DPS oplaty dla samotnej matki mieszkajace za granica - Domy Pomocy Społecznej, Zakłady Opiekuńczo-Lecznicze

  
Strona 1 z 1    [ Posty: 4 ]
Wybrane tematy:
odpłatność za DPS - żyjące dzieci i wnuki Odpłatność za DPS sposób nalicznia świadczenie ratownicze- mieszkaniec DPS Ustalenie odpłatności DPS - stare zasady Decyzja OPS mam płacić a z czego mam żyć Wywiady alimentacyjne u dzieci

Napisano: 30 mar 2023, 11:13

Dzien dobry
Wlasnie sie dowiedzialam ze moja mama bedzie umieszczona w Osrodku DPS. Nie mam z nia regularnego kontaktu od wielu lat. Mama jest alkoholiczka i glownie przez to i jej styl zycia nie utrzymuje z nia kontaktow. Wiele razy byla zatrzymana przez policje i w ubieglym roku byla nawet w wiezieniu za nie odpracowanie godzin spolecznych. Jestem samotna matka mieszkajaca w Angli, moja corka ma 11 lat. Na chwile obecna jestem przerazona, ze bede musiala ponosci koszty Osrdoka mamy, gdyz moja sytuacja finansowa mi na to nie bedzie pozwalala.Po przeczytaniu forum dowiedzialam sie ze do wywiadu srodowiskowego sa brane dochody, a nie wydatki z danego kraju. Oczywiscie moje dochody beda przekraczac 300% zalozonych dochodow, wiec przy nie braniu pod uwage wydatkow z UK zostane albo bezdomna albo nie wiem co zrobie. Wg wskaznikow UK mam niskie dochody i dlatego otzrymuje miesieczne dofinansowanie z Child Tax Credit. Czy mogliby mi Panstwo doradzic co moge zrobic, i z kim sie skontaktowac, abym byla zwolniona z tych oplat.
Dziekuje za pomoc.
anulak
Praktykant
Posty: 1
Od: 30 mar 2023, 11:01
Zajmuję się: admin


Napisano: 26 kwie 2023, 9:03

Przepis art. 5 pkt 1 ustawy o pomocy społecznej stanowi, że prawo do świadczeń z pomocy społecznej, jeżeli umowy międzynarodowe nie stanowią inaczej, przysługuje osobom posiadającym obywatelstwo polskie mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Tym samym przepis ów ustanawia wymóg zamieszkiwania i przebywania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, który jest rozciągnięty także na inne grupy podmiotów mogących ubiegać się w Polsce o świadczenia z pomocy społecznej (art. 5 pkt 1 – 3 ustawy o pomocy społecznej). W konsekwencji zarówno obywatel polski, jaki cudzoziemiec ubiegający się o świadczenie z pomocy społecznej musi zamieszkiwać i przebywać na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
Jeśli osoba obowiązana do ponoszenia odpłatności za pobyt mieszkańca w domu pomocy społecznej przebywa poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, nie niweczy to prowadzenia wobec niej postępowania zmierzającego do ustalenia jej sytuacji dochodowej i zawarcia stosownej umowy (na podstawie art. 103 ust. 2 ustawy) czy wydania wobec niej decyzji (odpowiednio na podstawie art. 61 ust. 2d lub ust. 2e ustawy). Jeśli adres zagraniczny jest znany, wobec takiej osoby mogą być stosowane wszystkie czynności związane z wszczęciem i prowadzeniem postępowania. Wobec osoby zamieszkałej za granicą można zatem wszcząć postępowanie, prowadzić postępowanie dowodowe oraz wydać decyzję zobowiązującą do wnoszenia odpłatności za pobyt członka rodziny w domu pomocy społecznej.
Jednak całkowicie innym zagadnieniem jest skuteczność prowadzenia wobec strony poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej egzekucji, o której mowa w art. 61 ust. 3 ustawy. Wydana decyzja administracyjna określająca wysokość odpłatności jaką powinna strona ponosić za pobyt ojca w domu pomocy społecznej to w przypadku gdy się nie wywiąże z obowiązku ustalonego w tej decyzji Ośrodek nie ma możliwości wyegzekwowania tych należności.
Prawo Unii Europejskiej, jak i prawo polskie nie dają możliwości ośrodkowi pomocy społecznej dochodzenia opłat za dom pomocy społecznej w krajach Unii Europejskiej. Nie może w tym pomóc Dyrektywa Rady nr 2010/24/UE z dnia 16 marca 2010 r. w sprawie wzajemnej pomocy przy odzyskiwaniu wierzytelności dotyczących podatków, ceł i innych obciążeń (Dz. U. UE. L. 2010. 84. 1). Nie jest to możliwe ponieważ artykuł 2, który określa zakres stosowania tej Dyrektywy nie zawiera należności związanych z pomocą społeczną – dotyczy ona przede wszystkim podatków i ceł oraz opłat, kar, grzywien z nimi związanych.
Ewentualna egzekucja administracyjna może być prowadzona w Polsce, z majątku jaki strona posiada w Polsce. Jednak aby do tego doszło koniecznym jest wydanie przez ośrodek pomocy społecznej decyzji administracyjnej określającej zakres zobowiązania.
Kazimiera
Praktykant
Posty: 17
Od: 26 kwie 2023, 8:51
Zajmuję się: PS

