asystentura rodziny - szkolenie dla kadry kierowniczej - Pomoc społeczna (forum ogólne)

  
Strona 1 z 1    [ Posty: 1 ]
Wybrane tematy:
posiłek w szkole i w domu -wniosek Dyrektora 20% Weryfikacja 40 Zasiłek celowy dla osadzonego w ZK AOON - dojazd własnym samoch. do 15.06.22r. decyzja zmieniająca DPS AOON/OW

Napisano: 22 paź 2014, 16:06

Szkolenie ,,Kierowanie zespołem asystentów rodziny" - szkolenie skierowane jest do kierowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej i koordynatorów asystentury rodziny. Szkolenie realizowane jest w wymiarze 16 godzin. Zapisy trwają - termin szkolenia 27-28.10.2014 r.


Szkolenie KIEROWANIE ZESPOŁEM ASYSTENTÓW RODZINY (16 godzin)

Polski Instytut Mediacji i Integracji Społecznej w Częstochowie zaprasza do udziału
w szkoleniu „Kierowanie zespołem asystentów rodziny” realizowanym w następującym terminie: 27-28.10 2014 r. (16 godzin zajęć dydaktycznych / 2 dni szkoleniowe)
Przyjmujemy zgłoszenia zarówno od instytucji jak i osób prywatnych.
Szkolenie skierowane jest do kierowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej i koordynatorów asystentury rodziny.
Autorka programu: dr hab. Izabela Krasiejko
Prowadzą zajęcia:
dr hab. Izabela Krasiejko - doświadczenie: 15 lat pracy w Akademii im. J.Długosza, 3 letni staż pracy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Częstochowie jako konsultant metodyczny i asystent rodziny, 4 letni staż jako trener szkolący asystentów rodziny w Polskim Instytucie Mediacji i Integracji Społecznej – szkolenia 150 i 230 godzinne, trzy monografie i kilkanaście artykułów na temat asystentury rodziny, w tym dot. efektywności asystentury, udział w kilkunastu ogólnopolskich konferencjach oraz zjazdach placówek realizujących asystenturę – prowadzenie sesji dot. asystentury na X i XI Ogólnopolskiej Konferencji Pracowników Socjalnych.
mgr Lidia Zeller – prezes Stowarzyszenia na rzecz pomocy dziecku i rodzinie "DLA RODZINY", realizującego zadania z zakresu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Od wielu lat zarówno zawodowo, jak i społecznie zajmuje się problematyką społeczną. Wśród licznych działań podejmowanych należy wymienić: uruchomienie telefonu zaufania przez MOPS, utworzenie Zespołów Interdyscyplinarnych celem skutecznego rozwiązywania problemów osób potrzebujących pomocy, utworzenie grupy wsparcia dla rodzin zastępczych, pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych, zainicjowanie cyklicznej akcji na terenie Częstochowy „Masz serce– otwórz do niego drzwi”, pozyskującej kandydatów na rodziny zastępcze i adopcyjne. Odpowiedzialna za uruchomienie w ośrodku MOPS pilotażowego programu „Asystent Rodziny” w 2009 roku.

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z podstawowymi wiadomościami dotyczącymi asystentury, kierowania zespołem asystentów oraz metodyki pracy asystenta rodziny. Ponadto w trakcie szkolenia uczestnicy będą mieć możliwość kształtowania podstawowych umiejętności poszukiwania rozwiązań oraz zobaczą, jak można wykorzystać je w pracy koordynatora zespołu asystentów rodziny. Uczestnicy posiądą umiejętności wzmacniania asystentów rodziny w ich metodycznym działaniu.
Szkolenie ma na celu przede wszystkim kształtowanie umiejętności, więc główną metodą dydaktyczną będzie warsztat. Uczestnicy zapoznają się z dwoma modelami pracy uwzględniającymi pracę na zasobach pracowników – Podejście Skoncentrowane na Rozwiązaniach i Dialog Motywujący. Ponadto zobaczą filmy prezentujące asystenturę z ośrodków pomocy społecznej w Polsce.
Treści programowe:
1. Podstawy prawne asystentury.
2. Wykształcenie, kształcenie i podwyższanie kwalifikacji asystenta rodziny.
3. Rekrutacja asystentów rodziny.
4. Beneficjent asystentury rodziny.
5. Dokumentacja asystenta rodziny. Plan pracy z rodziną, sprawozdania, opinie.
6. Przykłady asystentury z różnych miast w Polsce – standardy pracy asystentów rodziny jako wynik obecnych doświadczeń. Rola, zadania, organizacja pracy asystenta rodziny oraz jego pozycja w placówce.
7. Efektywność asystentury rodziny – definicja oraz prezentacja wyników badań z kilku ośrodków w Polsce.
8. Metodyka pracy asystenta rodziny. Działania wspierające i interwencyjne.
9. Różne modele pracy grupowej (zespół interdyscyplinarny, grupa robocza, zespół pomocy rodzinie, Konferencja Grupy Rodzinnej).
10. Poszukiwanie rozwiązań w kierowaniu zespołem pracowników.
11. Ocena pracy asystenta rodziny.
12. Ewaluacja i superwizja w asystenturze rodziny.
13. Szanse i zagrożenia asystentury.

Termin szkolenia: 27-28.10.2014 r.
Miejsce szkolenia: Częstochowa
Izabela K.


  
Strona 1 z 1    [ Posty: 1 ]
NIE PRZEGAP WAŻNYCH INFORMACJI! POLUB NASZ PROFIL NA FACEBOOKU
[ ZAMKNIJ ]
cron Usuń ciasteczka witryny
 
x

 

x