banalne a jednak...... - Przemoc w rodzinie, Asystent Rodziny

  
Strona 1 z 3    [ Posty: 21 ]
Wybrane tematy:
studia praca socjalna ustawa o przeciwdziałaniu przemocy wniosek do ZK Co powinna zrobić szkoła??? Procedura niebieskiej karty - prawa i obowiązki Ankieta Asystent Rodziny

Napisano: 30 sty 2014, 21:43

Chodzi mi o informowanie podmiotów biorących udział w procedurze NK. Chyba mi się już skotłowało i nie wiem cz dobrze zrobię: Podmioty to np. Ofiara, sprawca, policja i ZI. Piszę pisma do ofiary i sprawcy- oddzielne, do wiadomości: policja i A/a . Zakładam, że podmioty te będą odbierały pisma osobiście. Wręczam pisma do ofiary i sprawcy z potwierdzeniem ich odbioru, wręczam policji. Policja potwierdza odbiór na egzemplarzu który zostaje w ZI przy nazwisku np.ofiary, czy mam rację?
~jola


Napisano: 30 sty 2014, 21:49

ja nie zrozumiałam pytania ;) ale zaangażowanie z pani strony jest, nie da się ukryć.
~emilka

Napisano: 30 sty 2014, 21:51

szóstka z +
~franek

Napisano: 30 sty 2014, 23:09

Zaangażowanie jest, mogę sama to potwierdzić, ale jeszcze ale to za mało musi wynikać z neigo coś więcej. Franek za co ta 6+?
~jola

Napisano: 30 sty 2014, 23:10

A ja Ci jolu daję... pałę. Podmioty to te, które wymienia w art. 9d ust. 2 ustawy. I czego tu nie rozumieć? Wystarczy poczytać ze zrozumieniem akty prawne, na podstawie których realizuje się działania proceduralne.
Ofiara i sprawca są \"przedmiotami\" procedury. Wiem, że takie określenie ich roli w całym tym przedsięwzięciu jest nieładne, ale taka jest rzeczywistość. Działania są prowadzone w \"ich imieniu\", \"dla ich dobra\", stąd też w ustawie wyraźnie mówi się o tym, że nie jest ważne czy tego sobie życzą czy też nie.

Nadmienię, że jeszcze na początku (rok 1995), gdy NK raczkowała, aż do roku 2008 policjanci wręczali kartę \"B\" ofierze i tam było napisane, że powinna podpisem wyrazić zgodę na przetwarzanie jej danych osobowych oraz na to, że karta \"A\" zostanie udostępniona innym instytucjom pomocowym.

Po wprowadzeniu w życie Zarz. Nr 162/08 z dnia 18.02.2008 r. KGP zapis traktujący ofiarę podmiotowo zniknął z karty \"B\" i został zastąpiony przez:
\"Na skutek rozpoczęcia procedury \"Niebieskie Karty\" informacja, dotycząca Twojej sytuacji rodzinnej zostanie przekazana organom administracji rządowej i jednostkom samorządu terytorialnego bądż podmiotom, którym zleciły one realizacje zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
Pamiętaj, że w przypadku poinformowania Cię przez policjanta o zakończeniu procedury \"Niebieskie Karty\" masz takie
same prawa jak wcześniej.
Możesz wzywać Policję na interwencje, poprosić dzielnicowego, żeby przyszedł do Twojego domu i zwracać się o innego rodzaju pomoc czy udzielenie informacji\".

Pod rządami rozporządzenia z 13.09.2011 r. w karcie \"B\" jest zapis:
\" Na skutek rozpoczęcia procedury „Niebieskie Karty” informacja, dotycząca Twojej sytuacji rodzinnej zostanie przekazana przewodniczącemu zespołu interdyscyplinarnego, który podejmie dalsze działania. Zawsze możesz wzywać Policję na interwencję, poinformować prokuratora oraz zwrócić się o pomoc do podmiotu/organizacji realizujących działania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Możesz również poprosić dzielnicowego, aby przyszedł do Twojego domu i udzielił stosownej pomocy i niezbędnych informacji\".

Zadanie domowe: podaj różnice pomiędzy tymi pouczeniami i udowodnij mi, że ofiara jest \"podmiotem\" a nie \"przedmiotem\" procedury NK.


