Czy kurator może wystąpić z wnioskiem o pomoc? - Pomoc społeczna (forum ogólne)

  
Strona 1 z 1    [ Posty: 5 ]
Wybrane tematy:
posiłek w szkole i w domu -wniosek Dyrektora 20% Weryfikacja 40 Zasiłek celowy dla osadzonego w ZK AOON - dojazd własnym samoch. do 15.06.22r. decyzja zmieniająca DPS AOON/OW

Napisano: 07 paź 2021, 14:12

Witam, mamy taką sytuację, w której Pan X trafił do szpitala, jest nieprzytomny i nie jest w stanie sam podejmować żadnych decyzji. Rodzina chce go dać do ZOLU. Jego córka będzie jego kuratorem. Pan X nie ma żadnego dochodu i nie wiadomo czy będzie miał przyznaną rentę chorobową. Do tego czasu córka chce mu załatwić dochód w postaci zasiłku stałego. Czy córka może złożyć wniosek o zasiłek stały za swojego ojca? Czy w takim przypadku to z córką robimy wywiad? kto podpisuje wywiad i inne dokumenty?
pracowniksocjalny100
Stażysta
Posty: 106
Od: 18 lut 2019, 14:09
Zajmuję się: ps

Napisano: 07 paź 2021, 15:11

Postaram się tak w miarę zwięźle i rzeczowo, a sprawa nie prosta i jednoznaczna... Moim zdaniem...
1. Córka wprawdzie może złożyć wniosek o zasiłek dla ojca, ale w toku postępowania należy uzyskać zgodę adresata świadczeń, a pan jest przecież nieprzytomny... W takiej sytuacji postępowanie podlega umorzeniu.
2. Za mało informacji podajesz o okolicznościach ustanawiania córki kuratorem. Czy ta sprawa jest już w toku, na jakiś wcześniejszy wniosek tego pana, czy może sąd działa z urzędu, czy może córka dopiero zamierza coś w tej sprawie zrobić? Czy córka będzie ustanowiona kuratorem dla osoby niepełnosprawnej czy dla częściowo ubezwłasnowolnionej? Zakres ich uprawnień jest odmienny. Tym niemniej – co do zasady - kurator (w odróżnieniu od opiekuna) ma jedynie pomagać, doradzać, a nie decydować i działać za daną osobę.
3. Jeżeli chodzi o kuratora dla osoby niepełnosprawnej, to w przypadku osoby bez kontaktu może być mały problem, bo cyt.: „W orzecznictwie Sądu Najwyższego wskazuje się, że ustanowienie kuratora dla osoby niepełnosprawnej jest usprawiedliwione w sytuacji, w której wiek, choroba, niepełnosprawność fizyczna lub umysłowa (nie uzasadniająca jednakże orzeczenia ubezwłasnowolnienia), uniemożliwia lub ogranicza określonej osobie samodzielne prowadzenie jej spraw (por. postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 8 grudnia 2016 r., III CZ 54/16, nie publ.). Ustanowienie kuratora jest jednakże celowe, gdy osoba niepełnosprawna jest w stanie porozumieć się z nim i współdziałać w wykonywaniu przez kuratora jego obowiązków i uprawnień, których zakres określa sąd opiekuńczy. Kurator nie jest bowiem przedstawicielem ustawowym osoby niepełnosprawnej, lecz pomocnikiem osoby posiadającej pełną zdolność do czynności prawnych w prowadzeniu spraw, których osoba ta nie jest w stanie załatwić ze względu na istniejące z powodu niepełnosprawności ograniczenia natury faktycznej (por. postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 24 maja 1995 r., III CRN 22/95, OSNC 1995, nr 9, poz. 134). Przedstawione rozważania prowadza zatem do konkluzji, że w aktualnym stanie prawnym, w sprawie wszczętej na podstawie art. 600 § 2 k.p.c. o ustanowienie kuratora dla osoby niepełnosprawnej (art. 183 § 1 k.r.o.), sąd opiekuńczy nie może z urzędu ustanowić dla tej osoby fachowego pełnomocnika procesowego.” (Tak: Wyrok SN z dnia 25 lipca 2019 r., sygn. akt: III CZP 16/19, publ. www.sn.pl/orzecznictwo).
4. Jeżeli chodzi o kuratora dla osoby częściowo ubezwłasnowolnionej to - jak podałem wyżej – będzie on tylko doradcą, pomocnikiem, chyba że Sąd zastosuje art. 181 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U.2020.0.1359 t.j.) i powoła kuratora osoby częściowo ubezwłasnowolnionej do jej reprezentowania i zarządu jej majątkiem. To wtedy dopiero kurator będzie mógł reprezentować daną osobę, podobnie jak opiekun osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie.
Quidquid latine scriptum sit, sapienter videtur
Ten z Łopieki
Awatar użytkownika
VIP
Posty: 1755
Od: 01 lut 2018, 11:37
Zajmuję się: PS/ZI/GKRPA
Lokalizacja: Kątownia, trzecie drzwi po prawej

