czy decyzja jest ok ?

  
Strona 1 z 1    [ Posty: 6 ]

Napisano: 20 wrz 2021, 10:25

Witam, czy DECYZJA która jest poniżej jest ok ? ( podstawa prawna, zapisy o wypłacie? itp)
Czy może coś poprawić ?
Dziękuję za sugestie.


*******

..............., dnia : 20.09.2021r.


D E C Y Z J A

Na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 716 z późn. zm),
ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. 2019 r. poz. 2133 z późn. zm.),
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 735), oraz na postawie uchwały nr .................. Rady Miejskiej w ......... z dnia ....................r., w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego i Obwieszczenia Ministra Klimatu z dnia 16 kwietnia 2021r. w sprawie wysokości dodatku energetycznego od 01 maja 2021 r. do 30 kwietnia 2022 r. (M.P. z 2021 r., poz. 393)

p o s t a n a w i a m
przyznać
d o d a t e k e n e r g e t y c z n y

Pani ........................... zam. ...........................
w okresie od dnia 01.09.2021r. do dnia 28.02.2022r.
w wysokości ........ zł/miesiąc ( słownie: ...............groszy).

Zryczałtowany dodatek energetyczny będzie wypłacany Wnioskodawcy :

za wrzesień i październik do dnia 10.10.2021r., a następne do10-tego każdego miesiąca, na wskazany rachunek bankowy ............ .


U z a s a d n i e n i e

Zgodnie z przepisami ustawy Prawo energetyczne – odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej przysługuje zryczałtowany dodatek energetyczny. Odbiorca wrażliwy energii elektrycznej to osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy w rozumieniu ustawy o dodatkach mieszkaniowych, która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczenia energii elektrycznej.
Na podstawie złożonego wniosku, oraz innych dokumentów znajdujących się w aktach sprawy ustalono, że spełnia Pan/i ustawowe wymogi.
Wysokość dodatku energetycznego przyjęto odpowiednio dla gospodarstwa składającego się z ........... osób.
Informuję, iż w przypadku utraty uprawnień do dodatku mieszkaniowego lub rozwiązania umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej decyzja o przyznaniu dodatku energetycznego podlega wygaszeniu.

P o u c z e n i e

Od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w ..........., ul. .........., za pośrednictwem
Burmistrza Miasta i Gminy w.............. w terminie 14-tu dni od dnia jej doręczenia.
Otrzymują:
1.Adresat
2.Księgowość
3.a/a
Knapa
Referent
Posty: 477
Od: 24 kwie 2019, 10:08
Zajmuję się: Dm


Napisano: 20 wrz 2021, 11:01

kpa jest juz ze zmianami od 16 września
:-)
Podinspektor
Posty: 1509
Od: 20 mar 2017, 12:49
Zajmuję się: DM, DE

Napisano: 20 wrz 2021, 11:16

:) :roll: dziękuję
Knapa
Referent
Posty: 477
Od: 24 kwie 2019, 10:08
Zajmuję się: Dm

Napisano: 27 wrz 2021, 14:58

po co w decyzji o dodatku energetycznym zawierasz ustawe o dodatkach mieszkaniowych? To niepotrzebne, nie ma związku.
Dopisz wzmiankę, ze w styczniu 2022 r. dodatek będzie wyjątkowo wypłacony do 30 stycznia. Inaczej w styczniu będziesz musiała wszystkich informować o zmianie terminu wypłaty
Maxima
Podinspektor
Posty: 1778
Od: 14 kwie 2017, 9:34
Zajmuję się: DM DE

Napisano: 28 wrz 2021, 9:19

ok dopiszę, dziękuję.
Knapa
Referent
Posty: 477
Od: 24 kwie 2019, 10:08
Zajmuję się: Dm

Napisano: 29 wrz 2021, 9:13

"Otrzymują:
1.Adresat
2.Księgowość
3.a/a"

Księgowośc? Nie jest stroną w sprawie. Do księgowości trafiają listy wypłat (tak przynajmniej jest u mnie) ;)
AgaSz
Stażysta
Posty: 64
Od: 18 lut 2021, 12:44
Zajmuję się: DM, KDR


  
Strona 1 z 1    [ Posty: 6 ]
NIE PRZEGAP WAŻNYCH INFORMACJI! POLUB NASZ PROFIL NA FACEBOOKU
[ ZAMKNIJ ]
Usuń ciasteczka witryny
 
x

 

x