dożywianie w szkole i brak przesłanki - Pomoc społeczna (forum ogólne)

  
Strona 1 z 1    [ Posty: 8 ]
Wybrane tematy:
posiłek w szkole i w domu -wniosek Dyrektora 20% Weryfikacja 40 Zasiłek celowy dla osadzonego w ZK AOON - dojazd własnym samoch. do 15.06.22r. decyzja zmieniająca DPS AOON/OW

Napisano: 27 sie 2015, 12:06

Czy przyznajecie dożywianie dzieciom w szkole, jeżeli kwalifikują się z dochodu a brak jest przesłanki z art. 7 ustawy o pomocy społecznej, której to przepisy mają zastosowanie obecnie do udzielenia pomocy w zakresie dożywiania?
amanda

Napisano: 27 sie 2015, 12:22

przyznaj z bezradności.......
t.franek

Napisano: 27 sie 2015, 12:35

Zgodnie z art. 8 ustawy prawo do świadczeń pieniężnych przysługuje przy niskim dochodzie z jednoczesnym wystąpieniem chociaż jednego z powodów wymienionych w art. 7. Dożywianie nie jest świadczeniem pieniężnym i samo ubóstwo wystarczy do przyznania tej formy pomocy.
Plewa

Napisano: 27 sie 2015, 12:50

czy przy posiłku który przysługuje do 150% też ubóstwo
dk=

Napisano: 27 sie 2015, 13:04

Jeżeli wpiszemy bezradność to będzie wiązało się to z zatrudnieniem asystenta w rodzinie. Ponadto do udzielenia pomocy w zakresie dożywiania mają zastosowanie odpowiednio przepisy ustawy o pomocy społecznej dotyczące udzielania świadczeń z pomocy społecznej. Art. 7 w/w ustawy określa powody udzielania osobom i rodzinom udzielania pomocy społecznej. Myślę, że brak przesłanki jest powodem odmowy dożywiania.
amanda

Napisano: 27 sie 2015, 14:01

cytat z programu:
"Ze środków przekazywanych w ramach Programu gminy udzielają wsparcia osobom
spełniającym warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie z dnia 12 marca 2004 r.
o pomocy społecznej oraz spełniającym kryterium dochodowe w wysokości 150% kryterium,
o którym mowa w art. 8 ww. ustawy. Ze środków przekazanych gminom z Programu udziela
się wsparcia w szczególności:
1) dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,
2) uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej,
3) osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy z dnia
12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w szczególności osobom samotnym, w podeszłym
wieku, chorym lub niepełnosprawnym
– w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo
świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych"
piterr

Napisano: 28 sie 2015, 11:49

Przed chwilą rozmawiałam z pracownikiem urzędu wojewódzkiego i dowiedziałam się, że któraś z przesłanek art. 7 musi być spełniona. Jednak jeśli dziecko wyraża chęć zjedzenia obiadu to zgłasza to w szkole i szkoła ma mu wydać posiłek w ramach Programu.
Ula11

Napisano: 31 sie 2015, 8:44

Jeżeli nie ma stosownego programu osłonowego na terenie gminy to uczeń może wyrazić chęć zjedzenia posiłku, ale nie ma podstawy aby go przyznać.
amanda


  
Strona 1 z 1    [ Posty: 8 ]
NIE PRZEGAP WAŻNYCH INFORMACJI! POLUB NASZ PROFIL NA FACEBOOKU
[ ZAMKNIJ ]
Usuń ciasteczka witryny
 
x

 

x