Bieżąca piecza a piecza zastępcza - ciekawy wyrok WSA - Piecza Zastępcza

  
Strona 1 z 1    [ Posty: 1 ]

Napisano: 02 cze 2016, 11:55

Bardzo ciekawy wyrok WSA w Poznaniu... temat był czasami poruszany na forum i często procedura była odmienna niż ta w wyroku.
http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/BC44DC03CB

Cytuję fragment:
"Wyjaśnić należy, iż w postanowieniu z dnia [...] czerwca 2014 r. Sąd nie posłużył się określeniem "ustanowienia pieczy zastępczej", a sformułowaniem "powierzenia pieczy", to jednakże orzeczenie w tym zakresie czyni zadość dyspozycji art. 109 § 2 pkt 5 w zw. z § 1 K.r.o., zgodnie z którym w sytuacji, gdy dobro dziecka jest zagrożone, sąd opiekuńczy wyda odpowiednie zarządzenia, w szczególności może zarządzić umieszczenie małoletniego w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka albo w instytucjonalnej pieczy zastępczej albo powierzyć tymczasowo pełnienie funkcji rodziny zastępczej małżonkom lub osobie, niespełniającym warunków dotyczących rodzin zastępczych, w zakresie niezbędnych szkoleń, określonych w przepisach o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
Ponadto w niniejszej sprawie zauważyć należy, iż w uzasadnieniu postanowienia z dnia . czerwca 2014 r. Sąd wskazał, iż "kierując się w szczególności dobrem dzieci na podstawie art. 109 § 1 K.r.o. Sąd orzekł o tymczasowym powierzeniu bieżącej pieczy nam małoletnimi (...)".
W tym miejscu przypomnieć również należy, iż art. 1121 § 1 K.r.o. obowiązek i prawo wykonywania bieżącej pieczy nad dzieckiem umieszczonym w pieczy zastępczej, jego wychowania i reprezentowania w tych sprawach, a w szczególności w dochodzeniu świadczeń przeznaczonych na zaspokojenie jego potrzeb, należą do rodziny zastępczej." (...)
"W doktrynie przyjmuje się, że powierzenie opieki jest instytucją mocniej ingerującą w istotę i integralność rodziny dziecka i co do zasady wiąże się z pozbawieniem rodziców władzy rodzicielskiej. Tym samym zakres sprawowania bieżącej pieczy, z jaką mamy do czynienia w związku z wydaniem postanowienia w trybie postępowania zabezpieczającego w niniejszej sprawie, pokrywa się z zakresem pieczy sprawowanej przez rodzinę zastępczą (...). "
mopsinek


  
Strona 1 z 1    [ Posty: 1 ]
NIE PRZEGAP WAŻNYCH INFORMACJI! POLUB NASZ PROFIL NA FACEBOOKU
[ ZAMKNIJ ]
cron Usuń ciasteczka witryny
 
x

 

x