Młodszy Asystent Rodziny / Asystent Rodziny Warszawa - umowa - Pomoc społeczna (forum ogólne)

  
Strona 1 z 1    [ Posty: 1 ]
Wybrane tematy:
posiłek w szkole i w domu -wniosek Dyrektora 20% Weryfikacja 40 Zasiłek celowy dla osadzonego w ZK AOON - dojazd własnym samoch. do 15.06.22r. decyzja zmieniająca DPS AOON/OW

Napisano: 22 mar 2019, 11:09

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy ogłasza nabór kandydata na wolne stanowisko Młodszego Asystenta Rodziny / Asystenta Rodziny w Dziale Pomocy Specjalistycznej

https://opsmokotow.bip.um.warszawa.pl/N ... meless.htm

Do głównych zadań osoby, zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało m.in.:
- opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną,
- udzielenie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego, w rozwiązywaniu problemów socjalnych, psychologicznych, wychowawczych z dziećmi,
- wspieranie aktywności społecznej rodzin,
- udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymaniu pracy zarobkowej,
- motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych,
- podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin,
- prowadzenie dokumentacji pracy z rodziną,
- współpraca z innymi pracownikami zaangażowanymi w proces wsparcia rodziny,
- oraz innych czynności wynikających z realizacji Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U.2018.0.998 t.j.).

Wymagania konieczne:
- dot. wykształcenia i stażu pracy zgodnie z Art. 12 ust. 1 pkt. 1 Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 998)
- niekaralność za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
- osoba aplikująca nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona,
- osoba aplikująca wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek wynika z tytułu egzekucyjnego

Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli wpłynęły na n/w adres w terminie do 29 marca 2019r.

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie osobiście lub za pośrednictwem poczty kompletu dokumentów na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy Dział Pomocy Specjalistycznej ul. Bartłomieja 3, 02-683 Warszawa z dopiskiem na kopercie: ,,Młodszy Asystent Rodziny / Asystent Rodziny w Dziale Pomocy Specjalistycznej”. Dokumenty można również składać w formie elektronicznej - scany na adres [email protected]

Pełna treść ogłoszenia i informacje o wymaganiach i dokumentacji:
https://opsmokotow.bip.um.warszawa.pl/N ... meless.htm
AnetaSz
Praktykant
Posty: 21
Od: 19 mar 2018, 13:26
Zajmuję się: pracownik OPS


  
Strona 1 z 1    [ Posty: 1 ]
NIE PRZEGAP WAŻNYCH INFORMACJI! POLUB NASZ PROFIL NA FACEBOOKU
[ ZAMKNIJ ]
Usuń ciasteczka witryny
 
x

 

x