ciekawe jak to zrobić :) - Pomoc społeczna (forum ogólne)

  
Strona 1 z 1    [ Posty: 8 ]
Wybrane tematy:
posiłek w szkole i w domu -wniosek Dyrektora 20% Weryfikacja 40 Zasiłek celowy dla osadzonego w ZK AOON - dojazd własnym samoch. do 15.06.22r. decyzja zmieniająca DPS AOON/OW

Napisano: 06 paź 2023, 12:52

Dzień dobry. Proszę o odpowiedź w następującej kwestii. Mam Pana który przebywa w Schronisku dla Osób Bezdomnych dla Osób Niepełnosprawnych pobiera zasiłek stały który jest podzielony 50% na opłatę za pobyt i 50% dla strony. Od 10 października 2023 roku będzie umieszczony w Domu Pomocy Społecznej. Jak prawidłowo rozliczyć zasiłek stały w m-cu październiku uwzględniając koszty pobytu i w schronisku i w DPS ? Dziękuję .
Marynia70
Praktykant
Posty: 29
Od: 21 lut 2019, 13:32
Zajmuję się: PS

Napisano: 06 paź 2023, 13:44

Odpłatność za schronisko z usługami w październiku:
719 zł/31 dni października x 9 dni pobytu = 208,74 zł x 50% = 104,37 zł – tyle zapłaci OPS
104,37 zł – tyle dostanie Pan

Odpłatność za DPS w październiku (719 zł x 70% = 503,30 zł/719 zł – 503,30 zł = 215,70 zł):

503,30 zł/31 dni października x 22 dni pobytu = 357,18 zł – odpłatność mieszkańca za DPS
215,70 zł zł/31 dni października x 22 dni pobytu = 153,08 zł – tyle dostanie Pan

Zliczając kwoty: 104,37 zł + 104,37 zł + 357,18 zł + 153,08 zł = 719 zł
Quidquid latine scriptum sit, sapienter videtur
Ten z Łopieki
Awatar użytkownika
VIP
Posty: 1755
Od: 01 lut 2018, 11:37
Zajmuję się: PS/ZI/GKRPA
Lokalizacja: Kątownia, trzecie drzwi po prawej

Napisano: 06 paź 2023, 14:30

Dziękuję bardzo !!!! :)
Marynia70
Praktykant
Posty: 29
Od: 21 lut 2019, 13:32
Zajmuję się: PS

Napisano: 09 paź 2023, 7:22

czy aby na pewno? ustawa mówi o ponoszeniu przez człowieka odpłatności w wysokości 70% dochodu, nie ma mowy o dzieleniu na dni. Jeśli odpłatność za DPS w październiku wynosi w uproszczeniu 2000zł, to moim zdaniem klient powinien wnieść pełne 70%, a pozostałą część dopłaci OPS. Analogicznie w przypadku schronienia.
Prove me wrong ;)
LuuLane
Starszy referent
Posty: 657
Od: 15 maja 2017, 7:44
Zajmuję się: PS/KDR/LZI
hobbystycznie wszystko inne, bo lubię się mądrzyć :)

Napisano: 09 paź 2023, 9:31

Do I really have to prove it? 8-)
Naprawdę naliczasz świadczeniobiorcy odpłatność własną za DPS czy schronienie za cały miesiąc, nawet gdy trafia do placówki w połowie miesiąca? Moi zacni by na to nie pozwolili… ;)
Quidquid latine scriptum sit, sapienter videtur
Ten z Łopieki
Awatar użytkownika
VIP
Posty: 1755
Od: 01 lut 2018, 11:37
Zajmuję się: PS/ZI/GKRPA
Lokalizacja: Kątownia, trzecie drzwi po prawej

Napisano: 09 paź 2023, 10:10

Serio, serio :) i jest to nawet po myśli "góry", żeby jak najmniej własnych wydawać. Oczywiście konsultowane z prawnikiem, znajduje uzasadnienie w racjonalności wydatków - wszystko gra i buczy :D
LuuLane
Starszy referent
Posty: 657
Od: 15 maja 2017, 7:44
Zajmuję się: PS/KDR/LZI
hobbystycznie wszystko inne, bo lubię się mądrzyć :)

Napisano: 09 paź 2023, 11:03

My akurat naliczamy proporcjonalnie - oczywiście prawnik zatwierdził. Przy DPSach zawsze mamy chryję, odwołania, skargi do różnych instytucji, bo z reguły nikt nie zgadza się z naliczoną odpłatnością, którą ustalamy od dnia umieszczenia, ale SKO i kontrole przeróżne nigdy nie miały zastrzeżeń :P

Argumenty stosuję różne ("w zależności dla kogo ten wywiad" ;) ).
Wprawdzie w ustawie jest mowa o dzieleniu na dni tylko świadczeń pieniężnych (art. 106 ust. 3 ustawy), ale udzielając świadczenia w postaci usług, umieszczenia w DPS czy schronienia, obowiązek i samo naliczenie odpłatności powstaje od chwili zaistnienia zdarzenia (umieszczenia, rozpoczęcia udzielania) – stąd naliczam odpłatność proporcjonalną do dni, od chwili umieszczenia.

