godziny pracy - Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze, Ośrodki Adopcyjno-Opiekuńcze

  
Strona 1 z 3    [ Posty: 24 ]
Wybrane tematy:
socjoterapia Opieka prawna nad małoletnią wychowanką w ciąży Zwolnienie dziecka z placówki opiekuńczo- wychowawczej urlopowanie wszystkich wychowanków z placówki... Alimenty ponowne umieszczenie w POW odpłatność za pobyt pensjonariusza w ZOL

Napisano: 07 cze 2009, 0:08

Witam wszystkich: mam pytanie od czego zależy, że wychowawcy podlegający pod KP pracują w jednych placówkach 34h w innych 36h czy 32h????????. a co z resztą godzin bo powinni 40h jest to w waszych placówkach jakoś rozpisywane co robicie w pozostałych godzinach???????
~Jarek


Napisano: 07 cze 2009, 13:54

my pracujemy 40 i koniec bez dyskusji
~Spartan

Napisano: 07 cze 2009, 15:30

W ramach 40 godzin jest wliczony czas na dokumentację, udzial w zespołach, dlatego też bezpośrednia praca z dziećmi nie powinna zajmować całego etatu. Dyrektor winien zapewnić wychowawcom zatrudnionym na KP w ramach ich godzin pracy również czas na powyższe, stąd te 34 czy 36 godzin.
Natmiast ci na KN pracują 26 godzin bezpośrednio z dziećmi - zajęcia opiekuńczo-wychowawcze, natomiast do 40 godzin winni się rozliczać z pozostałych obowiazków - udział w zespołach, dokumentacja itd.
~Iza

Napisano: 07 cze 2009, 20:45

do Izy - czy jest na to jakiś przepis, że samorządówka nie musi rozliczać się z pozostałych godzin i czy to jest zgodne z prawem,że pracują mniej niż 40h czy to tylko dobra wola dyrektora???????
~Jarek

Napisano: 07 cze 2009, 21:33

(...) W ramach 40-godzinnego tygodnia pracy wychowawca zatrudniony na podstawie ustawy Karta Nauczyciela w placówce opiekuńczo-wychowawczej nie tylko realizuje zajęcia opiekuńczo-wychowawcze bezpośrednio z dzieckiem w wymiarze 26 godzin, ale również wykonuje inne czynności wynikające z zadań placówki, np. bierze udział w spotkaniach zespołu pedagogicznego, sporządza indywidualne plany pracy z wychowankiem, kontaktuje się z rodzicami dziecka poza terenem placówki, odbywa wizyty w szkołach, sądach, wypełnia dokumentację pedagogiczną itp.

Podobnie w przypadku osób zatrudnionych jako pracownicy samorządowi obowiązuje 40-godzinny tydzień pracy, w którego ramach powinny zmieścić się te same zadania i czynności, jakie obowiązują wychowawców zatrudnionych z Karty Nauczyciela. W podziale czasu pracy pracowników zatrudnionych w oparciu o Kodeks pracy powinny zostać uwzględnione zarówno obowiązki związane z bezpośrednią pracą z dziećmi, jak i inne czynności wynikające z obowiązków zawodowych.

Jednym z motywów wprowadzenia tych zmian była ocena długości czasu poświęcanego na bezpośrednie kontakty z dzieckiem przez wychowawców. Wymiar 26 godzin tygodniowo bezpośredniej pracy z dzieckiem nie daje możliwości nawiązania z wychowankiem głębszych więzi emocjonalnych oraz nie zapewnia dziecku poczucia stabilizacji i bezpieczeństwa.

W związku z sygnałami napływającymi do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej o nierównym traktowaniu pracowników pedagogicznych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych we wrześniu 2007 r. wystosowano, za pośrednictwem urzędów wojewódzkich, pisma do wszystkich powiatów, wskazując na konieczność poprawy sytuacji w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, w takich obszarach, jak: zatrudnianie w placówkach odpowiedniej ilości wykwalifikowanej kadry pedagogicznej i innych specjalistów, zatrudnianie w godzinach nocnych osób odpowiednio przygotowanych do pracy z dziećmi, wprowadzenie w zakresie obowiązków wychowawców zatrudnionych w oparciu o Kodeks pracy wyraźnego wskazania, ile z 40 godzin pracy w tygodniu pracownik ma przeznaczyć na pracę bezpośrednio z dzieckiem, ile na pracę z rodziną, a ile na pozostałe obowiązki.

