dożywianie od stycznia 2014 - Pomoc społeczna (forum ogólne)

  
Strona 44 z 52    [ Posty: 514 ]
Wybrane tematy:
posiłek w szkole i w domu -wniosek Dyrektora 20% Weryfikacja 40 Zasiłek celowy dla osadzonego w ZK AOON - dojazd własnym samoch. do 15.06.22r. decyzja zmieniająca DPS AOON/OW

Napisano: 09 sty 2014, 12:08

do \"k\" a z jakich przepisów to wynika , że moge dać nawet do 300 ?
~inna


Napisano: 09 sty 2014, 12:16

czy w kpa nie powinno być : tekst jednolity Dz.U.z 2013 r, poz.267 z pozn. zm ?

a tak przy okazji to mamy niezły bałagan a najgorsze jest to że nie można zastosować art 6a

jeszcze 1 pomysł może, żeby zmusić rzad do reakcji napisać krótka notkę do mediów czy coś wtedy nagle pojawiają się cudowne rozwiązania

pozdrawiam
~Maniek z łopieki

Napisano: 09 sty 2014, 12:17

do inna z podjętej uchwaly rady gminy :)
~Maniek z łopieki

Napisano: 09 sty 2014, 15:17


info na razie w radio lokalnym, więc pewnie bez odzewu ...

http://elka.pl/content/view/68157/150/
KJ
tattoo
Praktykant
Posty: 12
Od: 02 sty 2014, 19:24
Zajmuję się:
Strona WWW: http://gops.lipno.pl
Lokalizacja: Lipno, Polska

