dec. ZA skarga

  
Strona 1 z 1    [ Posty: 7 ]

Moderator: voodoo

Napisano: 18 sie 2008, 14:52

może ktoś ma zrobioną dec. na ZA skarga
~Irena


Napisano: 21 sie 2008, 10:11
Decyzja
Na podstawie art. 104, art. 108 zgodnie z art. 145a i art. 154 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000 roku nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) w związku z Wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 23 czerwca 2008 r. sygn. akt P 18/06 (Dz. U. z dnia 7 lipca 2008 r., Nr 119, poz. 770) odnośnie art. 2 pkt 5 lit. a i art. 8 pkt. 3 oraz art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 22 kwietnia 2005 r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej (Dz. U. Nr 86, poz. 732, z późn. zm.) po rozpatrzeniu skargi Pani

Orzekam:
1. Uchylić w całości decyzję nr MOPS.ZA/8191/….. z dnia 28-04-2008 odmawiającej przyznania Pani prawa do świadczeń w formie zaliczki alimentacyjnej na syna …. oraz na syna ….
2. Przyznać zaliczkę alimentacyjną, przyznaną na ……, w kwocie 250,00 zł miesięcznie, na okres od 2008-04-01 do 2008-05-31. Kwota przyznana po zmianie wynosi miesięcznie 170,00 zł w okresie od 2008-06-01 do 2008-09-30.
3. Przyznać zaliczkę alimentacyjną, przyznaną na ……., w kwocie 170,00 zł miesięcznie, na okres od 2008-04-01 do 2008-09-30.
4. Określić wypłatę świadczeń określonych w pkt 2-3 przysługujących za miesiące kwiecień – wrzesień 2008 w łącznej kwocie 2.200,00 zł w terminie od 15 do 20 września 2008 roku
5. Decyzji niniejszej nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności.

Uzasadnienie
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w …… decyzją nr MOPS.ZA/8191/….. z dnia 28-04-2008. odmówił Pani przyznania zaliczki na syna …. oraz na syna ……. W uzasadnieniu swojej decyzji Organ I instancji podał, iż nie spełnia Pani przesłanki określonej w art. 2 pkt 5a) ustawy o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej - osoba uprawniona jest wychowywana przez osobę samotnie wychowującą dziecko, w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych. Z akt Pani sprawy wynikało, iż nie jest Pani osobą samotnie wychowującą dzieci.
Wyrokiem z dnia 23 czerwca 2008 r. sygn. akt P 18/06 (Dz. U. z dnia 7 lipca 2008 r., Nr 119, poz. 770), Trybunał Konstytucyjny uznał za niezgodne z Konstytucją RP art. 2 pkt 5 lit. a oraz art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 22 kwietnia 2005 r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej (Dz. U. Nr 86, poz. 732, z późn. zm.), w zakresie, w jakim pomijają prawo do zaliczki alimentacyjnej osób wychowywanych przez osoby w związku małżeńskim oraz osób wychowywanych przez osoby, które wspólnie wychowują co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem (dot. art. 2 pkt 5 lit. a), i ograniczają prawo do zaliczki alimentacyjnej osób wychowywanych przez osoby w związku małżeńskim (dot. art. 29 ust. 1). Wyrok TK wszedł w życie z dniem ogłoszenia tj. z dniem 7 lipca 2008 r.
W dniu 04-08-2008 do tut. Ośrodka wpłynęła Pani skarga o wznowienie postępowania w sprawie decyzji nr MOPS.ZA/8191/….. z dnia 28-04-2008 z uwagi na niezgodność zastosowanych przepisów ustawy o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej z Konstytucją RP.
W związku z powyższym Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ….. uchyla własną decyzję nr MOPS.ZA/8191/ dnia 28-04-2008. W wyniku zaistnienia nowych okoliczności mających wpływ na prawo do zaliczki alimentacyjnej tut. Ośrodek przyznaje ww. świadczenia za okres od kwietnia do września 2008 roku.
W dniu 22-04-2008 za pośrednictwem Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w …. złożyła Pani wniosek o ustalenie prawa do zaliczki alimentacyjnej na dzieci …... W toku postępowania stwierdzono, iż na dzieci wnioskodawczyni wyrokiem Sądu Okręgowego we ….. sygn. akt VC z dnia 15-01-2008 orzeczone zostały od ojca alimenty w wysokości po 500,00 zł. miesięcznie. W tej sprawie Komornik Sądowy prowadził postępowanie egzekucyjne, które jak wynika z załączonego do akt sprawy zaświadczenia Komornika okazało się bezskuteczne. Do wniosku załączono również stosowne oświadczenia wnioskodawcy, o których mowa w art. 10 ust. 5 pkt 3 ustawy. W toku postępowania również ustalono, iż dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego określonego w art. 7 ust. 2 ustawy.
Wobec powyższego Ośrodek stwierdza, że spełnia Pani przesłanki określone w ustawie o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz o zaliczce alimentacyjnej do przyznania ww. świadczeń.
Z tych względów należało orzec, jak w osnowie decyzji.
Moniśka (dawniej Oliwka ;-)))
Moniśka
Praktykant
Posty: 1
Od: 27 maja 2008, 16:09
Zajmuję się:
Lokalizacja: kujawsko - pomorskie, Polska

Napisano: 21 sie 2008, 12:18

Dzieki, pamiętam Cię Oliwko; jesteś życzliwa jak zawsze!!! Pozdrawiam
~Maryla

Napisano: 25 sie 2008, 13:02

bardzo dziękuję i pozdrawiam
~Irena

Napisano: 25 sie 2008, 14:57

czy moge to rowniez zastosowac jesli ja mialam uchylenie bo ktos wyszedl za maz tzn. sie nie zasosuje w ORZEKAM pkt.1 ?
~Magda

Napisano: 19 wrz 2008, 13:23

Dzięki
~Ilo

Napisano: 07 paź 2008, 12:55

a pouczenie ktoś ma do tej decyzji?
czy nie trzeba?
~akrysia


  
Strona 1 z 1    [ Posty: 7 ]
NIE PRZEGAP WAŻNYCH INFORMACJI! POLUB NASZ PROFIL NA FACEBOOKU
[ ZAMKNIJ ]
cron Usuń ciasteczka witryny
 
x

 

x