JAK TO NAPISAC

  
Strona 1 z 1    [ Posty: 8 ]

Moderator: voodoo

Napisano: 12 gru 2008, 11:52

Dłuznik zgłosił sie na wywiad, więc mogę spokojnie odpisa do OWW I KOMORNIKA tylko jak ? może ktoś już to robił i mógłby wrzucic przykład
~XYZ


Napisano: 12 gru 2008, 12:11

może jednak ktoś sie zlituje
~XYZ

Napisano: 12 gru 2008, 12:42

ja robię tak jak przy zaliczce
~Roxana

Napisano: 12 gru 2008, 12:42

ja robię tak jak przy zaliczce
~Roxana

Napisano: 12 gru 2008, 13:03

nigdy nie realizowałam zaliczki i nie wiem jak to napisa może ktoś się zlituje
~XYZ

Napisano: 12 gru 2008, 13:25

Zgłosiła się do mnie mama dłużnika (dłużnik w szpitalu psychiatrycznym), zrobiłam notatkę służbową, którą mi podpisała (Pani Kierownik kazuje tak robić) a pismo „zrobiłam” tak:Miejscowość, dnia ….. 2008 r.


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym
ul. …………….
………………………….

Nasz znak ………….


Działając na podstawie art.5 ust 1, art.6 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. Nr 192, poz. 1378 z późn. zm.), w związku z otrzymaniem dnia 31-10-2008 r. wniosku GOPS-u
w …….. nr GOPS-………08 o podjęcie działań wobec dłużnika alimentacyjnego, Pana Jana Kowalskiego, PESEL …zam. ……………, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w ……….(ten nasz) informuje co następuje:

Dłużnik alimentacyjny, Pan ……., został wezwany do tut. Ośrodka pismem z dnia …..-2008 r. nr GOPS.FA….. w celu przeprowadzenia wywiadu alimentacyjnego oraz złożenia oświadczenia majątkowego. W dniu …..-2008 r. do tut. Ośrodka zgłosiła się matka wymienionego dłużnika, Pani Zofia Kowalska, która poinformowała nas, że syn nie może zgłosić się na wezwanie, ponieważ przebywa w szpitalu psychiatrycznym (adres: ul. ……) od dnia 08-10-2008 r. do nadal (Pani Zofia przedstawiła zaświadczenie lekarskie wystawione w dniu 20-11-2008 r. przez p.o. Ordynatora Oddziału Psychiatrycznego III lek. med. ……….). W dniu 28-11-2008 r. Pani Zofia Kowalska zgłosiła się ponownie do tut. Ośrodka wraz z odpowiednimi dokumentami w celu udzielenia informacji na temat sytuacji dochodowej syna Jana

Z przedłożonych dokumentów oraz otrzymanych informacji wynika, że:

– Pan Jan Kowalski jest osobą samotnie gospodarującą, figuruje w rejestrze podatku od nieruchomości (starszy
dom - pokój z kuchnią), nie posiada gospodarstwa rolnego w myśl przepisów ustawy z dnia 15-11-1984 r. o
podatku rolnym, (zaświadczenie o stanie posiadania nr ….. wystawione w dniu ….-2008 r.)
– dłużnik jest osobą całkowicie niezdolną do pracy (wypis z treści orzeczenia lekarza orzecznika ZUS, Oddział
w …., nr akt ……, wydanego od dnia …-2004 r. na czas określony do listopada 2009 r. )
– renta inwalidzka dłużnika, po potrąceniu alimentów na dziecko wynosi 300,15 zł (odcinek od renty)
– w okresie ostatnich 3 miesięcy dłużnik korzystał ze świadczeń pomocy społecznej – otrzymał zasiłek celowy
w formie niepieniężnej, tj. zakup 1 tony węgla w miesiącu wrześniu br. za kwotę 550,00 zł.


W przypadku wypisania ze szpitala Pana …… GOPS w … (ten nasz) podejmie dalsze działania przewidziane w ustawie o pomocy osobom uprawnionym do alimentów wobec wymienionego dłużnika, o czym poinformuje na bieżąco.
Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a

do wiadomości:

3. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (tego dłużnika, Kowalskiego)
~Roxana

Napisano: 12 gru 2008, 13:30

natomiast jeśli chodzi o wywiady i oświadczenia przy FA (te, które się udało przeprowadzić z dłużnikami) to będę pisać podobnie - informacje o dłużniku w punktach
~Roxana

Napisano: 12 gru 2008, 13:54

Roxana dziękuję Ci bardzo
~XYZ


  
Strona 1 z 1    [ Posty: 8 ]
NIE PRZEGAP WAŻNYCH INFORMACJI! POLUB NASZ PROFIL NA FACEBOOKU
[ ZAMKNIJ ]