Dzierżawa ziemi a pomoc zasiłki . - Pomoc społeczna (forum ogólne)

  
Strona 1 z 1    [ Posty: 9 ]
Wybrane tematy:
posiłek w szkole i w domu -wniosek Dyrektora 20% Weryfikacja 40 Zasiłek celowy dla osadzonego w ZK AOON - dojazd własnym samoch. do 15.06.22r. decyzja zmieniająca DPS AOON/OW

Napisano: 06 kwie 2018, 8:12

Jak to jest Pan dzierżawi ziemię dla syna rozumiem, że nie bierzemy tego do dochodu.
Nowa342
Praktykant
Posty: 46
Od: 19 lut 2018, 13:31
Zajmuję się: PS


Napisano: 06 kwie 2018, 8:35

Jeżeli jest właścicielem gospodarstwa to uwzględniamy areał w dochodzie.
Quidquid latine scriptum sit, sapienter videtur
Ten z Łopieki
Awatar użytkownika
Podinspektor
Posty: 1457
Od: 01 lut 2018, 11:37
Zajmuję się: PS/ZI/GKRPA
Lokalizacja: Kątownia, trzecie drzwi po prawej

Napisano: 09 kwie 2018, 14:41

Ojciec jest włascicielem gospodarstwa ale jest sporządzona umowa dzierżawy dla syna w celu uzyskania świadczenia z KRUS ale ojciec nie dostał swiadczenia jest bez dochodu i do GOPS się zwrócił....a syn opłaca podatki itd.WIĘC CZY LICZYĆ ZIEMIĘ DO DOCHODU?
Nowa342
Praktykant
Posty: 46
Od: 19 lut 2018, 13:31
Zajmuję się: PS

Napisano: 09 kwie 2018, 14:50

Nie szkodzi, skoro jest właścicielem, to liczyć do dochodu. Przykładowe wyroki sądów administracyjnych w identycznej sprawie:

"Zdaniem Sądu przedstawiona argumentacja w pełni odnosi się do unormowanej w art. 8 ust. 9 u.p.s. kwestii ryczałtowego określenia dochodu rolników ubiegających się o świadczenia pieniężne z pomocy społecznej.Ustalenie dochodu w oparciu o powyższy przepis powinno było nastąpić także w sytuacji skarżącego a dopóty dopóki pozostaje on właścicielem gospodarstwa rolnego, będąc tym samym rolnikiem przynajmniej potencjalnie mogącym prowadzić działalność rolniczą lub uzyskiwać dochody w wyniku np. wydzierżawienia gruntów rolnych, lub dopóki nie zaprzestanie działalności rolniczej (w rozumieniu art. 28 ust. 4 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników). W przedmiotowej sprawie nie ma zatem znaczenia fakt, iż wskutek wydzierżawienia skarżący nie ma możliwości osobistego prowadzenia gospodarstwa rolnego. Obowiązek zastosowania przepisu art. 8 ust. 9 u.p.s. nie został uchylony także w związku z faktem przekazania przez skarżącego posiadania gospodarstwa rolnego innej osobie, w drodze umowy dzierżawy. Wskutek tej umowy skarżący ani nie wyzbył się własności gospodarstwa rolnego, ani nie pozbawił się możliwości prowadzenia działalności rolniczej. Dokonał natomiast takiego wyboru, iż uznał, że nadal będzie rolnikiem (bo nie wyzbył się własności gospodarstwa), natomiast grunty gospodarstwa przekazał w posiadanie innej osobie nie uzyskując w zamian żadnego, możliwego do uzyskania świadczenia (np. czynsz dzierżawny, dożywocie, emerytura, renta)."

"Dla ustalenia dochodu na potrzeby postępowania w sprawie świadczeń z opieki społecznej bez znaczenia jest okoliczność, czy gospodarstwo rolne jest uprawiane, czy też nie i z jakiego powodu oraz czy rzeczywiście przynosi ono dochody. Decyduje wyłącznie tytuł własności oraz zakwalifikowanie gruntu jako rolny. Dochód ten wyliczany jako wartość dochodu odpowiadająca powierzchni gospodarstwa z uwzględnieniem ha przeliczeniowych i kwoty dochodu ustalonej dla 1 ha przeliczeniowego niezależnie od faktycznej dochodowości konkretnego gospodarstwa (por. wyroki NSA z dnia 25 maja 2009 roku, I OSK 724/09, nie publ. ; z dnia 28grudnia 2000 roku, I SA 1406/00, Lex Nr 793441; z dnia 19 stycznia 2006 roku, I OSK 777/05, Lex Nr 194414)."
Quidquid latine scriptum sit, sapienter videtur
Ten z Łopieki
Awatar użytkownika
Podinspektor
Posty: 1457
Od: 01 lut 2018, 11:37
Zajmuję się: PS/ZI/GKRPA
Lokalizacja: Kątownia, trzecie drzwi po prawej

Napisano: 10 kwie 2018, 9:02

No tak rozumiem ale skoro umowa jest spisana u notariusza i ma za to ze wydzierżawił swiadczenie no to chyba nie biorę ziemi do dochodu tylko kwotę świadczenia. :?: a co w sytuacji jeśli nie ma za dzierżawę świadczenia to wtedy bierzemy tak?
Nowa342
Praktykant
Posty: 46
Od: 19 lut 2018, 13:31
Zajmuję się: PS

Napisano: 10 kwie 2018, 11:03

Tak. Jeżeli osoba zbyła gospodarstwo lub wydzierżawiła je w celu uzyskania renty albo emerytury z KRUS i tym samym zgodnie z obowiązującymi przepisami zaprzestała działalności rolniczej, to nie liczymy dochodu z hektarów. Natomiast w każdym innym przypadku liczymy dochód z gospodarstwa rolnego, także wtedy, gdy jest ono wydzierżawione i nie ma za dzierżawę świadczenia.

