Niewypłacony dodatek - dojazdy

  
Strona 1 z 1    [ Posty: 8 ]

Moderator: de Charette

Napisano: 16 cze 2021, 14:24

Dzień dobry,
w okresie zasiłkowym 2019/2020 klientka miała przyznany dodatek za dojazdy od września do października 2020 r. W nowym okresie 2020/2021 klientka nie miała przyznanego dodatku z tytułu dojazdów, błąd pracownika. Co zrobić w takiej sytuacji, gdy pracownik zorientował się, że popełnił błąd ?
Proszę o pomoc.
Nowaaa
Stażysta
Posty: 88
Od: 13 mar 2020, 15:08
Zajmuję się: świadczeniami rodzinnymi i wychowawczymi


Napisano: 17 cze 2021, 9:16

Zgodnie z art. 31 ustawy o świadczeniach rodzinnych, który stanowi iż, jeżeli odmowa przyznania świadczeń rodzinnych lub ustalenie ich wysokości były następstwem błędu podmiotu realizującego zadania w zakresie świadczeń rodzinnych, wypłata świadczeń rodzinnych może nastąpić za 3 lata wstecz, licząc od dnia zawiadomienia o popełnieniu błędu do dnia wydania decyzji prostującej błąd z urzędu.

Postanowienie w sprawie sprostowania błędu z urzędu.
Ania12
Praktykant
Posty: 49
Od: 19 kwie 2017, 12:53
Zajmuję się: bezrobotna

Napisano: 17 cze 2021, 9:17

Proszę sprawdź czy art. takie ma brzmienie bo wkleiłam z mojej decyzji z ubiegłego roku.
Ania12
Praktykant
Posty: 49
Od: 19 kwie 2017, 12:53
Zajmuję się: bezrobotna

Napisano: 17 cze 2021, 12:05

…………………….., dnia …………………….
Wójt/Burmistrz

Postanowienie
Na podstawie art. 113 § 1-3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego ( t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ) w związku z art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 111 ze zm.) oraz na podstawie upoważnienia Prezydenta Miasta nr……… z dnia ………, udzielonego zastępcy Ośrodka Pomocy Społecznej w …………….. do prowadzenia postępowania w sprawach Świadczeń rodzinnych, a także wydawania w tych sprawach decyzji,
Postanawiam
Sprostować z urzędu oczywisty błąd – nieprzyznanie prawa do dodatku z tytułu podjęcia przez dziecko nauki
w szkole poza miejscem zamieszkania w decyzji nr GOPS4460.000706.2020 z dnia 13 listopada 2020 roku wydanej w sprawie ustalenia prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego.
Uzasadnienie
W decyzji nr GOPS.4460.000706.2020 przyznającej prawo do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego organ popełnił błąd, nieprzyznanie prawa do dodatku z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania .
Mając powyższe na uwadze, zastępca Ośrodka Pomocy Społecznej w …………., działając na podstawie art. 113 § 1 ustawy - Kodeksu postępowania administracyjnego, postanowił sprostować błąd.
Podstawa prawna
Artykuł 113 § 1 ustawy – Kodeksu postępowania administracyjne: Organ administracji publicznej może
z urzędu lub na żądanie strony prostować w drodze postanowienia błędy pisarskie i rachunkowe oraz inne oczywiste omyłki wydanych przez ten organ decyzjach.
Pouczenie
Zgodnie z art. 113 3 ustawy – Kodeksu postępowania administracyjnego na postanowienia w sprawie sprostowania i wyjaśnienia stronie służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w ……….
W terminie 7 dni od otrzymania postanowienia, za pośrednictwem tutejszego organu


Czy może być coś takiego ?
Nowaaa
Stażysta
Posty: 88
Od: 13 mar 2020, 15:08
Zajmuję się: świadczeniami rodzinnymi i wychowawczymi

Napisano: 18 cze 2021, 8:54

no ja mam troszkę inaczej, chcesz to daj adres mailowy to Ci wyślę mój szablon
Ania12
Praktykant
Posty: 49
Od: 19 kwie 2017, 12:53
Zajmuję się: bezrobotna

Napisano: 18 cze 2021, 13:14

Na okres zasiłkowy 2020/2021, nie powinien być przyznany dodatek decyzją zmieniającą art. 32?

Na podstawie ponownej weryfikacji wniosku o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego z dnia ...., ZMIENIAM decyzję nr ... z dnia .... w ten sposób, że przyznaję :
- dodatek ....


art. 113 § 1 k.p.a.dotyczy sprostowania, usuwaniu nieistotnych wad decyzji, tj. błędów pisarskich i rachunkowych oraz innych oczywistych pomyłek.
[email protected]
Stażysta
Posty: 185
Od: 17 sty 2019, 19:08
Zajmuję się: Śr

Napisano: 29 cze 2021, 14:25

Ania12 pisze:
18 cze 2021, 8:54
no ja mam troszkę inaczej, chcesz to daj adres mailowy to Ci wyślę mój szablon
[email protected]Dziękuję :)
Nowaaa
Stażysta
Posty: 88
Od: 13 mar 2020, 15:08
Zajmuję się: świadczeniami rodzinnymi i wychowawczymi

Napisano: 29 cze 2021, 14:34

Tylko jeszcze dodam, że to wyszło przy weryfikacji wniosku o ustalenie prawa do dodatku z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego.
Czyli zrobić decyzję zmieniającą i przyznać te wszystkie świadczenia i dodatkowo dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania?
Nowaaa
Stażysta
Posty: 88
Od: 13 mar 2020, 15:08
Zajmuję się: świadczeniami rodzinnymi i wychowawczymi


  
Strona 1 z 1    [ Posty: 8 ]
NIE PRZEGAP WAŻNYCH INFORMACJI! POLUB NASZ PROFIL NA FACEBOOKU
[ ZAMKNIJ ]
cron Usuń ciasteczka witryny
 
x

 

x