decyzja de - Dodatek energetyczny

  
Strona 1 z 1    [ Posty: 9 ]
Wybrane tematy:
Cheops przedłużenie dodatku energetycznego o co chodzi ??? zmieniamy decyzje? de do kwietnia? Nowe stawki DE od maja 2022 r. liczba rodzin

Napisano: 25 kwie 2014, 12:13

można prosić wzór decyzji o przyznaniu dodatku energetycznego
mmm


Napisano: 25 kwie 2014, 12:48

Gorzatka proszę
mmm

Napisano: 28 kwie 2014, 11:45

Gorzatko mogę prosić o wzór decyzja de
mmm

Napisano: 28 kwie 2014, 12:24

DECYZJA
Na podstawie art. 5c, 5d i 5e ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku o przyznanie dodatku energetycznego złożonego dnia «DATA_wniosku» r.

PRZYZNAJĘ:
«Nazwisko_i imię», zam. «POCZTA» «Miejscowość» «Ulica»
dodatek energetyczny w wysokości <KWOTA> zł miesięcznie
słownie: ---«Słownie»---
na okres od «Na_okres_od» r. do «Na_okres_do» r.

Dodatek energetyczny wypłacany będzie:
• w kasie Urzędu Miasta i Gminy w ......, ul. ..........,
• w terminie od 5 do 10 każdego m-ca, z wyjątkiem m-ca stycznia, w którym wypłacany będzie od 25 do 30 stycznia,
• w godz. 9.00 - 14.00.

LUB (w zależności czy poda konto czy nie)

Dodatek energetyczny wypłacany będzie:
• na konto bankowe o numerze: 00 0000 0000 0000 0000 0000 0000
• w terminie do 10 każdego m-ca, z wyjątkiem m-ca stycznia, w którym wypłacany będzie do 30 stycznia.

UZASADNIENIE:
Zgodnie z przepisami Prawa energetycznego - odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej przysługuje zryczałtowany dodatek energetyczny. Odbiorca wrażliwy energii elektrycznej to osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 966 z późn. zm.), która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej.
Zgodnie z obwieszczeniem Ministra Gospodarki z dnia 23 kwietnia 2014 r. (M.P. z 2014 poz. 291) wysokość dodatku energetycznego obowiązująca od dnia 1 maja 2014 r. do dnia 30 kwietnia 2015 r. dla «Osoby»-osobowego gospodarstwa domowego wynosi <KWOTA> zł miesięcznie.
Rozpatrując złożony przez «Pana/Panią» wniosek stwierdzono, że warunki uprawniające do przyznania dodatku energetycznego zostały spełnione, wobec czego orzeczono jak na wstępie.

POUCZENIE:
1. Od decyzji niniejszej służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego
w Bydgoszczy za pośrednictwem tutejszego Urzędu w terminie 14 dni od daty doręczenia.
2. Brak prawa do dodatku mieszkaniowego skutkuje brakiem prawa do dodatku energetycznego.
3. O rozwiązaniu umowy z dostawcą energii elektrycznej należy niezwłocznie powiadomić organ przyznający dodatek energetyczny.
GORZATKA
GORZATKA
Referent
Posty: 426
Od: 12 sie 2004, 0:26
Zajmuję się:
Lokalizacja: kujawsko - pomorskie, Polska

Napisano: 28 kwie 2014, 13:16

Gorzatko bardzo dziękuje
mmm

Napisano: 02 maja 2014, 11:33

Zgodnie z obwieszczeniem Ministra Gospodarki z dnia 23 kwietnia 2014 r. (M.P. z 2014 poz. 291) wysokość dodatku energetycznego obowiązująca od dnia 1 maja 2014 r. do dnia 30 kwietnia 2015 r. dla «Osoby»-osobowego gospodarstwa domowego wynosi <KWOTA> zł miesięcznie.
Rozpatrując złożony przez «Pana/Panią» wniosek stwierdzono, że warunki uprawniające do przyznania dodatku energetycznego zostały spełnione, wobec czego orzeczono jak na wstępie.

powinno być : Zgodnie z obwieszczeniem Ministra Gospodarki z dnia 17 kwietnia 2014 r. (M.P. z 2014 poz. 291
nela1334

Napisano: 02 maja 2014, 12:27

upss... ale wpadka... cóż za niepodpatrzenie z mojej strony,
dziękuję za zwrócenie uwagi na błąd,
GORZATKA
GORZATKA
Referent
Posty: 426
Od: 12 sie 2004, 0:26
Zajmuję się:
Lokalizacja: kujawsko - pomorskie, Polska

Napisano: 22 maja 2014, 13:03

a czy te obwieszczenie w sprawie dod en. Ministra Gosp. nie było z dnia 17 kwietnia 2014r
prac socjalny

Napisano: 04 mar 2015, 9:23

dla Pani Małgosi
GORZATKA
GORZATKA
Referent
Posty: 426
Od: 12 sie 2004, 0:26
Zajmuję się:
Lokalizacja: kujawsko - pomorskie, Polska


  
Strona 1 z 1    [ Posty: 9 ]
NIE PRZEGAP WAŻNYCH INFORMACJI! POLUB NASZ PROFIL NA FACEBOOKU
[ ZAMKNIJ ]
cron Usuń ciasteczka witryny
 
x

 

x