Kilka wyjaśnień do MPIPS i OZPS - Pomoc społeczna (forum ogólne)

  
Strona 1 z 1    [ Posty: 4 ]
Wybrane tematy:
posiłek w szkole i w domu -wniosek Dyrektora 20% Weryfikacja 40 Zasiłek celowy dla osadzonego w ZK AOON - dojazd własnym samoch. do 15.06.22r. decyzja zmieniająca DPS AOON/OW

Napisano: 12 lip 2017, 13:30

Taka ciekawostka
1. 28 kwietnia 2017 wysłałem do MPIPS takie zapytanie
"Dzień dobry,

proszę o interpretację wprowadzania danych do systemu informatycznego wynikających ze Słowników centralnych MPIPS wykazywanych w sprawozdaniach kwartalnych, OZPS i wewnętrznych raportach.

1. Pracownicy: czy w sprawozdaniu MPIPS 03 Dział I wiersze 24 do 41 należy podać WSZYSTKICH pracowników OPS. Kogo należy ująć w wierszu 41 "POZOSTALI PRACOWNICY"? (kierowcy, sprzątaczki, osoby pracujące w działach SR,FA, DM)

2. Powody przyznania pomocy Dział IV

Problem sprawia nam wielodzietność, która w systemie informatycznym w przyczynach wystąpienia z wnioskiem o udzielenie pomocy występuje dwa razy:

a) jako wielodzietność, która jest traktowana jako podgrupa: Potrzeby ochrony macierzyństwa.

b) jako bezradność w sprawach opiekuńczo wychowawczych - rodzina wielodzietna, która jest podgrupą Bezradności w sprawach opiekuńczo wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego.
Jako wielodzietność traktujemy 3 i kolejne dziecko. Do której grupy zaliczać rodziny z 3 i więcej dzieci zwłaszcza, gdy nie ma problemów wychowawczych (dziecko objęte nadzorem kuratora)?
Wątpliwości mamy także z przyczyną Przemoc w rodzinie. Czy wybierać ją w momencie, kiedy w rodzinie zostaje wdrożona procedura Niebieskiej Karty, czy dopiero po stwierdzeniu, że w rodzinie występuje przemoc i dopiero po skierowaniu wniosku do prokuratury? Czy właściwe jest tutaj wybieranie przyczyny Sytuacja kryzysowa?
Jednocześnie zwracam się z prośbą o podanie wyjaśnień do przyczyn wystąpienia z wnioskiem o udzielenie pomocy.


Problemowe słowniki centralne MPIPS
081x 081 bezradność w sprawach opiekuńczo - wychowawczych - rodzina niepełna 01.01.2004
082x 082 bezradność w sprawach opiekuńczo - wychowawczych - rodzina wielodzietna 01.01.2004

043x 043 wielodzietność 15.05.2005
słownik PSd-029 KOD Rodzaju Problemu

Zalacznik_Nr_2_PS_Slownik_dystrybuowany_wer_1.04_

http://empatia.mpips.gov.pl/web/piu/dla ... systemy/ps"
Solitudo cordis,
Solitudo animae
Ojciec76
VIP
Posty: 1772
Od: 09 gru 2010, 9:31
Zajmuję się: PS i reszta w zależności od problemu
Lokalizacja: warmia, mazury


Napisano: 12 lip 2017, 13:36

2. A taką odpowiedź otrzymałem:
"Szanowny Panie,

w nawiązaniu do pytań przesłanych w wiadomości elektronicznej z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie wprowadzania danych do systemu informatycznego przekazuję odpowiedzi Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej MRPiPS przekazane przy piśmie znak: DPS.III.0411.13.2017.ZM.

