WZÓR DECYZJI ZM. -DOTYCZY OBIADÓW W SZKOLE.

  
Strona 1 z 1    [ Posty: 2 ]

Moderator: heiland

Napisano: 21 lut 2017, 15:00

PROSZĘ O WZÓR DECYZJI ZMIENIAJĄCEJ.
Mam taka sytuację, że jedno z dzieci w rodzinie, której przyznano pomoc w formie obiadów w szkole, zmieniło szkołę i przebywa cały tydzień poza miejscem zamieszkania, w szkole z internatem.
Proszę o pomoc :(
ania101


Napisano: 21 lut 2017, 15:55

Na podstawie art. 104, 108 i 155 k.p.a. (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.), w związku z art. 8 ust. 1 pkt 1, art. 37 ust. 1 pkt 1, ust. 2 pkt 1, ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 930 ze zm.) oraz zarządzenia ...
POSTANAWIAM
1. zmienić od dnia ... decyzję nr ... z dnia ... w części dot. przyznania pomocy w formie posiłku dla ... - od dnia ... do ... przez ... dni w tygodniu: dzienna stawka żywieniowa wynosi ... zł; typ posiłku - ...
2. Pozostałe warunki decyzji pozostają bez zmian.
UZASADNIENIE
Zgodnie z art. 155 k.p.a. decyzja ostateczna, na mocy której strona nabyła prawo, może być w każdym czasie za zgodą strony zmieniona przez organ administracji publicznej, który ją wydał, lub przez organ wyższego stopnia, jeżeli przepisy szczególne nie sprzeciwiają się uchyleniu lub zmianie takiej decyzji i przemawia za tym interes społeczny lub słuszny interes strony.  W dniu .. złożył Pan podanie z prośbą o ... Wobec powyższego stwierdza się, że zmiana decyzji jest zasadna, ponieważ stosownie do dyspozycji zawartej w art. 155 k.p.a. strona wyraziła zgodę na zmianę decyzji nr ... z dnia  ... a ponadto przemawia za tym słuszny interes. Wobec powyższego należało orzec jak wyżej.
thorgal70
Praktykant
Posty: 19
Od: 16 lis 2016, 13:39


  
Strona 1 z 1    [ Posty: 2 ]
NIE PRZEGAP WAŻNYCH INFORMACJI! POLUB NASZ PROFIL NA FACEBOOKU
[ ZAMKNIJ ]