dowód osobisty - Ochrona Danych Osobowych

  
Strona 1 z 1    [ Posty: 6 ]
Wybrane tematy:
umowa-ochrona danych przeniesienie Kadr OPS do innej jednostki Bardzo proszę o pomoc -dokumentacja zgodna z RODO umowa powierzenia z osobą z którą popisujemy umowę zlecenie Udostępnianie danych osobowych zniszczenie dok. archiwum a umowa powierzenia

Napisano: 29 wrz 2015, 19:41

Czy można kserować dowód osobisty do akt klienta?
Zuza111


Napisano: 30 wrz 2015, 8:47

To zależy czy kserujemy w oparciu o jakiś akt prawny np. mowa jest o tym w ustawie.. jeśli tylko dla swoich potrzeb a nie ma nigdzie o tym mowy, że tak możemy zrobić to niestety ale niezgodnie z prawem zbieramy dane osobowe.
zozole

Napisano: 20 paź 2015, 22:16

Nie można....!
adika

Napisano: 22 paź 2015, 20:46

adika pisze:Nie można....!
Nie prawda, zależy do czego i czy z wynika to z przepisów prawa...
np kserowanie do potwierdzenia uprawnień Karty Dużej Rodziny jak najbardziej legalne i zgodne z prawem
naitsyrk85
Starszy referent
Posty: 939
Od: 27 cze 2013, 10:30
Zajmuję się:
Lokalizacja: Świat, Polska

Napisano: 31 paź 2015, 0:08

naitsyrk85 pisze:
adika pisze:Nie można....!
Nie prawda, zależy do czego i czy z wynika to z przepisów prawa...
np kserowanie do potwierdzenia uprawnień Karty Dużej Rodziny jak najbardziej legalne i zgodne z prawem
Kwestia adekwatności zbierania danych osobowych.
Proszę jednak wskaż mi artykuł w KDR, który Ci jasno wskazuje to uprawnienie.
adika

Napisano: 02 lis 2015, 23:28

adika pisze:
naitsyrk85 pisze:
adika pisze:Nie można....!
Nie prawda, zależy do czego i czy z wynika to z przepisów prawa...
np kserowanie do potwierdzenia uprawnień Karty Dużej Rodziny jak najbardziej legalne i zgodne z prawem
Kwestia adekwatności zbierania danych osobowych.
Proszę jednak wskaż mi artykuł w KDR, który Ci jasno wskazuje to uprawnienie.
Masz napisane to bardzo jasno
rt. 10.
1. Karta oraz jej duplikat są przyznawane i wydawa
ne na wniosek członka rodziny wielodzietnej.
2. Wniosek o przyznanie Karty lub wydanie jej dupli
katu składa się w gminie właściwej ze względu na mi
ejsce za-
mieszkania członka rodziny wielodzietnej.
3. Wniosek o przyznanie Karty lub wydanie jej dupli
katu może złożyć w imieniu członków rodziny wielodz
ietnej
członek rodziny wielodzietnej posiadający pełną zdo
lność do czynności prawnych, który oświadczy, że je
st umocowany
do złożenia wniosku o przyznanie Karty lub jej dupl
ikatu oraz do odebrania Karty lub jej duplikatu w i
mieniu członków
rodziny wielodzietnej wskazanych we wniosku.
4. Składając wniosek o przyznanie Karty, przedstawi
a się oryginały lub odpisy dokumentów potwierdzając
ych prawo
do przyznania Karty, w szczególności:
1) w przypadku rodzica – dokument potwierdzający to
żsamość oraz oświadczenie, że rodzic nie jest pozba
wiony wła-
dzy rodzicielskiej ani ograniczony we władzy rodzic
ielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastęp
czej
w stosunku do co najmniej trojga dzieci;
2) w przypadku małżonka rodzica – dokument potwierd
zający tożsamość oraz akt małżeństwa;
3) w przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18. rok
u życia – akt urodzenia lub dokument potwierdzający
tożsamość;
4) w przypadku dzieci w wieku powyżej 18. roku życi
a – dokument potwierdzający tożsamość oraz oświadcz
enie
o planowanym terminie ukończenia nauki w danej plac
ówce;
5) w przypadku dzieci legitymujących się orzeczenie
m o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnospra
wności
w wieku powyżej 18. roku życia – dokument potwierdz
ający tożsamość oraz orzeczenie o umiarkowanym albo
znacznym stopniu niepełnosprawności;
6) w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zast
ępczej lub rodzinnym domu dziecka – postanowienie
o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym
domu dziecka;
7) w przypadku osób przebywających w dotychczasowej
rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka,
o których mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 cze
rwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy
zastępczej –
oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzin
ie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.
i dalej masz jasno napisane
8. Wójt sporządza i uwierzytelnia kopie przedstawio
nych dokumentów.
9. Przedstawienie dokumentów, o których mowa w ust.
4 i 7, nie jest wymagane, w przypadku gdy wójt moż
e bez-
płatnie uzyskać dostęp do danych niezbędnych do ust
alenia prawa do posiadania Karty, dane te są mu zna
ne z urzędu lub
możliwe do ustalenia na podstawie danych, którymi r
ozporządza
naitsyrk85
Starszy referent
Posty: 939
Od: 27 cze 2013, 10:30
Zajmuję się:
Lokalizacja: Świat, Polska


  
Strona 1 z 1    [ Posty: 6 ]
NIE PRZEGAP WAŻNYCH INFORMACJI! POLUB NASZ PROFIL NA FACEBOOKU
[ ZAMKNIJ ]
cron Usuń ciasteczka witryny
 
x

 

x