Wydłużenie zasiłku pielęgnacyjnego

  
Strona 1 z 1    [ Posty: 2 ]

Moderator: de Charette

Napisano: 21 kwie 2017, 14:06

Witam
Mam przyznane prawo do zasiłku pielęgnacyjnego do dnia 31.11.2017 roku. Teraz osoba przyznosi mi nowe orzeczenie o niepełnosprawności wydane do 31.03.2018 roku ponieważ pogorszył się stan zdrowia dziecka i wymaga stalej opieki w związku z czym złożyła wniosek o ŚP
Co mam zrobić z zasiłkiem pielęgnacyjnym? czy nowy wniosek czy decyzja zmieniająca?
Ma ktoś może wzór takiej decyzji zmieniającej?
elamarch
Praktykant
Posty: 28
Od: 23 mar 2017, 16:24


Napisano: 24 kwie 2017, 10:39

Na podstawie art. 104, art. 163 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 23 z późn.zm) oraz art. 16 ust. 1, ust. 2, ust. 3 i ust. 4 w związku z art. 20, art. 23 ust. 1-3, art. 24 ust. 2a i ust. 3, art. 25 ust. 1, art. 26, art. 30, art. 32 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1518 z późn.zm.), upoważnienia ......z dnia 1 sierpnia 2006 r. dla Kierownika .... do prowadzenia postępowania z zakresu świadczeń rodzinnych oraz Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2015 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz.U. z 2015 r. poz. 2284), Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2015 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna ( Dz.U. z 2015 r., poz.1238) po rozpatrzeniu wniosku Nr SR.8251.483.2.2014 złożonego dnia 2017-03-27, przez ..... zmieniając decyzję Nr SR.8251.483.2014 z dnia 2014-12-01
ORZEKAM
zmienić decyzję Nr SR.8251.483.2014 z dnia 2014-12-01 Wójta ......przyznającą zasiłek pielęgnacyjny na ........ - w części dotyczącej okresu przyznania tego zasiłku, w ten sposób, że zasiłek pielęgnacyjny przysługuje w okresie 2017-04-01 do bezterminowo.
UZASADNIENIE
Decyzją Nr SR.8251.483.2014 z dnia 01.12.2014 r. tut. organ przyznał Panu ..... zasiłek pielęgnacyjny na syna ..... na okres od 01.07.2014 r. do 31.07.2019 r., zgodnie z dołączonym orzeczeniem o niepełnosprawności. Dnia 27.03.2017 r. Pan ..... dostarczył do .....wyrok Sądu Rejonowego w Bydgoszczy (sygn.akt ....) zmieniający poprzednie orzeczenie o niepełnosprawności, w ten sposób, że zaliczył ..... do osób niepełnosprawnych w stopniu znacznym na stałe. W związku ze zmianą orzeczenia o niepełnosprawności, należało zmienić decyzję ustalającą prawo do zasiłku pielęgnacyjnego.
Zgodnie z art. 16 ust. 1, ust. 2, ust. 3 i ust. 4 w związku z art. 20, art. 23 ust. 1-3, art. 24 ust. 2a i ust. 3, art. 25 ust. 1, art. 26, art. 30, art. 32 wyżej wymienionej ustawy o świadczeniach rodzinnych należało orzec jak w sentencji.
GOPS-ik1
Praktykant
Posty: 36
Od: 13 mar 2017, 11:12


  
Strona 1 z 1    [ Posty: 2 ]
NIE PRZEGAP WAŻNYCH INFORMACJI! POLUB NASZ PROFIL NA FACEBOOKU
[ ZAMKNIJ ]