czy ops może wystąpić z wnioskeim o przymusowe leczenie - Pomoc społeczna (forum ogólne)

  
Strona 1 z 1    [ Posty: 5 ]
Wybrane tematy:
posiłek w szkole i w domu -wniosek Dyrektora 20% Weryfikacja 40 Zasiłek celowy dla osadzonego w ZK AOON - dojazd własnym samoch. do 15.06.22r. decyzja zmieniająca DPS AOON/OW

Napisano: 28 kwie 2016, 10:19

psychiatryczne
Gość

Napisano: 28 kwie 2016, 10:28

Art. 29.
1. Do szpitala psychiatrycznego może być również przyjęta, bez zgody wymaganej w art. 22, osoba chora psychicznie:
1) której dotychczasowe zachowanie wskazuje na to, że nieprzyjęcie do szpitala spowoduje znaczne pogorszenie stanu jej zdrowia psychicznego,

bądź
2) która jest niezdolna do samodzielnego zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych, a uzasadnione jest przewidywanie, że leczenie w szpitalu psychiatrycznym przyniesie poprawę jej stanu zdrowia.
2. O potrzebie przyjęcia do szpitala psychiatrycznego osoby, o której mowa w ust. 1, bez jej zgody, orzeka sąd opiekuńczy miejsca zamieszkania tej osoby - na wniosek jej małżonka, krewnych w linii prostej, rodzeństwa, jej przedstawiciela ustawowego lub osoby sprawującej nad nią faktyczną opiekę.
3. W stosunku do osoby objętej oparciem społecznym, o którym mowa w art. 8, wniosek może zgłosić również organ do spraw pomocy społecznej.
zuzanka

Napisano: 28 kwie 2016, 10:37

osoba ta nie korzysta z pomocy społecznej nie chce sam się leczyć ma manię prześladowczą chore nogi owrzodzone nie chce iść do żadnego lekarza, odcina sąsiadom prąd bo "puszczają lasery" nie odcina włosów bo go lasery w szyje parzą itd siostry się boją zgłaszać do sądu gdyż sie obawiają jego reakcji, nie uzyskają tez zaświadczenia od lekarza psychiatry gdyz on nie pojedzie do lekarza siostra prosiła abyśmy my jako ops wystąpiły ale mi raczej nie możemy tez nie będziemy mieć zaświadczenia lekarskiego bo skąd
Gość

Napisano: 28 kwie 2016, 11:06

My kiedyś napisaliśmy pismo do Por.Zdr.Psych o wydanie zaświadczenia o stanie zdrowia osoby chorej psych.Ponieważ osoba ta nie leczyła się, otrzymaliśmy w odpowiedzi pismo że nie mogą wydać takowego zaświadczenia.Dlatego do sądu wraz ze wnioskiem o przymusowe leczenie psychiatryczne wysłaliśmy to pismo. Wtedy sąd zlecił lekarzowi psychiatrze przebadanie tej osoby.
sewer

Napisano: 05 maja 2016, 7:52

polecam lekturę art. 30 ust.3


Art. 30.
1. Do wniosku, o którym mowa w art. 29 ust. 2 i 3, dołącza się orzeczenie lekarza psychiatry szczegółowo uzasadniające potrzebę leczenia w szpitalu psychiatrycznym. Orzeczenie lekarz psychiatra wydaje na uzasadnione żądanie osoby lub organu uprawnionego do zgłoszenia wniosku o wszczęcie postępowania.
2. W przypadku niezałączenia do wniosku orzeczenia lekarskiego lub gdy zostało ono wydane w okresie dłuższym niż 14 dni przed dniem złożenia wniosku, sąd zwraca wniosek. Przepisy art. 130 Kodeksu postępowania cywilnego nie mają w tym przypadku zastosowania.
3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, jeżeli treść wniosku lub załączone do wniosku dokumenty uprawdopodabniają zasadność przyjęcia do szpitala psychiatrycznego, a złożenie orzeczenia, o którym mowa w ust. 1, nie jest możliwe, sąd zarządza poddanie osoby, której dotyczy wniosek, odpowiedniemu badaniu.
4. Jeżeli osoba, o której mowa w art. 29 ust. 1, odmawia poddania się badaniu, może być ono przeprowadzone bez jej zgody. Przepis art. 21 stosuje się odpowiednio.
zuzanka


  
Strona 1 z 1    [ Posty: 5 ]
NIE PRZEGAP WAŻNYCH INFORMACJI! POLUB NASZ PROFIL NA FACEBOOKU
[ ZAMKNIJ ]
cron Usuń ciasteczka witryny
 
x

 

x