decyzja zmieniająca kwotę świadczenia - Świadczenia rodzinne

  
Strona 1 z 1    [ Posty: 5 ]
Wybrane tematy:
Wzory decyzji Wzory wniosków o świadczenia rodzinne - UKRAINA Zmiana wysokości świadczenia pielęgnacyjnego ZANIM ZAŁOŻYSZ NOWY TEMAT - PRZECZYTAJ! kwestia ŚP dopytanie Kiedy wypłacacie świadczenie rodzinne ??

Napisano: 03 sty 2023, 11:35

ma ktoś może wzór decyzji zmieniającej kwotę świadczenia od stycznia 2023
agnieszkak12
Praktykant
Posty: 43
Od: 27 paź 2022, 10:18
Zajmuję się: śr

Napisano: 03 sty 2023, 16:23

DECYZJA ZMIENIAJĄCA nr

Działając z upoważnienia ....... na podstawie art. 1,art. 2, art. 3, art.17, art. 20, art. 23, art. 24, art. 25, art. 26, art. 27, art. 30, art. 32 ustawy z dnia 28-11-2003 r. o świadczeniach rodzinnych / tekt jednolity :Dz.U. z 2022 r. poz. 615 ze zm. /, Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o przyznanie świadczeń rodzinnych oraz zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku, zaświadczeniach i oświadczeniach o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1466 ), Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31-07-2018 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo wysokości dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna ( Dz.U. z 2021 r. poz. 1481 ), Obwieszczenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 01.11.2022 r. w sprawie wysokości świadczenia pielęgnacyjnego w roku 2023 (M.P. z 2022 r.. poz. 1070), oraz art. 104, art. 130 § 4, art. 163 ustawy z dnia 14-06-1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r., poz. 2000 z późn. zm. )

orzekam :

1. ZMIENIĆ decyzję nr ..... z dnia ...... w sprawie przyznania Pani / Panu .... prawa do świadczenia pielęgnacyjnego w punkcie 1 w części dotyczącej wysokości świadczenia pielęgnacyjnego w ten sposób, że ustalić świadczenie pielęgnacyjne w związku z opieką nad :

..... data urodzenia ...
od dnia 2023-01-01 w kwocie 2 458,00 zł miesięcznie


2. Pozostałe punkty pozostają bez zmian.
3. Decyzji nadać rygor natychmiastowej wykonalności.

UZASADNIENIE

W związku z Obwieszczeniem Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 01 listopada 2022 r. w sprawie wysokości świadczenia pielęgnacyjnego w roku 2023 ( Monitor Polski Dz. U. z 2022 r. poz. 1070) od dnia 01.01.2023 r. świadczenie pielęgnacyjne przysługuje w wysokości 2458,00 zł miesięcznie.
Zgodnie z art. 32 ust. 1a zmiana decyzji na korzyść strony nie wymaga jej zgody.
Zgodnie z art. 32 ust. 1b wszczęcie postępowania w sprawie zmiany decyzji ustalającej prawo do świadczenia pielęgnacyjnego, w zakresie zmiany wysokości tego świadczenia, następuje z urzędu.
Zgodnie z art. 32 ust. 1c wszczęcie postępowania, o którym mowa w ust. 1b, nie wymaga zawiadomienia strony.
Zgodnie z art. 32 ust. 1d decyzje w sprawie zmiany wysokości świadczenia pielęgnacyjnego są natychmiast wykonalne.
Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w sentencji niniejszej decyzji.

Pouczenie
1. Od decyzji niniejszej służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w .... za pośrednictwem tut. Ośrodka w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Strona może również zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.
2. Zgodnie z treścią art. 127a Kodeks postępowania administracyjnego :..... (...)
Ppudel12
Stażysta
Posty: 113
Od: 29 mar 2022, 11:26
Zajmuję się: świadczenia rodzinne, karta dużej rodziny

Napisano: 04 sty 2023, 9:21

A ja nie mam w podstawie tego Rozporządzenia R M. z 2018r...
~o~
VIP
Posty: 3462
Od: 08 mar 2017, 13:24
Zajmuję się: ŚR

Napisano: 09 sty 2023, 18:28

Jak zmieniacie decyzje ze względu na kwotę świadczenia, to wpisujecie decyzje pierwotną przyznającą, czy ostatnia waloryzującą z 2021r

Która decyzje zmieniacie ????
500sw
Starszy referent
Posty: 953
Od: 11 cze 2019, 16:57
Zajmuję się: Sw

Napisano: 10 sty 2023, 7:57

500sw pisze:
09 sty 2023, 18:28
Jak zmieniacie decyzje ze względu na kwotę świadczenia, to wpisujecie decyzje pierwotną przyznającą, czy ostatnia waloryzującą z 2021r

Która decyzje zmieniacie ????
Zawsze się zmienia pierwotną decyzję.
My piszemy, że zmieniamy decyzję .... nr z dnia .... ostatnio zmienioną decyzją nr ... z dnia ...
Szarak
Awatar użytkownika
VIP
Posty: 5334
Od: 22 mar 2017, 12:14
Zajmuję się: Multitasking


  
Strona 1 z 1    [ Posty: 5 ]
NIE PRZEGAP WAŻNYCH INFORMACJI! POLUB NASZ PROFIL NA FACEBOOKU
[ ZAMKNIJ ]
Usuń ciasteczka witryny
 
x

 

x