Gospodarka społeczna wspólną sprawą Opolszczyzny - Kluby Integracji Społecznej, Spółdzielnie Socjalne

  
Strona 1 z 1    [ Posty: 3 ]
Wybrane tematy:
KIS - Ukraina CIS i ubezpieczenie zdrowotne ubezpieczenie w CIS utworzenie kis w ops kto chce stworzyć KIS?? KIS

Napisano: 30 gru 2008, 17:40

CO TO JEST GOSPODARKA SPOŁECZNA?

Pojęcie „gospodarka społeczna” jest w Polsce określeniem względnie mało znanym i dotyka wielu sfer życia społecznego. Podstawowym wyróżnikiem przedsięwzięć podejmowanych w obronie ekonomii społecznej jest nadrzędność celów społecznych nad działalnością nastawioną na zysk.
Ekonomia społeczna oparta jest na wartościach solidarności, partycypacji i samorządności. Odgrywa również kluczową rolę w społecznym rozwoju lokalnym. Pozwala wykorzystywać zasoby ludzkie w sposób komplementarny do sektora prywatnego i publicznego, zapobiega wykluczeniu społecznemu i łagodzi napięcia społeczne. Mówiąc szerzej: ekonomia społeczna wspomaga proces budowania społeczeństwa obywatelskiego.
Polską strukturę podmiotów gospodarki społecznej tworzą obok stowarzyszeń, fundacji, organizacji spółdzielczych również nowe formy organizacyjne, tj. spółdzielnie socjalne, zakłady aktywności zawodowej dla osób niepełnosprawnych, kluby integracji społecznej, centra integracji społecznej dla grup długotrwale wykluczonych z rynku pracy, warsztaty terapii zajęciowej oraz partnerstwa lokalne. Podmioty gospodarki społecznej często wykonują zadania, którymi firmy prywatne, głównie zastawione na zysk, nie są zainteresowane, ani też państwo czy samorządy lokalne, które wycofują się bądź ich działalność jest w tym zakresie nieefektywna. Główne kierunki ich działania to produkcja i świadczenie różnorakich usług społecznych oraz tworzenie miejsc pracy integrujących i pomagających w zatrudnieniu.

DLACZEGO WARTO WSPIERAĆ GOSPODARKĘ SPOŁECZNĄ?

1. Gospodarka społeczna daje możliwości mobilizacji społeczności lokalnej, poprzez włączenie mieszkańców w działania na rzecz rozwiązywania problemów, które ich dotyczą. Dzięki temu
wzrasta zaangażowanie mieszkańców w działania na rzecz społeczności lokalnej i wzrasta poczucie współodpowiedzialności za rozwój lokalny.
2. Podmioty gospodarki społecznej mogą być ważnym dostawcą usług, które ze względu na niską opłacalność nie cieszą się zainteresowaniem sektora komercyjnego. Powierzenie realizacji zadań publicznych obywatelskim podmiotom lokalnym może wpłynąć na wzrost efektywności w ich realizacji.
3. Tworzenie podmiotów gospodarki społecznej w społecznościach, w których jest wysoki wskaźnik bezrobocia, przyczynia się do ograniczania problemu wykluczenia społecznego i wzrostu
spójności społeczno-gospodarczej.
4. Gospodarka społeczna jest narzędziem pozwalającym na ograniczenie wypłat zasiłków z pomocy społecznej oraz zasiłków dla bezrobotnych.
5. Dostawa różnego rodzaju dóbr i usług przez podmioty gospodarki społecznej przyczynia się do wzrostu konkurencyjności na lokalnym rynku.
6. Działalność podmiotów gospodarki społecznej przyczynia się do poprawy jakości życia mieszkańców, poprzez zmniejszenie się skali występujących problemów społecznych, redukcję zjawiska bezrobocia.
7. Wspieranie podmiotów gospodarki społecznej jest jedną z metod promocji przedsiębiorczości lokalnej.

Tekst powstał w ramach projektu „Gospodarka społeczna wspólną sprawą Opolszczyzny” finansowanego z Programu Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej „Wspieranie Rozwoju Spółdzielczości Socjalnej” pod nazwą: Ośrodki Wsparcia Spółdzielczości Socjalnej oraz środków z budżetu Gminy Byczyna i środków Stowarzyszenia Pomocy Wzajemnej „Barka” w Strzelcach Opolskich.
~Jerzy


Napisano: 04 lut 2009, 21:19

Gospodarka społeczna to coś więcej nizeli ekonomia. A ekonomia społeczna to wizja przyszłości i panaceum na rozwiązanie problemów społecznych osób bezrobotnych poszukujacych pracy. Gospodarka społeczna to szansa na rozwiązanie problemów społecznych...
~Adriano

Napisano: 27 mar 2013, 23:59

Byczyna szkoda słów pisanych i mówionych.
~Olek


  
Strona 1 z 1    [ Posty: 3 ]

Oprócz Gospodarka społeczna wspólną sprawą Opolszczyzny - Kluby Integracji Społecznej, Spółdzielnie Socjalne przeczytaj również:


Bezpłatne konsultacje prawne
KIS
ŁÓDŹ-OSOBY CHĘTNE DO PRACY ss
Wizyty studyjne w spółdzielni socjalnej
moge zameldowac
utworzenie kis w ops
POMÓŻCIE MI PROSZĘ
sprawozdanie z KIS w SAC
NIE PRZEGAP WAŻNYCH INFORMACJI! POLUB NASZ PROFIL NA FACEBOOKU
[ ZAMKNIJ ]
cron Usuń ciasteczka witryny
 
x

 

x