Orzecznictwa na ten temat jest dużo. Poniżej cytuję najciekawsze fragmenty Wyroku NSA I OSK 302/09 z 2009-10-23, na którym często opierają się inne sądy (WSA): "(...)Warunkiem pominięcia przez organ pomocy społecznej dochodów z gospodarstwa rolnego jest wyzbycie się jego własności lub posiadania przez zainteresowanego co najmniej w takiej części, która spowoduje, że łączna powierzchnia fizyczna lub przeliczeniowa gruntów gospodarstwa nie osiągnie stosownych, adekwatnych do wymagań kryterium dochodowego rozmiarów(...)".

"(...)Naczelny Sąd Administracyjny pragnie w tym miejscu wskazać, że wypłata emerytury lub renty rolniczej ulega zawieszeniu, jeżeli emeryt lub rencista prowadzi działalność rolniczą (art. 28 ust. 1), natomiast zawarcie przez emeryta lub rencistę umowy dzierżawy pozwala na uznanie, iż zaprzestał tej działalności. Tak więc umowa dzierżawy zawierana jest w celu wykazania, iż działalność rolnicza ustała, a wydzierżawiającym zawsze pozostaje emeryt lub rencista(...). Z akt sprawy nie wynika jednak, żeby skarżąca była emerytem lub rencistą, zatem prawidłowo do jej dochodu doliczony został dochód z oddanego w dzierżawę gospodarstwa rolnego(...)".
Quidquid latine scriptum sit, sapienter videtur
Ten z Łopieki
Awatar użytkownika
Podinspektor
Posty: 1457
Od: 01 lut 2018, 11:37
Zajmuję się: PS/ZI/GKRPA
Lokalizacja: Kątownia, trzecie drzwi po prawej

Napisano: 17 paź 2019, 9:13

jeśli byłaby zawarta umowa dzierżawy na podstawie przepisów o ubezp. społecznym rolników na 10 lat i zgłoszona do eweidencji gruntów i budynków ale z osobami innymi jak: małżonek, zstępni, osoba pozostająca z emerytem/rencistą.
mazowieckiopsik
Referent
Posty: 279
Od: 30 mar 2017, 14:34
Zajmuję się: świadczeniami z funduszu alimentacyjnego

Napisano: 17 paź 2019, 11:20

My też wliczamy dochód z ziemi mimo dzierżawy, nawet przy zwolnieniu z KRUS:(
fila
Praktykant
Posty: 5
Od: 16 paź 2019, 13:47
Zajmuję się: PS

Napisano: 18 paź 2019, 7:14

Biorąc pod uwagę orzecznictwo sądów administracyjnych, z których wynika, że analiza art. 8 ust. 9 u.p.s. prowadzi do wniosku, iż określa on tzw. ryczałtowy tryb ustalania dochodu osiąganego z gospodarstwa rolnego. Dochód ten jest wyliczany jako wartość dochodu odpowiadająca powierzchni gospodarstwa z uwzględnieniem ha przeliczeniowych i kwoty dochodu ustalonej dla 1 ha przeliczeniowego, niezależnie od faktycznej dochodowości konkretnego gospodarstwa. Przepisy ustawy o pomocy społecznej nie przewidują jakichkolwiek wyjątków od przyjętej zasady wyliczenia dochodu z gospodarstwa rolnego. Kwestia ta była przedmiotem kontroli Trybunału Konstytucyjnego, który nie dopatrzył się jej niekonstytucyjności (por. wyrok TK z dnia 6 maja 2008 r., K 18/2005, OTK-A 2008/4/56, poz. 56). Jak podkreślono w uzasadnieniu tego wyroku, przyjęcie w art. 8 ust. 9 u.p.s. 1 hektara przeliczeniowego w oparciu o apriorycznie określoną wysokość dla określania dochodu z działalności rolniczej nie prowadzi do zróżnicowania sytuacji grupy podmiotów podobnych. Wskazał również, że z orzecznictwa sądów administracyjnych wynika, że z punktu widzenia powołanego przepisu bez znaczenia jest okoliczność, czy gospodarstwo rolne jest uprawiane, czy też nie i z jakiego powodu oraz czy rzeczywiście przynosi ono dochody (por. wyroki NSA z dnia 28 grudnia 2000 r., I SA 1406/00, Lex nr 793441; z dnia 19 stycznia 2006 r., I OSK 777/05; z dnia 7 grudnia 2009 r., I OSK 724/09; z dnia 17 lutego 2010 r., I OSK 1292/09; z dnia 21 października 2010 r., I OSK 928/10).
Ustawodawca przyjął bowiem domniemanie, że wskazany dochód z gospodarstwa rolnego ustalany jest niezależnie od tego, czy prowadzone jest przez właściciela, czy też posiadacza zależnego (np. dzierżawcę). W powołanych orzeczeniach podkreśla się przy tym, że to czy gospodarstwo rolne jest faktycznie prowadzone i jakie są ewentualne tego przeszkody (np. sytuacja osobista, stan zdrowia) nie ma wpływu na sposób obliczenia dochodu wynikający z art. 8 ust. 9 ustawy o pomocy społecznej.
pawel.w
Starszy referent
Posty: 781
Od: 20 mar 2017, 9:22
Zajmuję się: PS/ŚW/ŚR/FA/ itd.


  
Strona 1 z 1    [ Posty: 9 ]
NIE PRZEGAP WAŻNYCH INFORMACJI! POLUB NASZ PROFIL NA FACEBOOKU
[ ZAMKNIJ ]
cron Usuń ciasteczka witryny
 
x

 

x