Czy macie wzór pisma w spr. dostarcz brak. dokumentów?

  
Strona 1 z 1    [ Posty: 2 ]

Moderator: heiland

Napisano: 28 paź 2016, 10:22

czy ma ktoś pismo w sprawie dostarczenia brakujących dokumentów
Ostatnio zmieniony 28 paź 2016, 10:34 przez heiland, łącznie zmieniany 1 raz
Powód: Tym razem poprawiłem nazwę tematu na taką która bardziej świadczy o treści postu. Następne tematy mogą być usuwane!
kończynka


Napisano: 28 paź 2016, 13:14

Pani


Wezwanie do usunięcia braków formalnych
Zgodnie z art. 50 § 1 w związku z art. 64 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 23), art. 14 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 930) oraz na podstawie Zarządzenia …................. w sprawie upoważnienia Dyrektora MGOPS w …....................... do wydawania decyzji administracyjnych,
wzywam
Panią …............... jako osobę składającą wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej do uzupełnienia braków formalnych poprzez dostarczenie …....................................
Powyższe należy złożyć osobiście w Ośrodku Pomocy Społecznej w ….......... bądź przesłać listownie na adres Ośrodka w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego wezwania.
Pouczenie
Artykuł 50 § 1 ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego: organ administracji publicznej może wzywać osoby do udziału w podejmowanych czynnościach i do złożenia wyjaśnień lub zeznań osobiście, przez pełnomocnika, na piśmie lub w formie dokumentu elektronicznego, jeżeli jest to niezbędne dla rozstrzygnięcia sprawy lub dla wykonywania czynności urzędowych.
Artykuł 50 § 3 ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego: w przypadkach, w których osoba wezwana nie może stawić się z powodu choroby, kalectwa lub innej niedającej się pokonać przeszkody, organ może dokonać określonej czynności lub przyjąć wyjaśnienie albo przesłuchać osobę wezwaną w miejscu jej pobytu, jeżeli pozwalają na to okoliczności, w jakich znajduje się ta osoba.
Artykuł 64 § 2 ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego: jeżeli podanie nie czyni zadość innym wymaganiom ustalonym w przepisach prawa, należy wezwać wnoszącego do usunięcia braków w terminie siedmiu dni z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie podania bez rozpoznania.
Niezastosowanie się do wezwania skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia.
Otrzymują:
1. adresat
2. a/a
dana01


  
Strona 1 z 1    [ Posty: 2 ]
NIE PRZEGAP WAŻNYCH INFORMACJI! POLUB NASZ PROFIL NA FACEBOOKU
[ ZAMKNIJ ]