Obszar A zadanie 1 - Aktywny Samorząd

  
Strona 1 z 1    [ Posty: 7 ]

Napisano: 19 kwie 2022, 22:47

Wniosek w A zad 1 dot. dofinansowania do reczny gaz -hamulec wnioskodawca przedstawia umowę kupna sprzedazy i dowód rejestracyjny poprzedniego właściciela
jak uważacie czy na podstawie umowy kupna sprzedazy mozna dofinansować montaz urządzenia w samochodzie NA STAŁE na podstawie umowy kupna sprzedazy


posiadacz samochodu (w przypadku Obszaru A) (w rozumieniu programu[/i]) należy przez to rozumieć jego właściciela lub współwłaściciela; w przypadku osób niepełnoletnich i pozbawionych zdolności do czynności prawnych, posiadaczem samochodu jest wnioskodawca (opiekun prawny lub przedstawiciel ustawowy); w przypadku, gdy wnioskodawca ubiega się o dofinansowanie wyłącznie sprzętu/urządzeń mobilnych (niemontowanych w samochodzie na stałe), posiadanie samochodu może być udokumentowane aktualną umową (np. umowa użytkowania, najmu, użyczenia, dzierżawy itd.);
pcpr15
Praktykant
Posty: 31
Od: 28 kwie 2019, 16:08
Zajmuję się: AS


Napisano: 20 kwie 2022, 8:19

Przecież umowa sprzedaży jest właśnie dokumentem przenoszącym własność pojazdu na inną osobę. O ile to nasz wnioskodawca kupił (a nie sprzedał :D ) auto to oczywiście, że może otrzymać dofinansowanie :)
Milosz90
Referent
Posty: 229
Od: 06 mar 2020, 9:00
Zajmuję się: Dział rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych - sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, Aktywny Samorząd

Napisano: 20 kwie 2022, 8:39

Dzięki
Zastanawiałam się nad dowodem rejestracyjnym w tym przypadku widnieje w nim poprzedni właściciel, który pokrywa się ze sprzedającym w umowie przedstawionej do wniosku.
Obecnie nie ma obowiązku zmiany dowodu rejestracyjnego na nowego właściciela.
Tez tak myślałam, że umowa jest jedynym dokumentem, żeby potwierdzić że jest się właścicielem auta
pcpr15
Praktykant
Posty: 31
Od: 28 kwie 2019, 16:08
Zajmuję się: AS

Napisano: 20 kwie 2022, 11:20

Obecnie nie ma obowiązku zmiany dowodu rejestracyjnego na nowego właściciela.
Że co? Od kiedy niby nie ma? Nie ma obowiązku zmiany tablic, ale rejestracji trzeba dokonać.
MoKingSkills
Stażysta
Posty: 103
Od: 07 lut 2020, 13:40
Zajmuję się: pfron

Napisano: 20 kwie 2022, 11:40

Też mi się tak wydaje... tablice to tablice ale dowód rejestracyjny jest na nazwisko właściciela. Kupujesz samochód to i nowy dowód wyrabiasz...
MartuchaEm
Awatar użytkownika
Stażysta
Posty: 99
Od: 03 wrz 2020, 14:31
Zajmuję się: AS

Napisano: 20 kwie 2022, 11:53

Informacja w wydziału komunikacji z dnia dzisiejszego
Należy zgłosić nabycie samochodu natomiast nie ma obowiązku zmiany tablic i dowodu rejestracyjnego
W wydziale komunikacji na podstawie zgłoszenia w systemie umieszczają nowego własciciela
pcpr15
Praktykant
Posty: 31
Od: 28 kwie 2019, 16:08
Zajmuję się: AS

Napisano: 20 kwie 2022, 12:26

Być może, ale rozporządzenie w sprawie rejestracji pojazdów nie zmieniło się w zakresie dowodów rejestracyjnych:
§ 18
1. W przypadku zawiadomienia o zmianie stanu faktycznego wymagającej zmiany danych zamieszczonych w dowodzie rejestracyjnym, wynikającej:
1) ze zmiany adresu miejsca zamieszkania właściciela pojazdu powodującej zmianę właściwości miejscowej organu rejestrującego, organ rejestrujący na wniosek właściciela pojazdu dokonuje rejestracji pojazdu;
2) ze zmiany adresu miejsca zamieszkania właściciela pojazdu niepowodującej zmiany właściwości miejscowej organu rejestrującego, organ rejestrujący wydaje nowy dowód rejestracyjny oraz dokonuje legalizacji tablic (tablicy) rejestracyjnych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 75c pkt 2 ustawy;
3) z wymiany podwozia lub ramy w pojeździe zarejestrowanym, do zawiadomienia dołącza się:
a) dowód własności podwozia lub ramy,
b) dowód odprawy celnej przywozowej, jeżeli podwozie lub rama zostały sprowadzone z terytorium państwa niebędącego państwem członkowskim Unii Europejskiej,
c) dowód rejestracyjny pojazdu lub zaświadczenie wystawione przez organ rejestrujący właściwy ze względu na miejsce rejestracji pojazdu, z którego pochodzi podwozie lub rama, jeżeli to podwozie lub rama pochodzi z pojazdu zarejestrowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
4)28) z wprowadzenia w pojeździe zarejestrowanym zmian konstrukcyjnych zmieniających rodzaj pojazdu, do zawiadomienia dołącza się:
a) dokument potwierdzający, że dokonane zmiany konstrukcyjne zmieniające rodzaj pojazdu zostały wykonane przez przedsiębiorcę, o którym mowa w art. 66 ust. 4 pkt 6 lit. b ustawy,
b) zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego pojazdu potwierdzające, że dokonane zmiany są zgodne z przepisami wydanymi na podstawie art. 66 ust. 5 ustawy,
c) dokument potwierdzający zapłatę akcyzy na terytorium kraju albo dokument potwierdzający brak obowiązku zapłaty akcyzy na terytorium kraju, albo zaświadczenie stwierdzające zwolnienie od akcyzy, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym, w przypadku zmiany rodzaju pojazdu na samochód osobowy, pojazd rodzaju „samochodowy inny”, podrodzaj „czterokołowiec” (kategoria homologacyjna L7e) lub podrodzaj „czterokołowiec lekki” (kategoria homologacyjna L6e), samochód ciężarowy (kategoria homologacyjna N1), podrodzaj „furgon”, „furgon/podest”, „ciężarowo-osobowy”, „terenowy”, „wielozadaniowy” lub „van” lub samochód specjalny (kategoria homologacyjna M1 i N1).
1a.29) W przypadku dokumentu, o którym mowa w ust. 1 pkt 4 lit. c, przepisy § 3 ust. 4 i 6 stosuje się odpowiednio.
2. W przypadku zawiadomienia o zmianie stanu faktycznego wymagającej zmiany danych zamieszczonych w dowodzie rejestracyjnym, przepisy § 2-7 stosuje się odpowiednio.
MoKingSkills
Stażysta
Posty: 103
Od: 07 lut 2020, 13:40
Zajmuję się: pfron


  
Strona 1 z 1    [ Posty: 7 ]
NIE PRZEGAP WAŻNYCH INFORMACJI! POLUB NASZ PROFIL NA FACEBOOKU
[ ZAMKNIJ ]
cron Usuń ciasteczka witryny
 
x

 

x