~Jerry

Napisano: 30 sty 2014, 23:19

Jerry fantastycznie, ale chodzi mi o sam sposób informowania podmiotów po zakończeniu procedury NK, art.18pkt3 rozporządzenia.
~jola

Napisano: 30 sty 2014, 23:41

jolaaaa -o sam sposób informowania podmiotów ci chodzi ? \"o \"dzizus
czyli Jerry się spisał na darmo ?
no widzisz franek ?;) co my mamy z tymi dziewczynami .


~emilka

Napisano: 31 sty 2014, 1:30

jolu, przytoczę Ci niemal całą treść art. 9 d ustawy:

\"1.Podejmowanie interwencji w środowisku wobec rodziny dotkniętej przemocą odbywa się w oparciu o procedurę \"Niebieskie Karty\" i nie wymaga zgody osoby dotkniętej przemocą w rodzinie.
2. Procedura \"Niebieskie Karty\" obejmuje ogół czynności podejmowanych i realizowanych przez przedstawicieli jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, Policji, oświaty i ochrony zdrowia, w związku z uzasadnionym podejrzeniem zaistnienia przemocy w rodzinie.
3. Przedstawiciele podmiotów, o których mowa w ust. 2, realizują procedurę \"Niebieskie Karty\" w oparciu o zasadę współpracy i przekazują informacje o podjętych działaniach przewodniczącemu zespołu interdyscyplinarnego.
4. Wszczęcie procedury \"Niebieskie Karty\" następuje przez wypełnienie formularza \"Niebieska Karta\" w przypadku powzięcia, w toku prowadzonych czynności służbowych lub zawodowych, podejrzenia stosowania przemocy wobec członków rodziny lub w wyniku zgłoszenia dokonanego przez członka rodziny lub przez osobę będącą świadkiem przemocy w rodzinie /.../\".
Skoro więc te podmioty \"realizują\" procedurę i muszą informować przewodniczącego ZI o podjętych działaniach to do tych \"podjętych działań\" należy również decyzja o zamknięciu procedury.
A zamyka się procedurę na posiedzeniu z udziałem podmiotów uczestniczących w GR i realizujących działania. Zatem, jeśli w posiedzeniu biorą udział podmioty
uczestniczące w procedurze
(art. 18.3 rozporządzenia: \"O zakończeniu procedury powiadamia się podmioty uczestniczące w procedurze po jej zakończeniu\")
to automatycznie są one nausznie powiadomione o tym, że nastąpił koniec działań.
Prostymi słowy: jeśli odbyło się posiedzenie GR, na którym, powzięto decyzję o zakończeniu działań proceduralnych i uczestniczył w nim np. dzielnicowy to chyba oczywistym jest, że nie będziesz po jego wyjściu z posiedzenia pisać jeszcze pisma do komendy policji zawiadamiającego o zakończeniu działań. To policjant sam sobie odnotuje ten fakt w prowadzonej przez się zdublowanej teczce przemocowej dla danej rodziny. Podobnie postąpić powinien np. pedagog szkolny, jako podmiot, czyli współrealizator działań i zarazem członek GR.
Czy to jest jasne?
~Jerry

Napisano: 31 sty 2014, 10:09

Jerry, nie do końca się zgodzę. Zgodnie z paragrafem 18 pkt 2 rozporządzenia ws. procedury Niebieskiej Karty protokół o zakończeniu procedury podpisuje przewodniczący zespołu interdyscyplinarnego, który moim zdaniem podejmuje ostateczną decyzję. Nie musi być on członkiem grupy roboczej. To, że grupa wnioskuje o zamknięcie procedury nie oznacza, że zostanie ona zamknięta, więc zakończenie nie może być \"automatyczne\".
Jola, u nas powiadamiamy o zakończeniu procedury tylko podmioty (instytucje), których przedstawiciele byli członkami grupy roboczej, robimy to pisemnie, poleconym lub za potwierdzeniem odbioru.
~Max

Napisano: 31 sty 2014, 10:53

Ja robię najprościej jak się da.
Na protokole zakańczającym procedurę w stopce wstawiam miniaturową tabelkę z wszystkimi instytucjami wchodzącymi w skład ZI i po prawej przedstawiciel podczas posiedzenia ZI podpisując, potwierdza mi, że \"instytucja została poinformowana\".

Wysyłać do wszystkich pisma to marnowanie środków publicznych, czasu i niepotrzebna kołomyja.
~Jkob


  
Strona 1 z 3    [ Posty: 21 ]
NIE PRZEGAP WAŻNYCH INFORMACJI! POLUB NASZ PROFIL NA FACEBOOKU
[ ZAMKNIJ ]
cron Usuń ciasteczka witryny
 
x

 

x