odebranie dziecka poza godzinami pracy - Pomoc społeczna (forum ogólne)

  
Strona 1 z 1    [ Posty: 6 ]
Wybrane tematy:
posiłek w szkole i w domu -wniosek Dyrektora 20% Weryfikacja 40 Zasiłek celowy dla osadzonego w ZK AOON - dojazd własnym samoch. do 15.06.22r. decyzja zmieniająca DPS AOON/OW

Napisano: 26 maja 2014, 13:14

Jak wygląda u was odbieranie dziecka poza godzinami pracy? w sąsiedniej gminie pani kierownik po uzyskaniu informacji od np. asystenta, że w rodzinie dzieje się coś złego, wzywa pracownika socjalnego i wydaje mu polecenie towarzyszenia przy odebraniu dziecka!jak można się obronić przed takimi sytuacjami?czy regulują to przepisy?pomóżcie
alina3366


Napisano: 26 maja 2014, 13:34

Nie odbieraj telefonu i juz. :P
Poza siecią... :)

Napisano: 26 maja 2014, 13:45

No niestety ja byłam przy odbieraniu dziecka 9 (po 15,oo gdyż dyrektor PCPR nie wyraził zgody na to by jego pracownicy po godzinach pracy odbierali dziecko), jechałam do szpitala i tam dopiero po podpisaniu oświadczenia przez pr. szpitala że przejeli dziecko mogłam wrócić do domu (ok. 23,oo).
Na następny dzień szybko pismo do Sądu i tak to wygląda.
cecy

Napisano: 26 maja 2014, 15:07

jak już odbierzesz tel. to mówisz: oj bardzo mi przykro, ale po drinku jestem :)
annaa

Napisano: 26 maja 2014, 15:10

pozwolę sobie wkleić cytat z wątku obok, w tym samym temacie:
pawel.w pisze:Nasz OPS w 2012 r. nie dał się Policji pomimo skierowania skargi Komendanta Policji do wójta na kierownika OPS.

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w odpowiedzi na pismo z dnia 01.06.2011 r. skierowane do Wójta Gminy X wyjaśnia:
Rozporządzenie MSWiA z 31 marca 2011 r. na które powołuje się Komendant Policji określa szczegółowo procedury postępowania Policji przy wykonywaniu czynności odebrania dziecka z rodziny przez pracownika socjalnego w razie bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia dziecka w związku z przemocą w rodzinie. Dotyczy ono nie powinności pracownika socjalnego względem Policji, ale powinności Policji względem pracownika socjalnego.
Z w/w rozporządzenia nie wynika o obowiązku podania Policji przez pracodawcę jakim w stosunku do pracowników socjalnych jest Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej ich prywatnych domowych telefonów.
Wywieranie nacisku w celu pozyskania danych osobowych wrażliwych (prywatnych numerów telefonów) stanowi naruszenie art. 47 Konstytucji Rzeczpospolitej Polski oraz ustawy o ochronie danych osobowych.
Ponadto ustawa z dnia 10 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz U Nr 125 poz 842) art.12a wprowadziła kompetencję dla pracowników socjalnych – zgodnie z powyższym zapisem art.12a cyt. ustawy - pracownicy socjalni mają prawo odebrać dziecko z rodziny w sytuacji gdy wykonują swoje obowiązki służbowe, tj. w godzinach swojej pracy i zgodnie z warunkami określonymi w umowie o pracę wynikające z Kodeksu Pracy.
Jednocześnie nadmieniam, że podczas rozmowy telefonicznej przeprowadzonej w dniu 31.05.2011 r. z Policjantem z Komendy Powiatowej w Y w sprawie podania prywatnych domowych telefonów pracowników socjalnych tut. Ośrodka Pomocy Społecznej na zadane pytanie przez kierownika OPS do jakich celów mają służyć Policji telefony pracowników socjalnych – otrzymałem odpowiedź, iż w razie stwierdzenia przez Policję potrzeby odebrania dziecka z rodziny gdzie występuje przemoc, np. w godz. nocnych lub w dni wolne od pracy na interwencję będzie „ściągany” pracownik socjalny.
Z powyższym sposobem interwencji przez Policję nie można się zgodzić gdyż wykracza ona poza wszelkie normy obowiązującego prawa.
Biorąc pod uwagę wytyczne Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w związku z art. 12a cyt. ustawy powyższy przepis nie przenosi kompetencji policjanta na pracownika socjalnego. Powyższy zapis rozszerza krąg osób uprawnionych (kurator, policjant, obecnie pracownik socjalny) do odebrania dziecka z rodziny w razie bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia w związku z przemocą w rodzinie.
Ponadto mogę Pana Komendanta zapewnić, że pracownikom tut. OPS leży na sercu dobro rodziny, a w szczególności dzieci dotkniętych przemocą w rodzinie.
Mam nadzieje, iż współpraca między naszymi instytucjami będzie układała się dobrze jak do tej pory i wspólnie będziemy rozwiązywać nurtujące nas problemy dla dobra społeczeństwa, a w szczególności w zakresie ochrony ludzkiego życia i zdrowia.
i tyle w temacie!
p..

Napisano: 26 maja 2014, 15:17

a może jeszcze to:

zgodnie z art. 120 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej pracowników socjalnych mogą również zatrudniać inne instytucje, a w szczególności jednostki organizacyjne właściwe w sprawach zatrudnienia i przeciwdziałania bezrobociu, szpitale, zakłady karne, do wykonywania zadań tych jednostek w zakresie pomocy społecznej, istnieje więc możliwość prawna zatrudnienia pracowników socjalnych bezpośrednio przez jednostkę Policji do realizacji zadań podczas interwencyjnego zabezpieczania dzieci, poza godzinami pracy ośrodków pomocy społecznej.

i to:

W rozumieniu Kodeksu pracy czasem dyżuru jest czas, w którym pracownik jest zobowiązany do pozostawania poza normalnymi godzinami pracy w gotowości do wykonywania pracy wynikającej z umowy o pracę w zakładzie pracy lub w innym miejscu wyznaczonym przez pracodawcę (art. 1515 § 1 k.p.). Jeżeli podczas dyżuru pracownik nie świadczył pracy, to czasu dyżuru nie wlicza się do czasu pracy. Jednak czas pełnienia dyżuru nie może naruszać prawa pracownika do odpoczynku, o którym mowa w art. 132 i 133 k.p. (art. 1515 § 2 k.p.).
annaa


  
Strona 1 z 1    [ Posty: 6 ]
NIE PRZEGAP WAŻNYCH INFORMACJI! POLUB NASZ PROFIL NA FACEBOOKU
[ ZAMKNIJ ]
cron Usuń ciasteczka witryny
 
x

 

x