Napisano: 06 wrz 2023, 21:06

Użyty w art. 64 ustawy o pomocy społecznej zwrot „w szczególności” oznacza, że określona w tym przepisie lista przesłanek uzasadniających zwolnienie z ponoszenia ustalonej opłaty jest listą przykładową. W związku z tym również inne usprawiedliwione okoliczności mogą spowodować uwzględnienie wniosku o zwolnienie od obowiązku ponoszenia opłaty.

Ad 5. Wniosek o zwolnienie z odpłatności można rozpatrywać w toku postępowania o ustalenie odpłatności (z wnioskiem o ustalenie odpłatności może wystąpić także osoba wnosząca już opłatę w przypadku zmiany sytuacji osobistej, dochodowej oraz majątkowej, która by uzasadniała wystąpienie z takim wnioskiem).

Obowiązkiem pracownika OPS po wyliczeniach kryteriów dochodowych jest sprawdzić czy przysądzona kwota nie doprowadzi do przekroczenia możliwości finansowej w tym przypadku twojej rodziny.
W wywiadzie środowiskowym podaj swoje dochody jak i koszty (czynsz za mieszkanie z opłatami, raty samochód itp). Do których trzeba jeszcze dodać koszty na wydatki osobiste.
Michael
Stażysta
Posty: 69
Od: 25 lip 2021, 16:29
Zajmuję się: Finanse

Napisano: 18 wrz 2023, 11:55

I OSK 1588/22 - Wyrok NSA https://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/783ED44D7E

Zgodnie z art. 103 ust. 2 u.s.p. ustalenie w drodze umowy z małżonkiem, zstępnymi przed wstępnymi mieszkańca domu wysokości wnoszonej przez nich opłaty za pobyt tego mieszkańca w domu pomocy społecznej, następuje po wzięciu pod uwagę wysokości dochodów i możliwości. W piśmiennictwie wskazuje się natomiast, że interpretację pojęcia "możliwości", o którym mowa w art. 103 ust. 2 u.p.s., ustawodawca pozostawia organowi, należy mieć tu na względzie różne okoliczności życiowe, rodzinne i osobiste, które mogą zmniejszać zdolność danej osoby do ponoszenia opłaty, mogą to być również przesłanki uzasadniające zwolnienie z opłaty (art. 64 u.p.s.) – por wyrok NSA z 11 stycznia 2023 r. sygn. I OSK 318/22. Jest to o tyle znaczące w okolicznościach niniejszej sprawy, że zarówno Kolegium, jak i Sąd Wojewódzki, a priori odrzucili możliwość badania w toku postępowania w sprawie odpłatności za pobyt członka rodziny w domu pomocy społecznej, wystąpienia przesłanek określonych w art. 64 u.p.s. Tymczasem, mimo rygorów rządzących finansami publicznymi, należy dopuścić sytuacje, w których obciążenia podmiotów zobowiązanych będą niższe, niż wynika to z regulacji ustawy o pomocy społecznej (zob. I. Sierpowska, Pomoc społeczna. Komentarz, wyd. VI, Lex el.). W rezultacie to do organu należy ocena "możliwości" ponoszenia opłaty przez konkretnego zobowiązanego, która to ocena powinna być poczyniona zgodnie z zasadami wynikającymi z k.p.a. Skoro zatem ocena "możliwości" ponoszenia przez osobę zobowiązaną opłaty za pobyt mieszkańca w domu pomocy społecznej jest dokonywana na etapie zawierania umowy, to tym bardziej ocena taka może i powinna być dokonywana w toku postępowania administracyjnego kończącego się wydaniem decyzji w przedmiocie ustalenia opłaty - w sytuacji, gdy strona złoży wniosek o zwolnienie z opłaty w całości lub w części na podstawie art. 64 u.p.s.
https://forum.ops.pl/decyzja-ops-mam- ... -207295151
Michael
Stażysta
Posty: 69
Od: 25 lip 2021, 16:29
Zajmuję się: Finanse


  
Strona 1 z 1    [ Posty: 4 ]
NIE PRZEGAP WAŻNYCH INFORMACJI! POLUB NASZ PROFIL NA FACEBOOKU
[ ZAMKNIJ ]
Usuń ciasteczka witryny
 
x

 

x