Napisano: 09 sty 2014, 17:24

Słuchajcie, jeśli można to pozwólcie sobie trochę uporządkować informacje, gdyż czytam te niektóre wpisy i sami sobie wymyślamy coś, czego nie ma. Stan prawny jest taki, że do dnia 31.12.2013 r. obowiązywała ustawa z 2005 r. odnośnie programu, zapisy w niej były jakie były i mieliśmy obowiązek ją stosować. Już jej nie ma. Uchwała Rady Ministrów z 10.12.2013r., która jest aktem prawa wewnętrznego - art.93 ust.1 Konstytucji - i obowiązuje tylko jednostki organizacyjne podległe organowi wydającemu te akty, w związku z czym jej postanowienia nie mogą stanowić źródła praw i obowiązków dla obywateli. Nie można więc powoływać się na tę Uchwałę jako na podstawę prawną przy przyznawaniu pomocy w zakresie dożywiania - można np. wspomnieć o niej w uzasadnieniu decyzji. Uchwała R.M./ Program - jeśli ktoś w niego \"wchodzi\" służy jedynie otrzymaniu dotacji na świadczenia wymienione w Uchwale i po spełnieniu wymogów wymienionych w Uchwale/Programie. Jeśli chcemy otrzymać dofinansowanie na dożywiane(wymienione w Programie) wówczas musimy podjąć 3 uchwały i to takie, o jakich mówi Program. I tak prześledźcie dokładnie: na str.2 \"Wyjaśnień... macie zapisane: \"zgodnie z art. 8 ust. 2 ustawy o pom.społ. gmina może udzielać wsparcia w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności osobom spełniającym kryterium dochodowe w wys.150% kryt. tylko w przypadku uchwalenia przez gminę stosownej uchwały podwyższającej kryterium dochodowe do tego poziomu. Jeśli gmina ww.uchwały nie przyjmie, może otrzymać dotacje z programu na dofinansowanie zasiłków celowych na zakup posiłku lub żywności, zgodnie z kryteriami określonymi w art.8 ust.1 ustawy o pom.społ. I tu macie wymóg do pierwszej uchwały rady gminy - jeśli chcecie mieć zwrot z dotacji dla osób otrzymujących pomoc w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności od 100% do 150%. Jeśli uchwały nie będzie otrzymacie zwrot z dotacji tylko dla w/wym. osób o dochodzie do 100% kryterium. Druga uchwała - program osłonowy - pkt. 7 wskazówek naszego województwa - gdy dziecko lub uczeń wyraża chęć zjedzenia posiłku - i tu dla tych, którzy skorzystają z tej formy pomocy zwrot z dotacji,(bez wywiadu) ale tylko wtedy gdy jest uchwała rady gminy. Gdy nie ma uchwały - posługujemy się niestety ustawą o pom. społ. a tam mamy tylko art. 104 - zwolnienia ze zwrotu w przyp. szczególnych. Zapomnijcie o art. 6a, już go nie ma. Jest nasza ustawa i na jej podstawie przyznajemy świadczenia, jeśli chcemy zwrot z dotacji wówczas muszą być te trzy wymagane uchwały, mogą być i dwie to tylko kwestia zredagowania.
I trzecia uchwała o nie żądaniu zwrotu - i tu macie na str.2 wskazówek naszego woj. (w-wa) - \"Warunkiem otrzymania przez gminę dotacji z Programu na dofinansowanie pomocy w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci prod. żywn. dla os. przekracz. kryt. o kt. mowa w art.8 ust.1, (zwróćcie uwagę że tylko posiłek i świadczenie rzeczowe i że \"warunkiem otrzymania dotacji\" a nie przyznania pomocy - tj ważne i służy tylko dla przyznania dotacji) do wysokości 150% kryterium, jest przyjęcie przez radę gminy stosownej uchwały na podstawie art. 96 ust.4 podwyższającej kwotę kryterium doch. do 150% do wysokości, której nie żąda się zwrotu wydatków za udzielony posiłek albo świadczenie rzeczowe w postaci produktów żywnościowych. Dlaczego tak napisano? Dlatego, gdyż posiłęk i świadczenie rzeczowe - zgodnie z ustawą o pomocy społęcznej są świadczeniami niepieniężnymi - art.36 pkt 2 lit e i j ustawy - i nie stosuje się do tych świadczeń kryteriów. Są to świadczenia bez kryteriów dochodowych (niech ktoś znajdzie w ustawie zapis, że posiłek przyznajemy jeśli są spełnione jakiekolwiek kryteria - nie ma). Poza tym, dlatego wymaga ja od nas uchwał, jeśli chcemy skorzystać z Programu, gdyż świadczenia z pomocy społęcznej podlegają zwrotowi - art.96 ustawy - i abyśmy nie żądali zwrotu dla tych do 150% musi być uchwała rady. Jedną mam jedynie niejasność w tej trzeciej uchwale - powołali się na art.96 ust.4, a ten artykuł nie daje nam podstawy do podjęcia przez radę gminy uchwały o zaniechaniu zwrotu do posiłku, gdyż tylko dot. usług, pomocy rzeczowej, zas.na usamodzielnienie, zas.okresowych i celowych - posiłek a świadczenie rzeczowe - dwie różne kwestie w ustawie - art. 36 pkt 2 lit. e i j. Wybaczcie, że tak się rozpisałam, ale chciałam wyjaśnić, jeśli to komuś się przyda. Pamiętajcie, przyznajecie pomoc na dożywianie z ustawy i nią się posługujecie, nie ma kryteriów dochod. do świadczeń niepieniężnych wymienionych w ustawie. Pamiętając o tym, że wydatki na świadczenie z pomocy społ podlegają zwrotowi - art. 96 ustawy, a więc stosujcie art 104 pkt 4 - odstępujcie od żądania zwrotu w decyzjach. Jeśli nie ma uchwał płacicie z własnych środków a zwrot z dotacji dla tych do 100 %, jeśli są uchwały zwrot dla tych do 150 %. Program R.M.ustalił li tylko zasady przyznania dotacji na cel wymieniony w Programie nie zasady przyznania pomocy - to jest bardzo ważne.
~Grażyna

