Młodszy Asystent Rodziny / Asystent Rodziny UMOWA NA ZASTĘPS - Pomoc społeczna (forum ogólne)

  
Strona 1 z 1    [ Posty: 1 ]
Wybrane tematy:
posiłek w szkole i w domu -wniosek Dyrektora 20% Weryfikacja 40 Zasiłek celowy dla osadzonego w ZK AOON - dojazd własnym samoch. do 15.06.22r. decyzja zmieniająca DPS AOON/OW

Napisano: 11 mar 2019, 13:36

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowiska Młodszego Asystenta Rodziny / Asystenta Rodziny 2 etaty w Dziale Pomocy Specjalistycznej na umowę na zastępstwo

Do głównych zadań osoby, zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało m.in.:
- opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną,
- udzielenie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego,
- udzielenie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu wychowawczych z dziećmi,
- wspieranie aktywności społecznej rodzin,
- motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
- udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymaniu pracy zarobkowej,
- motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych,
- udzielanie wsparcia rodzinom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych,
- podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin,
- prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci,
- prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną,
- współpraca z innymi pracownikami zaangażowanymi w proces wsparcia rodziny,
- oraz innych czynności wynikających z realizacji Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U.2018.0.998 t.j.).

Wymagania konieczne:
- dot. wykształcenia i stażu pracy zgodnie z Art. 12 ust. 1 pkt. 1 Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 998)
- niekaralność za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
- osoba aplikująca nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona,
- osoba aplikująca wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek wynika z tytułu egzekucyjnego.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
https://opsmokotow.bip.um.warszawa.pl/N ... meless.htm

Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli wpłynęły na n/w adres w terminie do 29 marca 2019 r.

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie osobiście lub za pośrednictwem poczty kompletu dokumentów na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy Dział Pomocy Specjalistycznej ul. Bartłomieja 3, 02-683 Warszawa z dopiskiem na kopercie: ,,Młodszy Asystent Rodziny / Asystent Rodziny w Dziale Pomocy Specjalistycznej – umowa na zastępstwo”.

Więcej informacji:
https://opsmokotow.bip.um.warszawa.pl/N ... meless.htm

http://opsmokotow.pl/index.php?option=c ... 54&lang=pl
AnetaSz
Praktykant
Posty: 21
Od: 19 mar 2018, 13:26
Zajmuję się: pracownik OPS


  
Strona 1 z 1    [ Posty: 1 ]

Oprócz Młodszy Asystent Rodziny / Asystent Rodziny UMOWA NA ZASTĘPS - Pomoc społeczna (forum ogólne) przeczytaj również:


zasiłek okresowy a zasiłek stały
zasiłek stały
zasiłek stały pomocy
odpłatność
utrata dochodu
Wielkopolsko - strzeż się ;)
sprawozdania
DOCHÓD JEDNORAZOWY- dotacja z Urzędu Pracy
NIE PRZEGAP WAŻNYCH INFORMACJI! POLUB NASZ PROFIL NA FACEBOOKU
[ ZAMKNIJ ]
cron Usuń ciasteczka witryny
 
x

 

x