„Ponadto podkreślenia wymagało, że obowiązek ponoszenia opłaty powstaje od chwili umieszczenia osoby uprawnionej w domu pomocy społecznej. (…) Samo zobowiązanie istnieje począwszy od dnia powstania tego obowiązku czyli z dniem umieszczenia osoby uprawnionej w domu pomocy społecznej”. (Tak: Wyrok NSA II SA/Gl 274/20 - Wyrok WSA w Gliwicach z dnia 27.07.2020 r., sygn. akt: II SA/Gl 274/20, por.: Uchwała NSA z dnia 11.06.2018 r., sygn. akt: I OPS 7/17, publ.: CBOSA).
Quidquid latine scriptum sit, sapienter videtur
Ten z Łopieki
Awatar użytkownika
VIP
Posty: 1755
Od: 01 lut 2018, 11:37
Zajmuję się: PS/ZI/GKRPA
Lokalizacja: Kątownia, trzecie drzwi po prawej

Napisano: 10 paź 2023, 7:21

Hej dostałam jeszcze taka odpowiedź :
Odpowiedź
W opisanej sytuacji, ustalając wysokość odpłatności zarówno za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych (10 dni października), jak i odpłatność za pozostałe dni października w DPS należy mieć na uwadze dochód pensjonariusza z miesiąca poprzedzającego, tj. z września br., który w rozpatrywanym przypadku, stanowi pełna wysokość przysługującego stronie zasiłku stałego.

Uzasadnienie
Zgodnie z art. 61 ust. 2 pkt 1 ustawy z 12.03.2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2023 r. poz. 901) – dalej u.p.s., opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej wnoszą: mieszkaniec domu, nie więcej jednak niż 70% swojego dochodu, a w przypadku osób małoletnich przedstawiciel ustawowy z dochodów dziecka, nie więcej niż 70% tego dochodu. Natomiast stosownie do art. 97 ust. 1a u.p.s. w przypadku osoby bezdomnej skierowanej do schroniska dla osób bezdomnych albo schroniska dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty kryterium dochodowego, opłata nie może być wyższa niż 30% dochodu osoby samotnie gospodarującej lub dochodu na osobę w rodzinie osoby skierowanej do schroniska dla osób bezdomnych, a w przypadku schroniska dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi nie może być wyższa niż 50% tego dochodu.

Zauważyć w tym miejscu należy, że ustawodawca w cytowanych wyżej przepisach ustawy, nie przewidział jakichkolwiek szczególnych przepisów dotyczących metod obliczania dochodu. Powoduje to, że w odniesieniu do obliczenia dochodu dla potrzeb ustalenia wysokości opłaty zarówno za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych, jak i za pobyt w domu pomocy społecznej zastosowanie będzie miał art. 8 ust. 3 u.p.s.

Zgodnie z art. 8 ust. 3 u.p.s., za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, pomniejszoną o:

1) miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych i koszty uzyskania przychodu;

2) składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ubezpieczenia społeczne określone w odrębnych przepisach;

3) kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.

W art. 8 ust. 4 u.p.s. przewidziano z kolei zamknięty katalog świadczeń, których nie wlicza się do dochodu w rozumieniu art. 8 ust. 3 u.p.s. W katalogu tym nie został wymieniony zasiłek stały. Przepisy u.p.s. nie przewidują także przy wyliczaniu odpłatności za pobyt w DPS pomniejszenia wysokości zasiłku stałego o poniesiony koszt odpłatności za pobyt w schronisku dla bezdomnych. Koszty te nie podlegają uwzględnieniu. Zatem zasiłek stały przysługujący stronie w miesiącu wrześniu br. należy uwzględnić w pełnej wysokości szacując wysokość odpłatności zarówno za pobyt w schronisku (10 dni października), jak i ustalając odpłatność w wysokości 70% dochodów za pobyt w DPS (w pozostałe dni października).
I bądź tu mądry człowieku :(
Marynia70
Praktykant
Posty: 29
Od: 21 lut 2019, 13:32
Zajmuję się: PS


  
Strona 1 z 1    [ Posty: 8 ]
NIE PRZEGAP WAŻNYCH INFORMACJI! POLUB NASZ PROFIL NA FACEBOOKU
[ ZAMKNIJ ]
cron Usuń ciasteczka witryny
 
x

 

x