Asystent Rodziny - ogłoszenie o naborze Warszawa Mokotów - Pomoc społeczna (forum ogólne)

  
Strona 1 z 1    [ Posty: 2 ]
Wybrane tematy:
posiłek w szkole i w domu -wniosek Dyrektora 20% Weryfikacja 40 Zasiłek celowy dla osadzonego w ZK AOON - dojazd własnym samoch. do 15.06.22r. decyzja zmieniająca DPS AOON/OW

Napisano: 27 lut 2019, 16:19

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko pomocnicze i obsługi Młodszy Asystent Rodziny w Dziale Pomocy Specjalistycznej na umowę na zastępstwo

Do głównych zadań osoby, zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało m. in.:
- opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym,
- udzielenie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych,
- udzielenie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych,
- udzielenie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu wychowawczych z dziećmi,
- oraz innych czynności wynikających z realizacji Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U.2018.0.998 t.j.).

Wymagania konieczne:
Młodszym Asystentem rodziny może być osoba, która:
1. spełnia jeden z poniższych warunków dotyczących wykształcenia i stażu pracy:
- wyższe I stopnia na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna oraz udokumentowany 1 rok doświadczenia zawodowego,
- wyższe I stopnia na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentowany co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie szkoleń na asystenta rodziny oraz udokumentowany co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną,
- średnie i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną oraz udokumentowany co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną;
2. posiada obywatelstwo polskie (o to stanowisko mogą ubiegać się osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych),
3. jest niekarana za przestępstwa umyślne,
4. nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona,
5. wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
- podanie o przyjęcie do pracy,
- Curriculum Vitea,
- kopie dokumentów potwierdzających wymagane kwalifikacje zawodowe oraz staż pracy,
- kopia dokumentu potwierdzającego obywatelstwo polskie i ukończony 18 rok życia,
- kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego – dotyczy osób nieposiadających obywatelstwa polskiego,
- kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawienia, o którym mowa w art. 13a ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,
- podpisane oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie skazany za przestępstwo umyślne,
- podpisana klauzula o treści:

„Na podstawie art.7 ust.1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora, którym jest Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy, moich danych osobowych w celu przeprowadzenia procedury rekrutacji na stanowisko Asystent Rodziny. Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie zgodnie z art.4 pkt 11 RODO.”

Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli wpłynęły na n/w adres w terminie do 8 marca 2019 r.

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie osobiście lub za pośrednictwem poczty kompletu dokumentów na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy ul. Bartłomieja 3, 02-683 Warszawa z dopiskiem na kopercie: ,,Młodszy Asystent Rodziny w Dziale Pomocy Specjalistycznej – umowa na zastępstwo”.

Więcej informacji:
http://opsmokotow.pl/index.php?option=c ... 81&lang=pl
AnetaSz
Praktykant
Posty: 21
Od: 19 mar 2018, 13:26
Zajmuję się: pracownik OPS


Napisano: 27 lut 2019, 19:03

Ok, no to wymogi są jasne.
Jakie jest przewidywane wynagrodzenie?
Xman
Starszy referent
Posty: 648
Od: 14 gru 2017, 18:33
Zajmuję się: pomoc społeczna


  
Strona 1 z 1    [ Posty: 2 ]
NIE PRZEGAP WAŻNYCH INFORMACJI! POLUB NASZ PROFIL NA FACEBOOKU
[ ZAMKNIJ ]
Usuń ciasteczka witryny
 
x

 

x