Dec. uchylająca fundusz alimentacyjny

  
Strona 1 z 1    [ Posty: 2 ]

Moderator: voodoo

Napisano: 02 kwie 2009, 15:51

Byłabym wdzięczna za wzór decyzji uchylającej FA na prośbę osoby otrzymującej świadczenie.
~AGA


Napisano: 14 kwie 2009, 14:51

DECYZJA

w sprawie świadczenia z funduszu alimentacyjnego

Na podstawie art.2 pkt 2, 4, 8,10-12, art.9-art.12, art.15, art.18, art.20,art.25 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U. z 2009r. Nr 1, poz.7 z późn.zm.), upoważnienia Burmistrza Miasta Słupcy z dnia 01.08.2008 roku do prowadzenia postępowań administracyjnych oraz wydawania decyzji administracyjnych w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz art.104 & 4, art.107 i 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. Nr 98 z 2000 r., poz. 1071 z późn. zm.) oraz na podstawie wniosku z dnia 2009.04.01


ORZEKAM

zmienić decyzję MOPS/8190/FA/93/2009 z dnia 11.02.2009 roku przyznającą Panu zam. prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na dziecko , ur.w ten sposób, że czasookres przyznania świadczeń z funduszu alimentacyjnego ustalić zamiast na okres od 01.02.2009 roku do 31.08.2009 roku w terminie od 01.02.2009 roku do 2009.03.31 roku


Na podstawie art.107 & 4 KPA odstąpiono od uzasadnienia decyzji gdyż uwzględnia ono w całości żądanie strony.


Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy Stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koninie za pośrednictwem organu wydającego decyzję, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.Otrzymują:
~roann


  
Strona 1 z 1    [ Posty: 2 ]
NIE PRZEGAP WAŻNYCH INFORMACJI! POLUB NASZ PROFIL NA FACEBOOKU
[ ZAMKNIJ ]