadającym obywatelstwo polskie mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

2) 1) cudzoziemcom mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

a) 2) na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d lub w art. 186 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. poz. 1650 oraz z 2014 r. poz. 463 i 1004), lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej,

b) w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub zgody na pobyt tolerowany — w formie schronienia, posiłku, niezbędnego ubrania oraz zasiłku celowego; itd. Nie ma karty pobytu to chyba nie można jej leczyć.
aniaka


  
Strona 1 z 1    [ Posty: 4 ]
NIE PRZEGAP WAŻNYCH INFORMACJI! POLUB NASZ PROFIL NA FACEBOOKU
[ ZAMKNIJ ]