Napisano: 09 sty 2014, 17:24

Słuchajcie, jeśli można to pozwólcie sobie trochę uporządkować informacje, gdyż czytam te niektóre wpisy i sami sobie wymyślamy coś, czego nie ma. Stan prawny jest taki, że do dnia 31.12.2013 r. obowiązywała ustawa z 2005 r. odnośnie programu, zapisy w niej były jakie były i mieliśmy obowiązek ją stosować. Już jej nie ma. Uchwała Rady Ministrów z 10.12.2013r., która jest aktem prawa wewnętrznego - art.93 ust.1 Konstytucji - i obowiązuje tylko jednostki organizacyjne podległe organowi wydającemu te akty, w związku z czym jej postanowienia nie mogą stanowić źródła praw i obowiązków dla obywateli. Nie można więc powoływać się na tę Uchwałę jako na podstawę prawną przy przyznawaniu pomocy w zakresie dożywiania - można np. wspomnieć o niej w uzasadnieniu decyzji. Uchwała R.M./ Program - jeśli ktoś w niego \"wchodzi\" służy jedynie otrzymaniu dotacji na świadczenia wymienione w Uchwale i po spełnieniu wymogów wymienionych w Uchwale/Programie. Jeśli chcemy otrzymać dofinansowanie na dożywiane(wymienione w Programie) wówczas musimy podjąć 3 uchwały i to takie, o jakich mówi Program. I tak prześledźcie dokładnie: na str.2 \"Wyjaśnień... macie zapisane: \"zgodnie z art. 8 ust. 2 ustawy o pom.społ. gmina może udzielać wsparcia w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności osobom spełniającym kryterium dochodowe w wys.150% kryt. tylko w przypadku uchwalenia przez gminę stosownej uchwały podwyższającej kryterium dochodowe do tego poziomu. Jeśli gmina ww.uchwały nie przyjmie, może otrzymać dotacje z programu na dofinansowanie zasiłków celowych na zakup posiłku lub żywności, zgodnie z kryteriami określonymi w art.8 ust.1 ustawy o pom.społ. I tu macie wymóg do pierwszej uchwały rady gminy - jeśli chcecie mieć zwrot z dotacji dla osób otrzymujących pomoc w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności od 100% do 150%. Jeśli uchwały nie będzie otrzymacie zwrot z dotacji tylko dla w/wym. osób o dochodzie do 100% kryterium. Druga uchwała - program osłonowy - pkt. 7 wskazówek naszego województwa - gdy dziecko lub uczeń wyraża chęć zjedzenia posiłku - i tu dla tych, którzy skorzystają z tej formy pomocy zwrot z dotacji,(bez wywiadu) ale tylko wtedy gdy jest uchwała rady gminy. Gdy nie ma uchwały - posługujemy się niestety ustawą o pom. społ. a tam mamy tylko art. 104 - zwolnienia ze zwrotu w przyp. szczególnych. Zapomnijcie o art. 6a, już go nie ma. Jest nasza ustawa i na jej podstawie przyznajemy świadczenia, jeśli chcemy zwrot z dotacji wówczas muszą być te trzy wymagane uchwały, mogą być i dwie to tylko kwestia zredagowania.
I trzecia uchwała o nie żądaniu zwrotu - i tu macie na str.2 wskazówek naszego woj. (w-wa) - \"Warunkiem otrzymania przez gminę dotacji z Programu na dofinansowanie pomocy w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci prod. żywn. dla os. przekracz. kryt. o kt. mowa w art.8 ust.1, (zwróćcie uwagę że tylko posiłek i świadczenie rzeczowe i że \"warunkiem otrzymania dotacji\" a nie przyznania pomocy - tj ważne i służy tylko dla przyznania dotacji) do wysokości 150% kryterium, jest przyjęcie przez radę gminy stosownej uchwały na podstawie art. 96 ust.4 podwyższającej kwotę kryterium doch. do 150% do wysokości, której nie żąda się zwrotu wydatków za udzielony posiłek albo świadczenie rzeczowe w postaci produktów żywnościowych. Dlaczego tak napisano? Dlatego, gdyż posiłęk i świadczenie rzeczowe - zgodnie z ustawą o pomocy społęcznej są świadczeniami niepieniężnymi - art.36 pkt 2 lit e i j ustawy - i nie stosuje się do tych świadczeń kryteriów. Są to świadczenia bez kryteriów dochodowych (niech ktoś znajdzie w ustawie zapis, że posiłek przyznajemy jeśli są spełnione jakiekolwiek kryteria - nie ma). Poza tym, dlatego wymaga ja od nas uchwał, jeśli chcemy skorzystać z Programu, gdyż świadczenia z pomocy społęcznej podlegają zwrotowi - art.96 ustawy - i abyśmy nie żądali zwrotu dla tych do 150% musi być uchwała rady. Jedną mam jedynie niejasność w tej trzeciej uchwale - powołali się na art.96 ust.4, a ten artykuł nie daje nam podstawy do podjęcia przez radę gminy uchwały o zaniechaniu zwrotu do posiłku, gdyż tylko dot. usług, pomocy rzeczowej, zas.na usamodzielnienie, zas.okresowych i celowych - posiłek a świadczenie rzeczowe - dwie różne kwestie w ustawie - art. 36 pkt 2 lit. e i j. Wybaczcie, że tak się rozpisałam, ale chciałam wyjaśnić, jeśli to komuś się przyda. Pamiętajcie, przyznajecie pomoc na dożywianie z ustawy i nią się posługujecie, nie ma kryteriów dochod. do świadczeń niepieniężnych wymienionych w ustawie. Pamiętając o tym, że wydatki na świadczenie z pomocy społ podlegają zwrotowi - art. 96 ustawy, a więc stosujcie art 104 pkt 4 - odstępujcie od żądania zwrotu w decyzjach. Jeśli nie ma uchwał płacicie z własnych środków a zwrot z dotacji dla tych do 100 %, jeśli są uchwały zwrot dla tych do 150 %. Program R.M.ustalił li tylko zasady przyznania dotacji na cel wymieniony w Programie nie zasady przyznania pomocy - to jest bardzo ważne.
~Grażyna

