Dożywianie a brak przesłanki - Pomoc społeczna (forum ogólne)

  
Strona 1 z 2    [ Posty: 12 ]
Wybrane tematy:
posiłek w szkole i w domu -wniosek Dyrektora 20% Weryfikacja 40 Zasiłek celowy dla osadzonego w ZK AOON - dojazd własnym samoch. do 15.06.22r. decyzja zmieniająca DPS AOON/OW

Napisano: 21 sie 2014, 17:10

Jesli osoba zgłaszająca potrzebe skorzystania z pomocy w formie dożywiania dzieci w szkole i przedszkolu nie przekracza 150 % ustawowego kryterium a w rodzinie nie występują żadne przesłanki do udzielenia pomocy w w/w formie zgodnie z art. 7 ustawy o pomocy społecznej to czy takiej rodzinie mozna udzielić pomocy z programu wieloletniego.
Czy ktoś zna interpretację pojęcia ustawowego ubóstwa? :cry:
asia1978


Napisano: 21 sie 2014, 18:18

Nie można się sztywno trzymać 7,
-ochrona rodziny niepełnej
-okres wzrostowy dzieci-
- wielogodzinne przebywanie w placówkach oświatowych

A od czego masz 17 ust 14 i 48 ust 4????
Wredna1

Napisano: 22 sie 2014, 9:32

My w takich przypadkach dajemy na bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego.
weraa

Napisano: 22 sie 2014, 10:40

Do "weraa" - jeżeli dajecie pomoc powołując się na bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych to jednocześnie powinniście zdawać sobie sprawę, że rodziny te zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej art. 11 powinny być objęte pomocą Asystenta rodziny. Uważam, że trzeba poszukać innej podstawy. Też taki błąd popełnialiśmy. Powodów do przyznania pomocy w formie dożywiania jest dużo: bezrobocie, potrzeba ochrony wielodzietności, długotrwała choroba. Zakupienie posiłków w zasadzie nie zaliczamy do pomocy pieniężnej, a spełnienie przesłanek wymienionych w art. 7 dotyczy udzielania pomocy w formie pieniężnej.
Ika 2

Napisano: 22 sie 2014, 12:48

Ika 2- To nie tak- Werea ma rację

Asystent rodziny - tylko w bardzo uzasadnionych przypadkach
zzzz

Napisano: 22 sie 2014, 12:55

Art. 7 ustawy o pomocy społecznej mówi o udzielaniu pomocy społecznej a nie tylko pieniężnej. Po za tym. rodzina, która chce pomocy w formie dozywiania nie spełnia żadnej z przesłanek do udzielenia pomocy. Nie mogę sobie zaznaczyć cokolwiek. ponieważ żadne dysfunkcje w rodzinie nie występują.
Zobaczcie to:

Art. 8. 1. Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, z zastrzeżeniem art. 40, 41, 53a, 78(8) i 91, przysługuje:
1) osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kwoty 461 zł(9), zwanej dalej "kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej",
2) osobie w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza kwoty 316 zł(10), zwanej dalej "kryterium dochodowym na osobę w rodzinie",
3) rodzinie, której dochód nie przekracza sumy kwot kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, zwanej dalej "kryterium dochodowym rodziny"
- przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednego z powodów wymienionych w art. 7 pkt 2-15 lub innych okoliczności uzasadniających udzielenie pomocy społecznej.
Ustawodawca wyraźnie wymienił art. 7 pkt 2-15, a więc jego intencją było pominięcie przesłanki „ubóstwa”.


Samo spełnienie kryterium nie moze być podstawą udzielenia pomocy, musi być spełniony przynajmniej jeden powód określony w art. 7 pkt 2-15, względnie inna (niż ubóstwo) okoliczność uzasadniająca przyznanie pomocy.
asia1978

Napisano: 22 sie 2014, 13:50

Powtórzę zacytowany przez Ciebie fragment art. 8:
"Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej"
ech

Napisano: 22 sie 2014, 15:32

przeczytajcie ze zrozumieniem pkt V.1 uchwały
ktosiek

Napisano: 22 sie 2014, 20:49

Trzeba zwrócić uwagę, że nie tylko 7 przesądza o przyznaniu pomocy... także inne przesłanki mogą stanowić podstawę przyznania pomocy jeżeli chodzi o pieniążki to po pierwsze

art 8......- przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednego z powodów wymienionych w art. 7 pkt 2-15 lub innych okoliczności uzasadniających udzielenie pomocy społecznej.

Jeżeli chodzi o świadczenia niepieniężne w tym posiłek....
Art. 48. 1. Osoba lub rodzina ma prawo do schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania, jeżeli jest tego pozbawiona.

np. rodzice pracują po 10 godzin... nie mogą przygotować posiłku.... dziecko jest pozbawione posiłku??
Rajski

Napisano: 22 sie 2014, 21:22

Ze środków przekazywanych w ramach Programu gminy udzielają wsparcia osobom
spełniającym warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie z dnia 12 marca 2004 r.
o pomocy społecznej oraz spełniającym kryterium dochodowe w wysokości 150% kryterium,
o którym mowa w art. 8 ww. ustawy. Ze środków przekazanych gminom z Programu udziela
się wsparcia w szczególności:
1) dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,
2) uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej,

i

3) osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy z dnia
12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w szczególności osobom samotnym, w podeszłym
wieku, chorym lub niepełnosprawnym
ktosiek


  
Strona 1 z 2    [ Posty: 12 ]
NIE PRZEGAP WAŻNYCH INFORMACJI! POLUB NASZ PROFIL NA FACEBOOKU
[ ZAMKNIJ ]
Usuń ciasteczka witryny
 
x

 

x