nieodpłatne otrzymanie środka trwalego - Księgowość

  
Strona 1 z 2    [ Posty: 20 ]
Wybrane tematy:
Ukraina-nowa klasyfikacja budżetowa Czyste powietrze Wynagrodzenie AOON Św. Wychow. - pracownik , czy zmieniacie stanowisko ile przechowujecie schronienie z usługami opiekuńczymi

Napisano: 29 mar 2014, 23:24

jak zaksięgować nieodpłatnie otrzymany środek trwały wartość początkową 3800 umorzenie 3800???


koleżanka zaksięgowała 011/072 czy to jest ok

a co z amortyzacją?
plis pomóżcie pierwszy raz robię bilans
~Franek

Napisano: 29 mar 2014, 23:38

ja bym zaksięgowała 011/800 a amortyzacja 400/071
~OLA

Napisano: 30 mar 2014, 0:49

źle wskazałem konto 011/071 oczywiście

no właśnie ale jeżeli wartość umorzenia równa wartości początkowej to będziemy go amortyzować ?
rożne opinie czytam
~Franek

Napisano: 30 mar 2014, 20:27

jezeli środek trwały pow.3500zł otrzymany od innej jednostki budżetowej był umorzony w całości to księgowanie 011/071, a wasze księgowanie OLA jest niedobre gdyby Franek otrzymał środek trwały nie umorzony w 100% czyli wartość nie umorzona 3000zł 011/800 wartość umorzona 800zł 011/071 tak by wyglądało księgowanie
~ola

Napisano: 31 mar 2014, 1:25

a co interesuje Cię Franek umorzenie w innym podmiocie nawet gdy to jest Twoja gmina . Twoja jednostka powinna wyceniać zgodnie z art. 28 ustawy o rachunkowości. Jeżeli nie jest możliwe ustalenie ceny nabycia składnika aktywów, a w szczególności przyjętego nieodpłatnie, w tym w drodze darowizny - jego wyceny dokonuje się według ceny sprzedaży takiego samego lub podobnego przedmiotu (art. 28 ust. 2 ustawy o rachunkowości). Za cenę (wartość) sprzedaży netto składnika aktywów przyjmuje się możliwą do uzyskania na dzień bilansowy cenę jego sprzedaży, bez VAT i podatku akcyzowego, pomniejszoną o rabaty, opusty i inne podobne zmniejszenia oraz koszty związane z przystosowaniem składnika aktywów do sprzedaży i dokonaniem tej sprzedaży, a powiększoną o należną dotację przedmiotową. Gdy nie jest możliwe ustalenie ceny sprzedaży netto danego składnika aktywów, należy w inny sposób określić jego wartość godziwą na dzień bilansowy (art. 28 ust. 5 ustawy o rachunkowości).
Nie wiem skąd ola bierze takie zasady wyceny ale one nie zgodne z ustawą o rachunkowości :)
Zapis taki 011/800 z powodu sprawozdania zestawienie zmian w funduszu jednostki . Potem zapis 400/071 . Jak z wyceny wyjdzie , że to 2.000 złotych to 013/760 .Ty franek dostajesz coś i czy u Ciebie to jest środek trwały czy nie jest decydujesz Ty a nie księgi rachunkowe poprzednika . To jak kupisz auto używane z salonu to odrazu środek trały bo to było auto testowe i na stanie środków trwałych? A może ono warte jest teraz tylko 3.400 złotych a nie 15.000 złotych czy inna kwota . Czymaj się Franek i do przodu

~nowa

Napisano: 31 mar 2014, 8:56

nowa kto tu pisze o wycenie mylisz dwa pojęcia wycena srodka trwałego gdzie nie masz podanej kwoty jak i otrzymanie środka trwałego z konkretną kwota
może tak w pierwszej kolejności zapisz się na kursy z czytania a później z ksiegowości budzetowej i dawaj rady bo ręce opadaja z tego co piszesz
~ola

Napisano: 31 mar 2014, 10:32

moze ktos jeszcze sie wypowie
~Franek

Napisano: 31 mar 2014, 10:56

franek do łapek komentarz planu kont lub książkę z rachunkowości budzetowej i przeczytaj co pisze na temat przekazania od jednostki srodków trwałych , jak księgować itd. lub poszperaj w necie np.