Ad.1.
W sprawozdaniu MPiPS-03 w Dziale 1. „Zatrudnienie w jednostkach organizacyjnych pomocy i integracji społecznej” należy wykazać pracowników OPS realizujących zadania jedynie z zakresu pomocy społecznej, bez względu na wymiar czasu pracy. NIE wykazywać pracowników przebywających na urlopach bezpłatnych, macierzyńskich, rodzicielskich, wychowawczych trwających łącznie dłużej niż okres sprawozdawczy (pół roku dla sprawozdania za styczeń-czerwiec i rok w przypadku sprawozdań za okres styczeń-grudzień).
W wierszu 41 "Pozostali pracownicy" należy ująć wszystkich pracowników OPS nie wymienionych w wierszach 25-40 zgodnie z realizowanymi przez nich w ramach pomocy społecznej zadaniami. Nie będą to pracownicy socjalni.

Ad. 2.
W Dziale 4. „Powody przyznania pomocy”, wielodzietność wykazana jest dwukrotnie: w wierszu 5 (w przypadku powodu jakim jest potrzeba ochrony macierzyństwa) oraz w wierszu 11 (w przypadku bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych). Opisywana sytuacja wskazuje na konieczność wykazania jej w wierszu 11. Należy jednak pamiętać, że w tym dziale istnieje możliwość wykazania więcej niż jednego powodu, co za tym idzie daną rodzinę można wykazać zarówno w wierszu 5, jak i w wierszu 11. Ostatecznie, decyzje o tym podejmuje po analizie sytuacji rodziny pracownik ośrodka pomocy społecznej.

Ad. 3.
Zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie przez przemoc w rodzinie należy rozumieć jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste osób wymienionych w pkt 1, w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą. W świetle powyższych zapisów ze zjawiskiem przemocy w rodzinie mamy zatem do czynienia w sytuacji wystąpienia podejrzenia stosowania przemocy. Ponadto należy nadmienić, że wszczęcie procedury "Niebieskie Karty" następuje w przypadku powzięcia w toku prowadzonych czynności służbowych lub zawodowych, podejrzenia stosowania przemocy wobec członków rodziny lub w wyniku zgłoszenia dokonanego przez członka rodziny lub przez osobę będącą świadkiem przemocy w rodzinie. Powyższa procedura uregulowana jest w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta” (Dz. U. z 2011 r. Nr 209, poz. 1245).

Z poważaniem,
Rafał Kapusta

Wydział Systemów Teleinformatycznych Zabezpieczenia Społecznego
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
ul. Bracka 4, 00-513 Warszawa
tel.: 22 661 18 22
e-mail: [email protected] "

No i muszę przerobić MPIPS w dziale 1, bo ująłem wszystkich pracowników.
Solitudo cordis,
Solitudo animae
Ojciec76
VIP
Posty: 1772
Od: 09 gru 2010, 9:31
Zajmuję się: PS i reszta w zależności od problemu
Lokalizacja: warmia, mazury

Napisano: 12 lip 2017, 14:18

Ja też ujmuje wszystkich pracowników i to od wielu lat i nie zamierzam tego zmieniać, bo nigdzie w wytycznych nie pisze że mają to być tylko pracownicy wykonujący zadania z pomocy społecznej, to co w takim razie np. z księgową, która wykonuje zadania ze wszystkich zakresów?
Agniecha2
Starszy referent
Posty: 555
Od: 22 mar 2016, 16:54
Zajmuję się:

Napisano: 13 lip 2017, 9:11

No to ładnie! A co z pracownikami działu świadczeń rodzinnych, FA, dodatków mieszkaniowych czy realizujących świadczenie wychowawcze ?????? Do tej pory ich wykazywałam, bo są zatrudnieni w naszym OPS. Z objaśnień ministerialnych nie wynikało, że mamy ich nie wykazywać.
panna migotka
Referent
Posty: 369
Od: 04 sty 2017, 12:55
Zajmuję się: Pomoc społeczna


  
Strona 1 z 1    [ Posty: 4 ]
NIE PRZEGAP WAŻNYCH INFORMACJI! POLUB NASZ PROFIL NA FACEBOOKU
[ ZAMKNIJ ]
Usuń ciasteczka witryny
 
x

 

x