ciągłość urlopu wychowawcy z KN - Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze, Ośrodki Adopcyjno-Opiekuńcze

  
Strona 1 z 1    [ Posty: 6 ]
Wybrane tematy:
socjoterapia Opieka prawna nad małoletnią wychowanką w ciąży Zwolnienie dziecka z placówki opiekuńczo- wychowawczej urlopowanie wszystkich wychowanków z placówki... Alimenty ponowne umieszczenie w POW odpłatność za pobyt pensjonariusza w ZOL

Napisano: 18 wrz 2009, 20:17

Jak u Was wygląda sprawa urlopów... Czy wychowawcy z KN mają urlop nieprzerwany w wakacje i jak długo? Jka to u Was wygląda? Jakie są podstawy prawne?
~Izka


Napisano: 18 wrz 2009, 22:05

Absolutnie NIE !!! Wychowawcy z KN zatrudnieni w placówkach opiekuńczo-wychowawczych pełniących opiekę całodobową i całoroczną PRACUJĄ w placówkach nieferyjnych. Prawo do urlopu wypoczynkowego mają w okresie całego roku kaledarzowego.
~szafa

Napisano: 18 wrz 2009, 22:11

placówki opiekuńczo -wychowawcze nie są jednostkami feryjnymi- z regóły więc nie przyznaje się urlopu w ciągłości jak w szkole tylko wg kodeksu pracy czyli conajmniej jednorazowo 14 dni wypoczynku w ciągłości. Może być oczywiście więcej ale to zależy od potrzeb pracodawcy-istotne jest oczywiście zapewnienie należytej opieki wychowankom. Dlatego w placówce dobrze jest przygotować plan urlopów wtedy nie będzie problemu z organizacją letniego wypoczynku .
~asik

Napisano: 19 wrz 2009, 0:22

ASIK A KARTA NAUCZYCIELA MÓWI ŻE CONAJMNIEJ 4 TYGODNIE NIEPRZERWANEGO?
~Izka

Napisano: 19 wrz 2009, 15:45

Do \"Izka\" : można być wychowawcą z KN ale zatrudnionym w placówce nieferyjnej. Dom Dziecka jest właśnie taką placówką. Tutaj mają zastosowanie przepisy KP w zakresie urlopu wypoczynkowego.
~szafa

Napisano: 20 wrz 2009, 0:38

Moze to coś rozjaśni
Wymiar urlopu wypoczynkowego nauczyciela zależy od miejsca zatrudnienia. Nauczycielom zatrudnionym w szkole, w której w organizacji pracy przewidziano ferie letnie i zimowe, przysługuje urlop wypoczynkowy w wymiarze odpowiadającym okresowi ferii i w czasie ich trwania (art. 64 ust. 1 ustawy – Karta Nauczyciela). W myśl art. 64 ust.2 – Karta Nauczyciela dyrektor szkoły może zobowiązać nauczyciela, który korzysta z ferii, do wykonywania w tym czasie takich czynności jak przeprowadzanie egzaminów, prace związane z zakończeniem roku szkolnego i przygotowaniem nowego roku szkolnego, opracowanie szkolnego zestawu programów oraz uczestniczenie w doskonaleniu zawodowym. Te czynności nie mogą łącznie zająć nauczycielowi więcej niż 7 dni. W każdym razie w ramach ustalonego w ust. 1 wymiaru urlopu wypoczynkowego nauczyciel ma prawo do nieprzerwanego co najmniej czterotygodniowego urlopu wypoczynkowego (art. 64 ust. 4 ustawy).

Z kolei nauczycielowi świadczącemu pracę w placówce nieferyjnej, tzn. takiej, w której nie przewidziano ferii szkolnych, przysługuje prawo do urlopu wypoczynkowego w wymiarze 35 dni roboczych w czasie ustalonym w planie urlopów na dany rok kalendarzowy (art. 64 ust. 3 Karty Nauczyciela).

Jeżeli nauczyciel nie wykorzystał urlopu wypoczynkowego w całości lub części w okresie ferii szkolnych z powodu niezdolności do pracy wskutek choroby, urlopu macierzyńskiego, odbywania ćwiczeń wojskowych lub krótkotrwałego przeszkolenia wojskowego, to przysługuje mu urlop w czasie roku szkolnego, w wymiarze uzupełniającym do 8 tygodni (art. 66 ust. 1 ustawy – Karta Nauczyciela).
Czyli nie ma co kombinować
~.


  
Strona 1 z 1    [ Posty: 6 ]
NIE PRZEGAP WAŻNYCH INFORMACJI! POLUB NASZ PROFIL NA FACEBOOKU
[ ZAMKNIJ ]
cron Usuń ciasteczka witryny
 
x

 

x