czy może być dec.zmiana - uwagi

  
Strona 1 z 1    [ Posty: 10 ]

Moderator: de Charette

Napisano: 06 maja 2014, 12:24

, dnia 05 maja 2014 r.


Pani


DECYZJA GOPS.Ś
w sprawie zmiany wysokości świadczenia pielęgnacyjnego

Na podstawie art. 2, art. 3, art. 17, art. 20 ust. 3, art. 23, art. 24 ust. 1, 2a i 4, art. 26 ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 1456z póź.zm.), art. 2 pkt 1 art. 2 pkt 2 , art. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 24 kwietnia 2014r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2014r. Poz. 559), art.104 i 163 Kodeksu Postępowania Administracyjnego(tj. Dz. u. z 27 lutego 2013 r. poz. 267 z późn. zm.) oraz Zarządzenia Wójta Gminy ...............w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do wydawania decyzji administracyjnych po rozpatrzeniu sprawy z urzędu
- p o s t a n a w i a m –

I. z dniem 01.05.2014r. zmienić decyzję nr GOPS.ŚR. z dnia 03.02.2014r. przyznającą Pani świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z opieką nad córką.......... następująco :

1.w okresie od 1 maja 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. przyznaje Pani świadczenie pielęgnacyjne w wysokości 800,00 zł miesięcznie;

2.w okresie od 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. przyznaje Pani świadczenie pielęgnacyjne w wysokości 1.200,00 zł miesięcznie.

3.od dnia 1 stycznia 2016 r. do 31.10.2016r. przyznaje Pani świadczenie pielęgnacyjne w wysokości 1.300,00 zł miesięcznie.

4.kwota świadczenia pielęgnacyjnego podlega corocznej waloryzacji od dnia 1 stycznia 2017r ,

W pozostałej cześć decyzja nie ulega zmianie. Niniejsza decyzja jest natychmiast wykonalna.


UZASADNIENIE

W oparciu o art. 1 i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2014 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 559) – wysokość świadczenia pielęgnacyjnego, o którym mowa w art. 17 ustawy o świadczeniach rodzinnych, od 01 maja 2014 r. uległa zmianie.

Z tych względów postanowiono jak w sentencji decyzji. .

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pile za pośrednictwem organu wydającego decyzję , w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

W przypadku wystąpienia zmian mających wpływ na prawo do świadczeń rodzinnych ( podjęcie przez Panią zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, zgon podopiecznej, uzyskanie emerytury lub renty, itp…)osoba uprawniona do świadczeń rodzinnych jest zobowiązana do niezwłocznego powiadomienia o tym organu wypłacającego świadczenia zgodnie z art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych.
Nienależnie pobrane świadczenia rodzinne podlegają zwrotowi (art. 30 ustawy o świadczeniach rodzinnych).
Otrzymują
1. adresat
2. a/a
gops1


Napisano: 06 maja 2014, 13:37

art. 32 bym dodała orzeczenie ciekawe
dżela

Napisano: 06 maja 2014, 13:42

nie podoba mi się:
z dniem 01.05.2014r. zmienić decyzję - z tym dniem to ty nie zmieniasz decyzji;

pkt 4 bym wyrzucił.
art. 32 bym dodał w podstawie
de Charette

Napisano: 06 maja 2014, 13:48

Na podstawie art. 2, art. 3, art. 17, art. 20 ust. 3, art. 23, art. 24 ust. 1, 2a i 4, art. 26 ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 1456z póź.zm.), art. 2 pkt 1 art. 2 pkt 2 , art. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 24 kwietnia 2014r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2014r. Poz. 559),

nie rozumiem dlaczego dajecie ustawę z dnia 24 kwietnia 2014r o zmianie ustawy o świadczeniach skoro wyżej jest ustawa o świadczeniach rodzinnych z późn zm.?

może mi ktoś to wytłumaczyć?
ew@1

Napisano: 06 maja 2014, 13:51

chodzi o art. 2 tej ustawy
dżela

Napisano: 06 maja 2014, 13:53

mogę, ale lecisz mi piwo.
Art. 2 ww ustawy nie jest zmianą ustawy o świadczeniach rodzinnych. Tylko art. 1 zmienia ustawę
de Charette

Napisano: 06 maja 2014, 13:57

Elmer pisze:mogę, ale lecisz mi piwo.
Art. 2 ww ustawy nie jest zmianą ustawy o świadczeniach rodzinnych. Tylko art. 1 zmienia ustawę
dzięki...

Elmer piwo ? - nie ma sprawy ... przy najbliższej okazji ;)
ew@1

Napisano: 07 maja 2014, 9:03

dlaczego świadczenie pielęgnacyjne przyznane do 31.10.2016
aania

Napisano: 07 maja 2014, 9:53

bo akurat ta babka ma do 31.10.2016...
Dorcia89

Napisano: 07 maja 2014, 11:53

a może jeszcze trzeba dopisać art. 32 ust. 1b-1d ustawy o śR?
bo tam jest napisane że decyzje są natychmiast wykonalne
adaw


  
Strona 1 z 1    [ Posty: 10 ]
NIE PRZEGAP WAŻNYCH INFORMACJI! POLUB NASZ PROFIL NA FACEBOOKU
[ ZAMKNIJ ]
cron Usuń ciasteczka witryny