Kurator ds doręczeń Pomocy - Fundusz alimentacyjny, Zaliczka alimentacyjna

  
Strona 1 z 1    [ Posty: 6 ]
Wybrane tematy:
fundusz a spokrewniona rodzina zastętcza Art.209 a obcokrajowiec bez adresu cofniecie zatrzymania prawa jazdy Zwrot z US części kwoty tytułu wykonawczego Zgłoszenie do BIG KRZ - wniosek o założenie konta podmiotu i co dalej?

Napisano: 22 sty 2015, 14:14

Prosze czy ktos mógłby wrzucic wzór wniosku o ustanowienie kuratora??? Bardzo proszę
nowa123

Napisano: 23 sty 2015, 14:48

Widze ze nikt nie pomoze :(
nowa123

Napisano: 23 sty 2015, 15:07

tez bym prosiła :(
agulala

Napisano: 26 sty 2015, 11:25

xxxxxxx, dnia xxxxxxxxxxxx

Znak: FN. xxxxxxxxxxxx

Sąd Rejonowy w xxxxxxxxx
Wydział Rodzinny i Nieletnich
xxxxxxxxxxxx

Wnioskodawca:

xxxxxxxxxxxxxxxx


Wniosek o ustanowienie przedstawiciela dla osoby nieznanej z miejsca pobytu

xxxxxxxxxxxx, działając na podstawie art. 34 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r Kodeksu Postępowania Administracyjnego [ Dz.U. 2013 poz. 267 ze zm.] w zw. z art. 184 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego , art. 27 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 września 2007 o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2012r poz. 1228 ze zm.) wnosi o:

1) ustanowienie przedstawiciela do spraw doręczeń dla dłużnika alimentacyjnego Pana xxxxxxxxxx ur. xxxxxxxx syna xxxxxxxxxxx osoby nieznanej z miejsca pobytu, ostatnio zamieszkałego i zameldowanego xxxxxxxxxxxxxxxx w celu reprezentowania nieobecnego w podejmowanych działaniach i postępowaniach administracyjnych w sprawie zwrotu przez dłużnika alimentacyjnego należności z tytułu otrzymanych przez osobę uprawnioną świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
2) ustanowienie przedstawicielem do doręczeń Panią xxxxxxx, zam. xxxxxxxxxxx zatrudnioną w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej xxxxxxxxxxx na stanowisku: pracownik socjalny.


UZASADNIENIE

Od 1 października 2008 r. weszła w życie ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów – (Dz.U.2013 poz. 1228 ze zm.). Ustawa ta zakłada z jednej strony udzielanie świadczeń pieniężnych osobom uprawnionym do alimentów w przypadku bezskutecznej egzekucji , z drugiej zaś podejmowanie działań wobec osób zobowiązanych do alimentacji ( dłużników alimentacyjnych ), w tym m.in. doręczanie dłużnikom alimentacyjnym decyzji w sprawie zwrotu przez dłużnika alimentacyjnego należności z tytułu otrzymanych przez osobę uprawnioną świadczeń z funduszu alimentacyjnego, po zakończeniu okresu świadczeniowego lub po uchyleniu decyzji w sprawie przyznania świadczeń z funduszu alimentacyjnego.
W stosunku do uczestnika postępowania Pana xxxxxxxxx toczy się stosowne postępowanie w zakresie świadczeń alimentacyjnych w rozumieniu ustawy z dnia
7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U.2013 poz. 1228 ze zm.). Z uwagi na brak możliwości skutecznego doręczenia pism administracyjnych tj. decyzji wymienionej wyżej w art. 27 ust. 2 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz zachowania prawidłowego toku postępowania, którego przedmiotem jest zwrot świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego na rzecz dziecka w/w zachodzi konieczność ustanowienia dla Pana xxxxxxxxxxx przedstawiciela d/s doręczeń.

Działania podejmowane w celu ustalenia aktualnie miejsca aktualnie miejsca pobytu dłużnika alimentacyjnego nie przyniosły pozytywnego rezultatu. Z informacji z dnia 12-08-2014r. uzyskanej xxxxxxxxxxxxxxx wynika, że Pan xxxxxxxxxxxxx nie mieszka pod adresem wskazanym przez komornika sądowego tj. xxxxxxxxxxxxxxx. Dołączono oświadczenie matki w/w xxxxxxxxxz dnia 09-08-2014r z którego wynika, że syn pracuje na stałe w Niemczech, nie przebywa w miejscu zameldowania, nie dysponuje jego aktualnym adresem. Komornik Sądowy przy Sadzie Rejonowym w xxxxxxxx pismem z dnia 21-10-2014r. poinformował, że nie dysponuje innym adresem zamieszkania dłużnika jak podany wcześniej adres zameldowania. Z danych uzyskanych z xxxxxxxxxxx wynika, że dłużnik jest zameldowany na pobyt stały pod adresem: xxxxxxxxx. Z danych pozyskanych z Ministerstwa Sprawiedliwości , Krajowy Rejestr Karny z dnia 05-12-2014r. wynika, że dłużnik nie figuruje w Kartotece Osób Pozbawionych Wolności oraz Poszukiwanych Listem Gończym.
Wobec Powyższego xxxxxxxxxxxxxx wnosi o wyznaczenie kuratora ( przedstawiciela) dla osoby nieobecnej w trybie art 601 kodeksu postępowania cywilnego i art 34 § 1 kodeksu postępowania administracyjnego
Niniejszy wniosek jest zwolniony z opłaty sądowej na podstawie art 95 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 28 lipca 2005r o kosztach sądowych w sprawach cywilnych [Dz.U. Nr 167, poz. 1398] wobec faktu, iż złożenie przedmiotowego wniosku wynika bezpośrednio z ustawy, zaś organ jest do tego zobligowany – nie ma obowiązku uiszczania opłaty stałej od przedmiotowego wniosku. Powyższe potwierdza uchwała Sądu Najwyższego z dnia 24 listopada 2006 r. sygn. akt III CZP 89/06 publ. OSNC 2007/9/128, Biul. SN 2006/11/14, Prok. i Pr. 2008/1/47.
Załączniki:
1.Oświadczenie Pani xxxxxxxx, kandydata
na kuratora dla Pana xxxxxxxx
2. Kserokopia pisma xxxxxxxxxxxx
3. Kserokopia oświadczenia matki dłużnika
z dnia xxxxxxxxxxx
4.Kserokopia pisma Komornika Sądowego przy
Sądzie Rejonowym xxxxxxxxxxxx.
5. Kserokopia poświadczenia zameldowania z dnia 04-09-2014
Wystawionego przez xxxxxxxxxxxxxx
6. Kserokopia poświadczenia KRK
z dnia 05-12-2014r.


Otrzymują:
1. adresat
2. a/a.
anial2

Napisano: 27 sty 2015, 13:15

Dziekuje Ci jak nie wiem co. :) :)
nowa123

Napisano: 28 sty 2015, 16:22

a jakie dokumenty należy zebrać przed takim wnioskiem??
LR81


  
Strona 1 z 1    [ Posty: 6 ]
NIE PRZEGAP WAŻNYCH INFORMACJI! POLUB NASZ PROFIL NA FACEBOOKU
[ ZAMKNIJ ]
cron Usuń ciasteczka witryny
 
x

 

x