ksero NK dla policjanta - Pomoc społeczna (forum ogólne)

  
Strona 1 z 1    [ Posty: 5 ]
Wybrane tematy:
posiłek w szkole i w domu -wniosek Dyrektora 20% Weryfikacja 40 Zasiłek celowy dla osadzonego w ZK AOON - dojazd własnym samoch. do 15.06.22r. decyzja zmieniająca DPS AOON/OW

Napisano: 21 mar 2024, 11:01

Wpłynęła Niebieska Karta założona przez służbę zdrowia. Dzielnicowy, który jest w grupie , chce ksero tej karty. Możemy mu to dać? Twierdzi ,że bez tego on nie może prowadzić działań, do których jest zobowiązany jako dzielnicowy.Jak to u was działa?
mamala
Starszy referent
Posty: 645
Od: 24 lut 2017, 9:47
Zajmuję się: ps,św, stypendia

Napisano: 21 mar 2024, 12:51

nie. ma wgląd, może zrobić notatkę.
Ab alio expectes, alteri quod feceris
malinkka
Referent
Posty: 308
Od: 28 gru 2018, 10:20
Zajmuję się: PS

Napisano: 21 mar 2024, 13:22

opinia z lexa
Czy ZI ma obowiązek bądź też prawo udostępniania kserokopii formularza "NK A" funkcjonariuszowi Policji, który zostaje powołany do Grupy Diagnostyczno - Pomocowej, w sprawach wszczętych przez inne podmioty?
W jakim trybie następuje ewentualne udostępnienie?
ODPOWIEDŹ -Zależy od okoliczności.
Zgodnie z art. 9a ust. 10, 10a i 11 u.p.p.d. w celu dokonania diagnozy i oceny sytuacji w związku ze zgłoszonym podejrzeniem wystąpienia przemocy domowej, a także realizacji zadań, o których mowa w art. 9b ust. 8 u.p.p.d., powołuje się grupę diagnostyczno-pomocową. Grupę diagnostyczno-pomocową powołuje ZI niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni od dnia otrzymania zgłoszenia o podejrzeniu wystąpienia przemocy domowej.
W skład grupy diagnostyczno-pomocowej wchodzą:
1) pracownik socjalny jednostki organizacyjnej pomocy społecznej;
2) funkcjonariusz Policji.
W związku z powyższym, funkcjonariusz policji jako członek grupy diagnostyczno-pomocowej będzie mieć dostęp do pełnej dokumentacji w sprawie, a w szczególności do formularza "NK A". Zatem nie powinien on wnioskować o wydanie kserokopii tego dokumentu, jako członek grupy realizujący dalsze działania określone w procedurze.
Należy zaznaczyć, że przetwarzanie oraz wykorzystanie dokumentacji sprowadza się jedynie do granic realizacji procedury - w ramach wykonywania obowiązków członka grupy. Funkcjonariusz policji nie posiada żadnych dodatkowych uprawnień związanych ze swobodą dysponowania lub wykorzystywania zgromadzonej dokumentacji, a w szczególności tworzenia ich kopii, w celu wykorzystania w sprawach wszczętych przez inne podmioty.
Zgodnie z art. 298 § 1 ustawy z 06.06.1997 r. - Kodeks postępowania karnego - dalej k.p.k., postępowanie przygotowawcze prowadzi lub nadzoruje prokurator, a w zakresie przewidzianym w ustawie prowadzi je Policja. W wypadkach przewidzianych w ustawie uprawnienia Policji przysługują innym organom.
Celem prowadzonego postępowania przygotowawczego zgodnie z art. 297 § 1 k.p.k. jest m.in. ustalenie czy został popełniony czyn zabroniony i czy stanowi on przestępstwo,zebranie, zabezpieczenie i w niezbędnym zakresie utrwalenie dowodów dla sądu.
Na podstawie art. 12 ust. 1-2 u.p.p.d. osoby, które w związku z wykonywaniem swoich obowiązków służbowych lub zawodowych powzięły podejrzenie o popełnieniu ściganego z urzędu przestępstwa z użyciem przemocy domowej, niezwłocznie zawiadamiają o tym Policję lub prokuratora. Zgodnie z § 14 ust. 1 i 3 rozporządzenia, wszystkie działania realizowane w ramach procedury są dokumentowane w formie pisemnej. W przypadku podejrzenia popełnienia przestępstwa oryginały dokumentów, są przekazywane organom właściwym do prowadzenia postępowania przygotowawczego.
Powyższe wskazuje na konieczność zawiadomienia organów ścigania o podejrzeniu popełnienia ściganego z urzędu przestępstwa z użyciem przemocy domowej. W przypadku gdy organ prowadzący postępowanie przygotowawcze zwróci się z prośbą o uzupełnienie zawiadomienia poprzez przekazanie zgromadzonej dokumentacji zgodnie z § 14 ust. 3 rozporządzenia, należy przekazać oryginały dokumentów.
Zgodnie z opinią żądanie przekazania dokumentacji powinno odbyć się na podstawie stosownego wniosku organów ścigania, zgodnie z art. 15 § 2 k.p.k. wszystkie instytucje państwowe i samorządowe są obowiązane w zakresie swego działania do udzielania pomocy organom prowadzącym postępowanie karne w terminie wyznaczonym przez te organy.
Zatem funkcjonariusz policji będzie mieć dostęp do formularza "NK A" w dwóch uzasadnionych przypadkach, jako członek grupy diagnostyczno-pomocowej oraz jako przedstawiciel policji prowadzący postępowanie przygotowawcze. Ustawodawca wyraźnie wskazał tryb oraz termin przekazania formularza w trakcie trwania procedury. Organ prowadzący postępowanie przygotowawcze może wystąpić z wnioskiem do zespołu o przekazanie oryginałów akt sprawy, jak i kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem, przez osoby odpowiednio do tego upoważnione.
Baba Z Lasu
Stażysta
Posty: 78
Od: 26 lut 2024, 9:31
Zajmuję się: pomoc społeczna

Napisano: 21 mar 2024, 15:02

Z tej odpowiedzi nie wynika jasno czy może mieć ksero czy nie
mamala
Starszy referent
Posty: 645
Od: 24 lut 2017, 9:47
Zajmuję się: ps,św, stypendia

Napisano: 21 mar 2024, 15:15

Policjant ma wgląd w akta NK, a ksero jest tylko jedną z technicznych możliwości udostępniania. Przecież nie zapamięta wszystkich ustaleń z karty, a działania ma prowadzić ze sprawcą. Skoro patrzeć może, zdjęcie zrobić może, to kserokopię też może dostać (ale nie musi ;) ).
Quidquid latine scriptum sit, sapienter videtur
Ten z Łopieki
Awatar użytkownika
VIP
Posty: 1755
Od: 01 lut 2018, 11:37
Zajmuję się: PS/ZI/GKRPA
Lokalizacja: Kątownia, trzecie drzwi po prawej


  
Strona 1 z 1    [ Posty: 5 ]
NIE PRZEGAP WAŻNYCH INFORMACJI! POLUB NASZ PROFIL NA FACEBOOKU
[ ZAMKNIJ ]
cron Usuń ciasteczka witryny
 
x

 

x