Zbliża się koniec roku - czas rozliczyć amortyzację

Pracuję w jednostce budżetowej funkcjonującej od 2011 r. po przekształceniu gospodarstwa pomocniczego. Od jednostki nadrzędnej otrzymaliśmy po likwidacji gospodarstwa pomocnicze środki trwałe i wartości niematerialne i prawne, które nie zostały całkowicie zamortyzowane. Jak mam dokonać umorzenia i amortyzacji za bieżący rok ? Proszę o podanie schematu księgowania.

Środki trwałe stanowiące własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego otrzymane nieodpłatnie, na podstawie decyzji organu właścicielskiego mogą być wycenione w wartości określonej w tej decyzji.

Jeżeli więc z decyzji przekazania środków trwałych wynika, że wartość brutto środka trwałego wynosi np. 30.000,- zł, dotychczasowe umorzenie wynosi np. 16.000,- zł, to zapisów księgowych związanych z tym zdarzeniem należy dokonać następująco:

Przyjęcie do ksiąg rachunkowych środka trwałego zgodnie z decyzją ...........

Wn 011 Środki trwałe ( wartość netto) - 14.000,- zł

Ma 800 Fundusz jednostki ( w analityce: fundusz środków trwałych- o ile jednostka prowadzi taką analitykę do konta) - 14000,- zł

Zaksięgowanie dotychczasowego umorzenia otrzymanego środka trwałego

Wn 011 Środki trwałe ( dotychczasowe umorzenie - 16.000,- zł)

Ma 071 Umorzenie środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych- 16.000,- zł

Od tak wprowadzonych do ksiąg rachunkowych środków trwałych, należy naliczać dalszą amortyzację i umorzenie zgodnie ze stawkami obowiązującymi w jednostce, określonymi w polityce rachunkowości.

Należy również pamiętać, że jednostki budżetowe jako jednostki zwolnione z podatku dochodowego od osób prawnych mogą umarzać i amortyzować środki trwałe i wartości niematerialne i prawne jednorazowo za okres całego roku.

Uwzględniając powyższe, jednostka w końcu roku naliczoną amortyzację i umorzenie np. w kwocie 2.800,- zł, powinna zaksięgować:

Wn 400 Amortyzacja

Ma 071 Umorzenie środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

Podstawa prawna:

- § 6 ust. 1, § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
~ola

Napisano: 31 mar 2014, 12:13

a to ci ciekawostka olu co piszesz. jak mam podaną cenę to inaczej a jak jej nie mam to inaczej . a co z wyceną ???

§ 6. 1. Środki trwałe stanowiące własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego otrzymane nieodpłatnie, na podstawie decyzji właściwego organu, mogą być wycenione w wartości określonej w tej decyzji

Czy tu pisze \"muszą\" czy pisze \"mogą\" bo to zasadnicza różnica i Ty ola poczytaj sobie tekst z jego rozumieniem zapsz się na lepsze kursy . A może ten zapis dotyczy sytuacji kiedy jedna gmina daje innej gminie a nie sytuacji zmiana miejsca z urzędu do OPS czy ze szkoły do OPS :)

§ 2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

5) środkach trwałych - rozumie się przez to środki, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 15 ustawy o rachunkowości, w tym środki trwałe stanowiące własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, otrzymane w zarząd lub użytkowanie i przeznaczone na potrzeby jednostki.
Gdyby nie ten zapis to ewidnecja pozabilansowa .

Czy zapis ten dotyczy w ogóle rzeczy ruchomych olu :) ???

Nowa po fatalnych kursach z rachunkowości :)
~nowa

Napisano: 31 mar 2014, 12:33

widzisz nowa widocznie za krótko pracujesz w budżecie bo inaczej byś wiedziała że jednostki budzetowe juz w decyzji podają wartość środków trwałych które nalezy przyjąć na stan, ale co ja ci będę tłumaczyć jak nadajesz na tych samych falach co BDMB i tłumacz to innym i wprowadzaj ich w błąd
~ola


  
Strona 1 z 2    [ Posty: 20 ]
NIE PRZEGAP WAŻNYCH INFORMACJI! POLUB NASZ PROFIL NA FACEBOOKU
[ ZAMKNIJ ]
Usuń ciasteczka witryny
 
x

 

x