Jaka pomoc dla uchodźców? - Pomoc społeczna (forum ogólne)

  
Strona 1 z 2    [ Posty: 19 ]
Wybrane tematy:
posiłek w szkole i w domu -wniosek Dyrektora 20% Weryfikacja 40 Zasiłek celowy dla osadzonego w ZK AOON - dojazd własnym samoch. do 15.06.22r. decyzja zmieniająca DPS AOON/OW

Napisano: 25 lut 2022, 8:47

Które przepisy regulują świadczenia dla uchodźców ( rodzaje, kwoty, rozporządzenia )i kto je realizuje ( powiat, gmina, wojewoda )
Trzeba się spodziewać napływu uchodźców z Ukrainy i trzeba by było być na bieżąco i znać zasady pomocy, bo do tej pory to raczej było to rzadkością.
Piszcie wszystko co wiecie, przyda się każdemu.
jada
Stażysta
Posty: 173
Od: 01 wrz 2017, 19:23
Zajmuję się: PS/ŚW/FA


Napisano: 25 lut 2022, 10:28

Dz.U.2021.2268 t.j. Akt obowiązujący

Art. 5. [Osoby uprawnione do świadczeń z pomocy społecznej]
Prawo do świadczeń z pomocy społecznej, jeżeli umowy międzynarodowe nie stanowią inaczej, przysługuje:

1)osobom posiadającym obywatelstwo polskie mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

2)cudzoziemcom mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

a)na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d lub w art. 186 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2020 r. poz. 35, 2023, 2320 i 2369 oraz z 2021 r. poz. 159 i 1918), lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej,

b)w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub zgody na pobyt tolerowany - w formie schronienia, posiłku, niezbędnego ubrania oraz zasiłku celowego;

3)mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej oraz członkom ich rodzin w rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz. U. z 2021 r. poz. 1697), posiadającym prawo pobytu lub prawo stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
matylda
Stażysta
Posty: 135
Od: 19 lut 2016, 13:18
Zajmuję się:

Napisano: 25 lut 2022, 10:44

Dziś o godz. 10.00 jest konferencja w MRiPS o potencjalnym wsparciu dla obywateli Ukrainy
asia89
Praktykant
Posty: 11
Od: 14 maja 2019, 8:01
Zajmuję się: PS

Napisano: 28 lut 2022, 8:53

Dobry pomysł z tym wątkiem.
Czyli chyba najprędzej z powodu statusu uchodźcy?
Formalnie jak to miałoby wyglądać? Wywiad?
Xman
Starszy referent
Posty: 605
Od: 14 gru 2017, 18:33
Zajmuję się: pomoc społeczna

Napisano: 28 lut 2022, 8:57

Kto powinien realizować tą pomoc? PCPRy czy OPSy? Bo z tego co rozumiem to PCPRy, ale przydałoby się potwierdzić moje myślenie.
addm
Stażysta
Posty: 120
Od: 12 sie 2016, 10:20
Zajmuję się:

Napisano: 28 lut 2022, 9:30

I w art. 18 (gmina) i w art. 19 (powiat) jest to wpisane. Kto to w końcu realizuje?
panna migotka
Referent
Posty: 282
Od: 04 sty 2017, 12:55
Zajmuję się: Pomoc społeczna

Napisano: 28 lut 2022, 11:15

Potrzebny wątek - ale jak widać hula tu na razie wiatr. Analogicznie - w świadczeniach rodzinnych/wychowawczych też jest mnóstwo niejasności odnośnie cudzoziemców. Skrzynkę mailową mamy zawaloną różnymi ofertami szkoleń, webinarów, programów itd itp - ale ze świecą szukać propozycji szkoleń dotyczących cudzoziemców/uchodźców.
Kr.
Stażysta
Posty: 171
Od: 12 sty 2015, 16:25
Zajmuję się:

Napisano: 28 lut 2022, 11:34

Gminy udzielają pomocy w formie interwencji kryzysowej, schronienia, posiłku, niezbędnego ubrania, zasiłku celowego cudzoziemcom, którzy:
- mają zaświadczenie z art. 170 ustawy o cudzoziemcach, tj. o domniemaniu, że są ofiarami handlu ludźmi;
- mają zezwolenie z art. 176 ustawy o cudzoziemcach, tj. zezwolenie na pobyt dla ofiar handlu ludźmi;
- mają zgodę na pobyt ze względów humanitarnych lub na pobyt tolerowany.
LuuLane
Starszy referent
Posty: 564
Od: 15 maja 2017, 7:44
Zajmuję się: PS/DM/DE
hobbystycznie ŚR/ŚW :)

Napisano: 28 lut 2022, 12:36

Ale jaka jest procedura. Może ktoś już się z tym zetknął. Podanie , wywiad, jakie dokumenty???
kasiagops12
Praktykant
Posty: 46
Od: 16 lip 2018, 13:30
Zajmuję się: pracą socjalną

Napisano: 28 lut 2022, 13:04

czyli gmina jak chodzi o handel ludźmi a powiat uchodźcy
MIKI99
Praktykant
Posty: 41
Od: 04 kwie 2017, 12:13
Zajmuję się: PS/ŚW/FA/500/księgowość


  
Strona 1 z 2    [ Posty: 19 ]
NIE PRZEGAP WAŻNYCH INFORMACJI! POLUB NASZ PROFIL NA FACEBOOKU
[ ZAMKNIJ ]
Usuń ciasteczka witryny
 
x

 

x