gmina właściwa do wypłacania zasiłku stałego mieszkańcowi DP - Pomoc społeczna (forum ogólne)

  
Strona 1 z 1    [ Posty: 8 ]
Wybrane tematy:
posiłek w szkole i w domu -wniosek Dyrektora 20% Weryfikacja 40 Zasiłek celowy dla osadzonego w ZK AOON - dojazd własnym samoch. do 15.06.22r. decyzja zmieniająca DPS AOON/OW

Napisano: 12 wrz 2019, 14:18

:roll: taka historia:Pan z gminy X został skierowany do DPS w gminie Y w marcu 2019r., do końca maja miał zasiłek stały z gminy X, orzeczenie wyszło, zasiłek przepadł, nie dopilnowali i Pan został bez dochodu. Na czas kiedy starał się o ponowne orzeczenie otrzymał zasiłek okresowy z gminy X. Po otrzymaniu orzeczenia (spełnia warunki aby mieć zasiłek stały)i przesłaniu dokumentów, wniosku o przyznanie zas. stałego i wywiadu do gminy X, ta uznała się za niewłaściwą i dokumenty przekazała do gminy Y powołując się na art. 101 ust. 6 ustawy o pomocy społecznej, ale też na art. 3 tejże ustawy.Gmina X uzasadniła ten fakt, tym, że Pan jest w szczególnej sytuacji, gdyż od 3 m-cy nie posiada dochodu. Wiem, zawiłe, ale jakbyście się Państwo do tego odnieśli?Kto powinien wypłacać zasiłek stały?Gmina kierująca czy gmina , w której znajduje się dps?
AnnaHanna1
Praktykant
Posty: 14
Od: 05 kwie 2019, 14:24
Zajmuję się: pracownik socjalny


Napisano: 12 wrz 2019, 14:49

powołując się na art. 101 ust. 6 ustawy o pomocy społecznej, ale też na ust. 3 (miało być)
AnnaHanna1
Praktykant
Posty: 14
Od: 05 kwie 2019, 14:24
Zajmuję się: pracownik socjalny

Napisano: 13 wrz 2019, 7:34

płaci gmina, która kierowała Pana do DPS, zgodnie z art.101 ust. 6. "Dla mieszkańca domu właściwa jest gmina, która skierowała go do domu pomocy społecznej. "
koniec i kropka :)
matylda
Stażysta
Posty: 147
Od: 19 lut 2016, 13:18
Zajmuję się:

Napisano: 13 wrz 2019, 9:12

powołują się też na art.25 i 28 kodeksu cywilnego i art. 6 i 8 ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych
AnnaHanna1
Praktykant
Posty: 14
Od: 05 kwie 2019, 14:24
Zajmuję się: pracownik socjalny

Napisano: 13 wrz 2019, 9:13

dla nas, czyli gminy Y oczywiste jest, że x płaci, ale oni tak się tłumaczą
AnnaHanna1
Praktykant
Posty: 14
Od: 05 kwie 2019, 14:24
Zajmuję się: pracownik socjalny

Napisano: 13 wrz 2019, 10:53

Zgodnie z art. 101 ust. 6 ustawy o pomocy społecznej - dla mieszkańca domu właściwa jest gmina, która skierowała go do domu pomocy społecznej. Dotyczy to wszystkich spraw wynikających z tej ustawy. Norma prawna jest tu jasno sprecyzowana i nie wymaga interpretacji. W przypadku gdy dana sytuacja jest uregulowana w przepisach szczególnych danej materii prawnej – tu: ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, to powoływanie się na własne interpretacje wynikające z przepisów ogólnych i jakichś innych aktów niezwiązanych z przedmiotową sprawą jest nadużyciem i celową próbą przerzucenia swojej właściwości i odpowiedzialności na inny organ. Jeżeli gmina X będzie się dalej upierać przy swoim, pozostanie Wam wystąpienie z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu negatywnego o właściwość miejscową do sądu administracyjnego (chyba, że macie wspólne SKO). Jeżeli nawet gminie X chodzi o wypłacanie Panu mieszkańcowi DPS zasiłków w miejscu jego pobytu, na podstawie art. 106 ust. 3 ustawy, to i tak są zobowiązani do zwrotu świadczeń Waszej gminie, zgodnie z art. 101 ust. 7 ustawy, który stanowi, że gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania albo na ostatnie miejsce zameldowania na pobyt stały jest obowiązana do zwrotu wydatków gminie, która przyznała świadczenia w miejscu pobytu.
Quidquid latine scriptum sit, sapienter videtur
Ten z Łopieki
Awatar użytkownika
VIP
Posty: 1822
Od: 01 lut 2018, 11:37
Zajmuję się: PS/ZI/GKRPA
Lokalizacja: Kątownia, trzecie drzwi po prawej

Napisano: 17 wrz 2019, 9:12

Czyli jakie rozwiązanie będzie najlepsze:decyzja odmowna, przekazanie gminie x według właściwości czy przyznanie zasiłku stałego i prośba do gminy x o zwrot?
AnnaHanna1
Praktykant
Posty: 14
Od: 05 kwie 2019, 14:24
Zajmuję się: pracownik socjalny

Napisano: 17 wrz 2019, 10:01

Nie ma podstaw do wydania świadczeniobiorcy decyzji odmownej z tego powodu – to nie jego wina, że organy nie mogą się dogadać w sprawie właściwości miejscowej. A trzeba jeszcze pamiętać, że przysługuje mu skarga na przewlekłość postępowania. Musicie sami zdecydować co zrobić, na podstawie okoliczności sprawy. Można spróbować uzgodnić z gminą X przyznanie określonych świadczeń w miejscu pobytu beneficjenta i trybu ich zwrotu. Albo przekazać prawidłowo sprawę zgodnie z art. 65 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2018.2096 ze zm.): "Jeżeli organ administracji publicznej, do którego podanie wniesiono, jest niewłaściwy w sprawie, niezwłocznie przekazuje je do organu właściwego, zawiadamiając jednocześnie o tym wnoszącego podanie. Zawiadomienie o przekazaniu powinno zawierać uzasadnienie. § 1a. Zawiadomienie o przekazaniu sprawy zawiera również informacje, o których mowa w art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia 2016/679, w zakresie danych przetwarzanych przez organ przekazujący, chyba że wnoszący podanie posiada te informacje, a ich zakres lub treść nie uległy zmianie."

Jeżeli jednak sprawa była już przekazywana zgodnie z ww. procedurą, to ciągłe przerzucanie się aktami też nie ma sensu (można narazić się na zarzut bezczynności) i pozostaje wniosek o rozstrzygnięcie sporu do sądu administracyjnego.
Quidquid latine scriptum sit, sapienter videtur
Ten z Łopieki
Awatar użytkownika
VIP
Posty: 1822
Od: 01 lut 2018, 11:37
Zajmuję się: PS/ZI/GKRPA
Lokalizacja: Kątownia, trzecie drzwi po prawej


  
Strona 1 z 1    [ Posty: 8 ]
NIE PRZEGAP WAŻNYCH INFORMACJI! POLUB NASZ PROFIL NA FACEBOOKU
[ ZAMKNIJ ]
cron Usuń ciasteczka witryny
 
x

 

x