"Pomoc w domu" - w ramach prac społecznie użytecznych

  
Strona 1 z 1    [ Posty: 2 ]

Moderator: Tom.

Napisano: 22 sty 2018, 13:24

Witam,

Czy będziecie realizować prace społecznie użyteczne w rodzinach gdzie są niepełnosprawne dzieci w ramach uchwały nr 160 kompleksowej do ustawy za życiem?

W jaki sposób będziecie kontrolować te osoby z prac społecznie użytecznych? (kontrolki dla rodziny, tak jak usługi opiekuńcze ?)

Potencjalnie będą to wszystkie te rodziny, które pobierają świadczenie pielęgnacyjne?

Prace społecznie użyteczne są dla osób korzystających z pomocy ośrodka, więc jak znaleźć osoby spełniające kryteria kwalifikacje do tego, by mogły świadczyć swoją pomoc w ramach prac społecznie użytecznych w takiej rodzinie?

"1) wsparcie rodziców i opiekunów osób niepełnosprawnych w realizacji codziennych
obowiązków domowych;
2) aktywizacja osób bezrobotnych w ramach prac społecznie użytecznych
Grupa docelowa: rodzice i opiekunowie dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz osobą niepełnosprawną ze znacznym stopniem niepełnosprawności
Podmioty realizujące: PUP we współpracy z GOPS/MOPS
Sposób realizacji, w tym propozycje aktów prawnych: Rodzina/opiekun dziecka
niepełnosprawnego występuje do MOPS o udzielenie wsparcia w realizacji domowych
obowiązków w wymiarze nie więcej niż 10 godzin tygodniowo.
MOPS współpracuje z PUP w celu „doboru” odpowiedniej osoby do wsparcia
rodziny/opiekuna, w ramach prac społecznie użytecznych. Osobami posiadającymi
kompetencje w zakresie świadczenia usług dla rodziny/opiekuna dziecka niepełnosprawnego, są osoby uczestniczące w zajęciach centrów i klubów integracji społecznej, po uprzednim przeszkoleniu w ramach zajęć w centrum lub klubie. Dodatkowo pracownicy PUP wskazują osoby bezrobotne, które mogłyby podjąć tego typu prace, ewentualnie szkolą je w zakresie podstawowych umiejętności. Osoba – opiekun, wyrażająca chęć skorzystania z pomocy, może wybrać wśród wskazanych osób jedną, która będzie w sposób stały świadczyć prace na jej rzecz, w ramach prac społecznie użytecznych. Wymiar tygodniowy pracy osoby podejmującej prace społecznie użyteczne może wynosić nie więcej niż 10 godzin.

Starosta będzie refundował gminie ze środków FP do 100% minimalnej kwoty świadczenia przysługującego bezrobotnemu, który zostanie skierowany do wykonania prac społecznie użytecznych na rzecz rodzin/opiekunów osób niepełnosprawnych.
Koordynatorem wsparcia są GOPS/MOPS (identyfikacja rodzin uprawnionych, ewentualnie
kontrola realizacji działań przez osoby bezrobotne), które działają w porozumieniu z PUP."

Macie może jakieś przemyślenia odnośnie tej formy pomocy w ramach prac społecznie użytecznych?
Cathie
Praktykant
Posty: 8
Od: 28 cze 2017, 11:13


Napisano: 15 mar 2018, 13:25

Będzie Pani realizować w 2018 r. prace spoleczno-uzyteczne w ramach ustawy Za życiem? Mam kilka pytań? Czy będzie Pani zbierać jakieś dokumenty od osób, którzy zgłaszają się do ops po taką formę pomocy? My chcemy ruszyć już z pracami od kwietnia. Na razie zbieram oświadczenia od rodzin wraz z orzeczeniem o niepełnosprawności dzieci. Zastanawiam się czy potrzebny jest kontrakt socjalny z tymi rodzinami, a może z naszymi bezrobotnymi? Do kontroli godzin przepracowanych będę używać podobnych kart pracy stosowanych przy usługach opiekuńczych. Zastanawiam się czy w innych opsach podobnie będą dokumentować prace społeczno użyteczne w ramach Za życiem.
jolciak83
Praktykant
Posty: 3
Od: 08 mar 2018, 12:57


  
Strona 1 z 1    [ Posty: 2 ]
'); }
NIE PRZEGAP WAŻNYCH INFORMACJI! POLUB NASZ PROFIL NA FACEBOOKU
[ ZAMKNIJ ]
cron