Napisano: 07 paź 2021, 15:24

Osoba nie jest ubezwłasnowolniona, ma pełną zdolność do czynność prawnych. Córka dopiero złożyła wniosek o ustanowienie kuratora nie podając we wniosku żadnych szczegółów, jakiej sprawy to dotyczy. Pan X nawet nie ma orzeczenia o niepełnosprawności, córka również dopiero złożyła wniosek i czeka na komisję.
pracowniksocjalny100
Stażysta
Posty: 106
Od: 18 lut 2019, 14:09
Zajmuję się: ps

Napisano: 08 paź 2021, 8:17

No to właściwie możemy zakończyć tę dyskusję na punkcie pierwszym. Pan musi poczekać, aż odzyska przytomność lub córka formalnie zostanie jego przedstawicielką (kuratorką, opiekunką), która skutecznie będzie mogła działać w jego imieniu. Do tego czasu wszelkie wnioski córki w imieniu ojca złożone do OPS są bezprzedmiotowe i podlegają umorzeniu, bo nie uzyskacie zgody adresata świadczeń na udzielenie pomocy i postępowanie musi toczyć się z udziałem stron, a panu nie można zapewnić skutecznego uczestnictwa. Jeżeli córka nie korzysta z usług profesjonalnego pełnomocnika prawnego, to można ją ewentualnie pokierować trochę, żeby sprawa nie tłukła się długimi miesiącami...
Quidquid latine scriptum sit, sapienter videtur
Ten z Łopieki
Awatar użytkownika
VIP
Posty: 1755
Od: 01 lut 2018, 11:37
Zajmuję się: PS/ZI/GKRPA
Lokalizacja: Kątownia, trzecie drzwi po prawej

Napisano: 08 paź 2021, 10:40

pracowniksocjalny100 pisze:
07 paź 2021, 14:12
Witam, mamy taką sytuację, w której Pan X trafił do szpitala, jest nieprzytomny i nie jest w stanie sam podejmować żadnych decyzji. Rodzina chce go dać do ZOLU. Jego córka będzie jego kuratorem. Pan X nie ma żadnego dochodu i nie wiadomo czy będzie miał przyznaną rentę chorobową. Do tego czasu córka chce mu załatwić dochód w postaci zasiłku stałego. Czy córka może złożyć wniosek o zasiłek stały za swojego ojca? Czy w takim przypadku to z córką robimy wywiad? kto podpisuje wywiad i inne dokumenty?
Postępowanie do umorzenia, bo nie ma zgody osoby, której pomoc miałaby być przyznana.

Jeżeli chcecie pomóc córce to polećcie jej wystąpić o ubezwłasnowolnienie ojca. I warto we wniosku o ubezwłasnowolnienie zawrzeć wniosek o ustanowienie doradcy tymczasowego i jednoczesne wydanie przez sąd postanowienia o powołaniu doradcy tymczasowego do reprezentowania osoby mającej być ubezwłasnowolnioną i zarządu jej majątkiem.
Jeżeli sąd przychyli się do tego wniosku to córka jako doradca tymczasowy będzie mogła reprezentować ojca i złożyć wniosek o zasiłek stały (i w innych sprawach) już w czasie trwania postępowania o ubezwłasnowolnienie (które trochę potrwa, a potem będzie kolejne postępowania o opiekuna prawnego).
kokoshaglava
Stażysta
Posty: 189
Od: 25 maja 2011, 23:20
Zajmuję się: PS
Lokalizacja: Polska


  
Strona 1 z 1    [ Posty: 5 ]
NIE PRZEGAP WAŻNYCH INFORMACJI! POLUB NASZ PROFIL NA FACEBOOKU
[ ZAMKNIJ ]
cron Usuń ciasteczka witryny
 
x

 

x