90 dni bez wywiadu - Pomoc społeczna (forum ogólne)

  
Strona 1 z 1    [ Posty: 5 ]
Wybrane tematy:
posiłek w szkole i w domu -wniosek Dyrektora 20% Weryfikacja 40 Zasiłek celowy dla osadzonego w ZK AOON - dojazd własnym samoch. do 15.06.22r. decyzja zmieniająca DPS AOON/OW

Napisano: 19 maja 2022, 13:01

Czy można przyznać ubezpieczenie zdrowotne dla osoby bezdomnej w wyniku pisma oto ze szpitala, kiedy nie ma kontaktu z osobą której udzielono pomocy ? nie ma możliwości przeprowadzenia wywiadu środowiskowego, nie wiadomo gdzie w/w przebywa, udzielono świadczenie na terenie innej gminy. czy właściwe jest przyznanie decyzją ubezpieczenia przez gminę wcześniejszego pobytu bezdomnego?
mbgops
Stażysta
Posty: 65
Od: 11 gru 2018, 14:26
Zajmuję się: pomoc społeczna


Napisano: 19 maja 2022, 14:59

Nie tylko można, a nawet trzeba!. Przy czym - to nie jest żadne przyznanie ubezpieczenia ani świadczenia, a jedynie potwierdzenie decyzją prawa do bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej. Szpital ma prawo żądać wydania takiej decyzji, nawet w przypadku zgonu pacjenta i braku wywiadu, bo jest stroną w sprawie i ma interes prawny w uzyskaniu refundacji kosztów z NFZ. Świadczą o tym liczne przykłady z orzecznictwa. W tym przypadku nie można odmówić potwierdzenia prawa do bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej, z powodu „braku pacjenta” i/lub niemożności przeprowadzenia wywiadu. Socjalni mają „stanąć na rzęsach” i zgodnie z art. 7 oraz art. 77 § 1 Kpa - z urzędu - podjąć wszelkie czynności niezbędne do dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego oraz do załatwienia sprawy, a także w sposób wyczerpujący zebrać i rozpatrzyć cały materiał dowodowy. W toku postępowania można dokonywać różnych czynności niezbędnych do wyjaśnienia sprawy, w tym przesłuchać świadków (art. 67, art. 86 Kpa), tzn. kogokolwiek, kto znał lub miał wiedzę na temat delikwenta, zebrać dane ze skarbówki czy zrobić wszystkie możliwe weryfikacje w dostępnych systemach elektronicznych.

W Wyroku NSA z dnia 31.05.2010 r., sygn.: I OSK 316/10 czytamy, że: „często bezpośredni kontakt ze świadczeniobiorcą jest niemożliwy ze względu na jego stan zdrowia, a wywiad środowiskowy nie jest jedynym możliwym sposobem dokonania koniecznych ustaleń.” Wyrok WSA w Krakowie z dnia 11.10.2017 r., sygn.: III SA/Kr 780/17 wskazuje, że „Organy winny ustalić, czy P. D. spełnia przesłanki określone w art. 54 ust. 3 ustawy, korzystając z wszelkich dostępnych dowodów obrazujących sytuację materialno-bytową ww., np. ustalić, czy były prowadzone wobec niego inne postępowania, w których mogły być sporządzane rodzinne wywiady środowiskowe, a w razie ewentualnego niepowodzenia przeprowadzić inne dowody, np. zeznania świadków (np. matki, brata, sąsiadów) mających orientację w sytuacji bytowo - materialnej ww. osoby.”
Quidquid latine scriptum sit, sapienter videtur
Ten z Łopieki
Awatar użytkownika
Podinspektor
Posty: 1233
Od: 01 lut 2018, 11:37
Zajmuję się: warsztatem PS - głównie likwidacją szkód społecznych, usuwaniem awarii życiowych, naprawami problemów bytowych i innymi robotami socjalnymi ;)
Lokalizacja: Wielkopolska

Napisano: 19 maja 2022, 15:48

czy w przypadku braku kontaktu z delikwentem, można przeprowadzić wywiad środowiskowy z ojcem tej osoby?
mbgops
Stażysta
Posty: 65
Od: 11 gru 2018, 14:26
Zajmuję się: pomoc społeczna

Napisano: 19 maja 2022, 15:49

czy zbieram tylko notatki z danych od innych osób niż mój poszukiwany
mbgops
Stażysta
Posty: 65
Od: 11 gru 2018, 14:26
Zajmuję się: pomoc społeczna

Napisano: 20 maja 2022, 8:25

Jak wskazywałem wyżej – gdy nie można przeprowadzić wywiadu, należy wykorzystać inne dowody i możliwości, np. spróbować zebrać informacje dotyczące danej osoby z innych instytucji (zrobić weryfikację w CBB i sprawdzić, czy i gdzie korzystał z jakiegoś wsparcia i tam popytać o informacje), dotrzeć do rodziny, znajomych, kogoś kto go znał, sporządzić sobie z tego notatki czy protokoły z rozmów/przesłuchań. Również weryfikacja w ZUS pomoże ustalić, czy pobierał jakieś świadczenie lub odprowadzał składkę zdrowotną od jakiegoś dochodu. Jeżeli nie, to już będzie sygnał, że z dużym prawdopodobieństwem nie miał dochodu i spełniał kryterium dochodowe.
Quidquid latine scriptum sit, sapienter videtur
Ten z Łopieki
Awatar użytkownika
Podinspektor
Posty: 1233
Od: 01 lut 2018, 11:37
Zajmuję się: warsztatem PS - głównie likwidacją szkód społecznych, usuwaniem awarii życiowych, naprawami problemów bytowych i innymi robotami socjalnymi ;)
Lokalizacja: Wielkopolska


  
Strona 1 z 1    [ Posty: 5 ]
NIE PRZEGAP WAŻNYCH INFORMACJI! POLUB NASZ PROFIL NA FACEBOOKU
[ ZAMKNIJ ]
cron Usuń ciasteczka witryny
 
x

 

x