dec. odmowna - Stypendia

  
Strona 1 z 1    [ Posty: 3 ]
Wybrane tematy:
przeliczenie dochodów Skład rodziny od kiedy wliczać członka rodziny pismo z kuratorium o wkładach własnych Stypendia szkolne, zmiana kryterium dochodowego Wzór decyzji Wypłata zasiłku szkolnego

Napisano: 17 wrz 2020, 16:57

Czy jak jest decyzja odmowna piszecie najpierw zawiadomienie?
Nimi30
Praktykant
Posty: 32
Od: 04 wrz 2020, 20:41
Zajmuję się: ST,DM

Napisano: 21 wrz 2020, 9:41

Wydanie decyzji odmownej powinno być poprzedzone § 10 KPA. Ja mam taki wzór, tylko trzeba sprawdzić podstawy prawne bo pewno są już zmiany


ZAWIADOMIENIE
o prawie do zapoznania się z aktami sprawy
oraz zgłoszenia żądań i wniosków


Burmistrz …….. informuje, że prowadzone jest postępowanie administracyjne w sprawie złożonego w dniu 17.09.2018 r. wniosku o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym
w formie stypendium szkolnego na rok szkolny 2018/2019 dla ucznia ……………
Na podstawie art. 10 ust. 1 i art. 79 a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2017 roku, poz. 1257 t.j.) przysługuje Pani prawo do czynnego udziału
w postępowaniu, zapoznania się z aktami sprawy i do wypowiedzenia się co do przedmiotu sprawy w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.
W toku prowadzonego postępowania administracyjnego Burmistrz ……………. ustalił, że na dzień sporządzenia niniejszego pisma nie spełnia pani warunków do przyznania pomocy materialnej
o charakterze socjalnym – stypendium szkolnego na ucznia …….., ponieważ zostało przekroczone kryterium dochodowe. Zgodnie z art. 90 d ust. 7 ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z 2018 r. poz. 1457 t.j.) „Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz.1508) jest to kwota 528 zł. netto.
Z dokumentów złożonych przez Panią ustalono, że miesięczny dochód Pani rodziny
w przeliczeniu na osobę wyniósł 557,25 zł.
W związku z powyższym zostanie wydana decyzja odmawiająca przyznanie stypendium szkolnego.
Aga65
Praktykant
Posty: 47
Od: 22 wrz 2017, 7:41
Zajmuję się: oświata w gminie

Napisano: 21 wrz 2020, 16:09

Dziękuję pięknie
Nimi30
Praktykant
Posty: 32
Od: 04 wrz 2020, 20:41
Zajmuję się: ST,DM


  
Strona 1 z 1    [ Posty: 3 ]
NIE PRZEGAP WAŻNYCH INFORMACJI! POLUB NASZ PROFIL NA FACEBOOKU
[ ZAMKNIJ ]
cron Usuń ciasteczka witryny
 
x

 

x