nowy kpa, jaki dziennik ustaw - Pomoc społeczna (forum ogólne)

  
Strona 1 z 2    [ Posty: 15 ]
Wybrane tematy:
posiłek w szkole i w domu -wniosek Dyrektora 20% Weryfikacja 40 Zasiłek celowy dla osadzonego w ZK AOON - dojazd własnym samoch. do 15.06.22r. decyzja zmieniająca DPS AOON/OW

Napisano: 11 sty 2016, 9:56

Czy ktoś już ma?
Ala1

Napisano: 11 sty 2016, 10:27

Dz.U. z 2016 poz. 23
male

Napisano: 11 sty 2016, 15:21

to on już obowiązuje?
tomek33

Napisano: 11 sty 2016, 15:51

niby od 07.01.2016 r. juz obowiązuje
Ewa21

Napisano: 12 sty 2016, 11:32

to od kiedy obowiązuje????
ella_

Napisano: 12 sty 2016, 11:40

Napiszcie proszę co najważniejszego w nim.
jagienka

Napisano: 12 sty 2016, 13:46

Kto nam rozjaśni głowy? Prosimy.
wrrr

Napisano: 12 sty 2016, 13:46

Kto nam rozjaśni głowy? Prosimy.
wrrr

Napisano: 12 sty 2016, 14:42

Co tu rozjaśniać. Pakujcie już w podstawy decyzji i tam gdzie mowa o KPA.
t.franek

Napisano: 12 sty 2016, 15:39

TYLE BYŁO W INTERNECIE, ale muszę podzielić to na dwie wiadomości bo w jednej się nie mieści :

Kodeks postępowania administracyjnego — tekst jednolity 2016 by Olgierd Rudak • 9 stycznia 2016 •

Tego na łamach Lege Artis przeoczyć nie można — kodeks postępowania administracyjnego otrzymał właśnie tekst jednolity (został on opublikowany w Dz.U. z 2016 r. poz. 23). Nie wiem jak dobrze streścić tę (w sumie niedługą) ustawę, ale spróbujmy:

kodeks postępowania administracyjnego reguluje zasady prowadzenia postępowania: przed organami administracji publicznej (i innymi podmiotami, np. w przypadku odmowy udzielenia dostępu do informacji publicznej) w sprawach, które rozstrzygane są przez decyzję administracyjną, w sprawach sporów o właściwość organów oraz w kwestiach wydawania zaświadczeń oraz w sprawach skarg i wniosków;
jednakże kpa nie ma zastosowania m.in. do: postępowania karno-skarbowego i podatkowego;
postępowanie administracyjne kieruje się kilkoma fundamentalnymi zasadami: zasada praworządności oznacza, że każdy organ administracji działa tylko i wyłącznie na podstawie przepisów prawa (nie może sobie „dopisywać” kompetencji); zasada prawdy obiektywnej nakazuje organom dążyć do ustalenia prawdziwego obrazu rzeczy (przeciwieństwem jest zasada kontradyktoryjności); zasada pogłębiania zaufania obywateli to nic innego jak dyrektywa nakazująca prowadzić postępowanie w taki sposób, by obywatele ufali władzy publicznej; obowiązek informowania stron i zapewnienia udziału w postępowaniu mają na celu zagwarantowanie każdemu uczestnikowi postępowania dostępu do informacji o przebiegu i skutkach czynności (wiąże się z tym powinność wyjaśnienia przesłanek stojących za rozstrzygnięciem, ale i powinność udostępniania akt, art. 73-74 kpa); reguła szybkości postępowania (wiadomo); postępowanie prowadzone jest pisemnie (ustne postępowanie jest tylko wyjątkiem — art. 14 par. 2 kpa); zasada dwuinstancyjności postępowania, w myśl której od każdej nieprawomocnej decyzji służy odwołanie do organu wyższego (por. art. 17-18 kpa);
każdy organ administracyjny może działać wyłącznie w granicach swej właściwości — rzeczowej (czyli wyłącznie w zakresie działania wynikającym z przepisów prawa) i miejscowej);
stroną postępowania administracyjnego jest ten, kto żąda podjęcia czynności przez organ lub czyjego interesu dotyczy postępowanie (art. 28 kpa). Stronami postępowania mogą być osoby fizyczne (oczywiście w przypadku braku zdolności do czynności prawnych nie działają samodzielnie), osoby prawne oraz inne jednostki, nawet jeśli brak im osobowości prawnej; CDN
opsss


  
Strona 1 z 2    [ Posty: 15 ]
NIE PRZEGAP WAŻNYCH INFORMACJI! POLUB NASZ PROFIL NA FACEBOOKU
[ ZAMKNIJ ]
cron Usuń ciasteczka witryny
 
x

 

x