Dodatek dla pracowników socjalnych DPS

  
Strona 1 z 1    [ Posty: 4 ]

Moderator: Tom.

Napisano: 20 maja 2021, 12:09

Mam pytanie, czy jako pracownicy socjalni w DPS otrzymujecie 250 zł. dodatku?
Dana_DPS
Praktykant
Posty: 1
Od: 20 maja 2021, 11:30
Zajmuję się: pracownik socjalny w DPS


Napisano: 25 maja 2021, 9:45

tak , ale podobno pracownikom socjalnym pracującym w DPS się nie należy, co osobiście uważam za niesprawiedliwe, ponieważ wykonujemy dużo pracy w terenie.
ania10834
Praktykant
Posty: 2
Od: 25 maja 2021, 9:42
Zajmuję się: pracownik socjalny DPS

Napisano: 25 maja 2021, 11:12

W kwestii przyznania dodatku pracownikom socjalnym zatrudnionym w domach
pomocy społecznej należy wziąć pod uwagę ich zakres czynności zawodowych i ustalić czy
praca socjalna prowadzona na rzecz mieszkańców domu wypełnia znamiona definicji pracy
socjalnej, o której mowa w art. 6 pkt. 12 ustawy o pomocy społecznej. Zgodnie z powyższą
regulacją praca socjalna została zdefiniowana jako działalność zawodowa mająca na celu
pomoc osobom i rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania
w społeczeństwie poprzez pełnienie odpowiednich ról społecznych oraz tworzenie warunków
sprzyjających temu celowi.
Dodatek jest związany z charakterem obowiązków i czynności, nie samym faktem
zatrudnienia na stanowisku pracownika socjalnego. Tak więc, praca socjalna nie może
sprowadzać się jedynie do działań opiekuńczych lub administracyjno-organizacyjnych.
Istotne jest spełnienie warunków, o których mowa w art. 121 ust. 3a ustawy
o pomocy społecznej tj. świadczenie pracy socjalnej należy do podstawowych obowiązków
pracownika socjalnego oraz wykonywane jest pozą siedzibą jednostki.
Należy mieć również na uwadze, że do domu pomocy społecznej kieruje się
na podstawie rodzinnego wywiadu środowiskowego przeprowadzonego przez pracownika socjalnego ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub
pobytu osoby ubiegającej się w dniu jej kierowania. Zgodnie z § 11 rozporządzenia Ministra
Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej
(Dz. U. z 2018 r. poz. 734) przed przyjęciem osoby do domu pracownik socjalny tego domu
ustala jej aktualną sytuację w miejscu zamieszkania lub pobytu, która stanowi podstawę
indywidualnego planu wsparcia po przyjęciu tej osoby do domu. Podejmowanie powyższych
czynności nie może zostać uznane za przeprowadzenie wywiadu środowiskowego lub pracę
socjalną.
Ponadto należy wskazać, że w przypadku gdy osoba, u której ma być przeprowadzona
aktualizacja wywiadu środowiskowego, przebywa w domu pomocy społecznej, wywiad może
przeprowadzić pracownik socjalny tego domu, wypełniając część IV kwestionariusza
wywiadu. Aktualizacja wywiadu przeprowadzana jest więc w domu pomocy społecznej, a nie
poza jego siedzibą.
My dostaliśmy taką interpretację.
hek
Referent
Posty: 234
Od: 13 maja 2019, 19:45
Zajmuję się: PS

Napisano: 25 maja 2021, 11:19

My tez taka dostałyśmy, ale nie wiem jak w innych domach ale u nas pracownik socjalny jeździ z mieszkańcem na konsultacje medyczne, zajmuje się rejestracja do poradni oraz wieloma innymi obowiązkami nie związanymi z praca socjalna, oczywiście wszystko w terenie
ania10834
Praktykant
Posty: 2
Od: 25 maja 2021, 9:42
Zajmuję się: pracownik socjalny DPS


  
Strona 1 z 1    [ Posty: 4 ]
NIE PRZEGAP WAŻNYCH INFORMACJI! POLUB NASZ PROFIL NA FACEBOOKU
[ ZAMKNIJ ]
cron Usuń ciasteczka witryny
 
x

 

x