brak meldunku a ubezpieczenie - Pomoc społeczna (forum ogólne)

  
Strona 1 z 1    [ Posty: 10 ]
Wybrane tematy:
posiłek w szkole i w domu -wniosek Dyrektora 20% Weryfikacja 40 Zasiłek celowy dla osadzonego w ZK AOON - dojazd własnym samoch. do 15.06.22r. decyzja zmieniająca DPS AOON/OW

Napisano: 02 mar 2015, 14:03

Kobieta mieszka na terenie naszej gminy. W lutym skończył się jej meldunek tymczasowy na naszym terenie. Za miesiąc ma termin porodu i brak ubezpieczenia (nie jest zarejestrowana w naszym PUP) Chcemy ją ubezpieczyć (tzn wójt) ale jak to wygląda w świetle tych nowych przepisów, czy my możemy ją ubezpieczyć czy ta gmina, w której ma ostatni meldunek? sprawa dość pilna, proszę o Wasze opinie, kto powinien lub może ją ubezpieczyć na czas porodu?
opps

Napisano: 02 mar 2015, 14:10

Z tego co zrozumiałam, ta klientka nie jest osobą bezdomną więc gminą właściwą nadal pozostaje gmina zamieszkania. jeżeli jest osobą bezdomną to ubezpieczacie i możecie wystąpić o refundacje.
rrrr

Napisano: 02 mar 2015, 14:14

nie jest osobą bezdomną, stały meldunek na w innej gminie. Ale mieszka u nas i planuje mieszkać dalej w naszej gminie. Czyli możemy ją ubezpieczyć mimo, że nie ma u nas zameldowania ale mieszka u nas. Dobrze rozumiem?
opps

Napisano: 02 mar 2015, 14:16

JAKA REFUNDACJA, JEŻELI JUŻ TO UBEZPIECZENIE NA 90 DNI, A W OGÓLE TO ONA JAKO CIĘŻARNA DO KOŃCA POŁOGU MA UBEZPIECZENIE Z MOCY PRAWA
ELIZABETA

Napisano: 02 mar 2015, 14:17

Dobrze rozumiesz. Przeczytaj dokładnie art. 101 ustawy o p.s.
rrrr

Napisano: 02 mar 2015, 14:25

Dziękuję, faktycznie jest ten przepis o ubezpieczeniu kobiet w ciąży. Dziękuję:)
opps

Napisano: 02 mar 2015, 16:22

punkt wyjściowy dyskusji zupełnie bez sensu, jednak konkluzja trafna. ciężarna podlega ubezpieczeniu z mocy ustawy o św. zdr.
jeśli jednak chodzi o właściwość miejscową w przypadku potwierdzenia prawa do świadczeń zdrowotnych na podst. art.54 właściwej ustawy, to art. 101 ust. o p.s. nie ma zastosowania przy jej ustalaniu, ponieważ art. 54 uośz nie odwołuje się do uops w tym zakresie. decyzję wydaje organ właściwy miejscowo placówce udzielenia świadczenia medycznego.
p..

Napisano: 02 mar 2015, 21:55

Pytanie dp p.. Potwierdzenie świadczeń należy wg ciebie do wójta lub burmistrza tam gdzie jrest szpital?
aniaka

Napisano: 02 mar 2015, 23:14

jeśli szpital zwraca się z wnioskiem do miejscowego ops i wywiad jest w szpitalu, to jak najbardziej. co innego, jeśli szpital wysyła wniosek do ops właściwego miejscu zamieszkania w przypadku krótkotrwałego udzielenia świadczenia medycznego. w takim przypadku po przeprowadzeniu wywiadu w miejscu zamieszkania, ten ops wydaje decyzję. absurdem jest natomiast kierowanie sprawy dotyczącej osoby bezdomnej celem rozpatrzenia do ops właściwego ostatniemu meldunkowi, ponieważ art. 101 pkt 2 uops nie działa w tym przypadku.
p..

Napisano: 03 mar 2015, 11:48

"Każda kobieta w ciąży (oraz w zakresie porodu i połogu) posiadająca obywatelstwo polskie (lub prawo stałego pobytu) i zamieszkująca na terenie Polski ma prawo do bezpłatnej opieki medycznej. Jeżeli jest osobą nieubezpieczoną – wystarczy, że poda tę informację w placówce ochrony zdrowia. W tym przypadku ma zastosowanie art. 2 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2008, nr 164, poz. 1027 ze zm.), który stwierdza, że osoby posiadające obywatelstwo polskie i posiadające miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które są w okresie ciąży, porodu i połogu – mają prawo do świadczeń na zasadach określonych w tej ustawie. Osoba korzystająca z tego prawa powinna okazać dokumenty potwierdzające zamieszkanie i obywatelstwo (np. dowód) i złożyć stosowne oświadczenie o braku ubezpieczenia. W razie problemów należy skontaktować się z biurem Rzecznika Praw Pacjenta (www.bpp.gov.pl)." do 6 tygodnia połogu.
Aszka1


  
Strona 1 z 1    [ Posty: 10 ]
NIE PRZEGAP WAŻNYCH INFORMACJI! POLUB NASZ PROFIL NA FACEBOOKU
[ ZAMKNIJ ]
Usuń ciasteczka witryny
 
x

 

x