Jednak problem różnego traktowania w placówkach opiekuńczo-wychowawczych pracowników w zależności od sposobu ich zatrudnienia będzie istniał, dopóki nie wygasną uprawnienia osób obecnie zatrudnionych na podstawie Karty Nauczyciela. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej widzi konieczność wcześniejszego rozwiązania tego problemu poprzez wprowadzenie konkretnej daty, od której nie będzie możliwe zatrudnianie w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na podstawie Karty Nauczyciela. Propozycje odpowiednich rozwiązań zawarte zostaną w przygotowywanym przez nasz resort projekcie ustawy o systemie pieczy zastępczej nad dzieckiem.

Minister

Jolanta Fedak

Warszawa, dnia 26 maja 2008 r.

~!!!

Napisano: 07 cze 2009, 23:10

nic dodać nic ująć niż to co napisał(a) ~!!!
~Iza

Napisano: 07 cze 2009, 23:11

Jarek możesz wykorzystać tę interpretację.
~Iza

Napisano: 08 cze 2009, 2:20

Dla ścisłosci cała odpowiedź na interpelację na stronie:
http://orka2.sejm.gov.pl/IZ6.nsf/main/7D22E9BA


treść interpelacji natomiast znajdziecie tutaj:
http://orka2.sejm.gov.pl/IZ6.nsf/main/0DE2E983

~!!!

Napisano: 08 cze 2009, 12:22

\"Jednym z motywów wprowadzenia tych zmian była ocena długości czasu poświęcanego na bezpośrednie kontakty z dzieckiem przez wychowawców. Wymiar 26 godzin tygodniowo bezpośredniej pracy z dzieckiem nie daje możliwości nawiązania z wychowankiem głębszych więzi emocjonalnych oraz nie zapewnia dziecku poczucia stabilizacji i bezpieczeństwa.\"

Nie wiem czy można być bardziej zakłamanym. Po prostu chodzi o to by zatrudniać za nędzne wynagrodzenie ludzi kierowanych z urzędu pracy. Jestem na KN i prędzej się minister zmieni niż ja zrezygnuję ze swoich praw nabytych.

PS. P. Izo Inspekcja Pracy wyraźnie wypowiedziała się na temat zakusów dyrektorów nt. prób rozliczania wychowawców z KN z pozostałych 14 godzin. Karta Nauczyciela wyraźnie wskazuje, że dyrektor może mnie \"rozliczyć\" jedynie z godzin dydaktycznych. Jednocześnie jednak poza pracą bezpośrednio z grupą mam również inne obowiązki, które nierzadko przekraczają 14 godz. tygodniowo.
~chudzik

Napisano: 08 cze 2009, 17:17

a u nas przyszło to pismo i tak dalej 40 i bez dyskusji np papiery można na nocy pisać tylko że na papierze tego nie da nie dziwie się ludziom na KN że nie rezygnują z tych praw ja też bym nie rezygnował natomiast różnice to nie tylko płace niższe u nas nawet o 900zł także urlop kn 7 my 4 tyg itd pani minister żąda kontaktu emocjonalnego niech pani popracuje 40godz za 1200 z wekendami nockami konferencje oczywiście poza godzinami zero kasy na szkolenia ach szkoda pisać
~Spartan


  
Strona 1 z 3    [ Posty: 24 ]

Oprócz godziny pracy - Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze, Ośrodki Adopcyjno-Opiekuńcze przeczytaj również:


Kwalifikacje osoby prowadzącej terapię
Placówki
Koordynator w centrum administracyjnym
Pełnoletni wychowankowie
programy profilaktyczne
superwizje
PŁACE
związki zawodowe
NIE PRZEGAP WAŻNYCH INFORMACJI! POLUB NASZ PROFIL NA FACEBOOKU
[ ZAMKNIJ ]
cron Usuń ciasteczka witryny
 
x

 

x