Napisano: 09 sty 2014, 21:04

hej Grażyna
Wszystko co piszesz jest prawdą, nie mniej jednak nie można się zgodzić z tym, że rada gminy/miasta może podwyższyć kryteria, zgodnie z art. 8 ust. 2 uops, z wyróżnieniem na zasiłki celowe, np. na zakup żywności. Można podwyższyć kryterium, ale jak już to dla wszystkich osób pobierających zasiłki celowe i okresowe bez znaczenia na jaki cel są przeznaczone.
Co do art. 96 ust. 4 to nie zauważyłem tam informacji, że dotyczy to także posiłków, a jedynie usług (posiłek nie są usługą - wyjątek stanowi ustawa prawo zamówień publicznych, który formułuje to w dzienniczku jako usługę), pomocy rzeczowej, zasiłków na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłki celowe i okresowe przyznane pod warunkiem zwrotu. Nie wkładałbym do jednego worka posiłków z usługami lub pomocą rzeczową.
Nie mniej jednak Grażyna fajnie, że te rzeczy podsumowałaś bo było to potrzebne na forum. dziękuję
KJ
tattoo
Praktykant
Posty: 12
Od: 02 sty 2014, 19:24
Zajmuję się:
Strona WWW: http://gops.lipno.pl
Lokalizacja: Lipno, Polska

Napisano: 09 sty 2014, 22:18

no to podajcie podstawę prawną do posiłku dla tych 100-150 w przypadku gdy nie ma uchwały
a jak już wydamy te decyzje a uchwalona zostanie uchwała rady miasta z mocą obowiązującą od 01.01.014 to co można je będzie zakwalifikować z programu
~maria

Napisano: 09 sty 2014, 22:37

do \"nowy\"
Odnośnie art. 8 ust.2 nie musi być wyróżnienie zasiłków celowych np zna zakup żywności - może być i szerzej to określone, ważne żeby był wpis w uchwale świadczenia, jakie wymaga Uchwała R.M./program, wtedy można skorzystać z dofinansowania. A co do art. 96 ust. 4 jestem tego samego zdania i o tym pisałam i to jest moja wątpliwość, którą chcę jeszcze wyjaśnić.
Do Marii: podstawa prawna do posiłku 100%-150% jest taka sama jak do 100 % - z ustawy o pomocy społecznej. Uchwały
służą jedynie otrzymaniu dotacji. Wczytaj się w moje wyjaśnienia wyżej. Pozdrawiam Was. Jestem w domu, może jutro wstawię podstawę prawną do decyzji - jeśli porzebujecie.
~Grażyna

Napisano: 09 sty 2014, 22:42

ten post był nie do \"nowy\" a do \"tattoo\" oczywiście. Pozdrawiam serdecznie.
~Grażyna


  
Strona 44 z 52    [ Posty: 514 ]
NIE PRZEGAP WAŻNYCH INFORMACJI! POLUB NASZ PROFIL NA FACEBOOKU
[ ZAMKNIJ ]
cron Usuń ciasteczka witryny
 
x

 

x