Odmówiłam sporządzenia Opinii dla sądu o konadydatach na RZ - Pomoc społeczna (forum ogólne)

  
Strona 1 z 1    [ Posty: 3 ]
Wybrane tematy:
posiłek w szkole i w domu -wniosek Dyrektora 20% Weryfikacja 40 Zasiłek celowy dla osadzonego w ZK AOON - dojazd własnym samoch. do 15.06.22r. decyzja zmieniająca DPS AOON/OW

Napisano: 24 maja 2024, 13:10

Witajcie.
Musze się podzielić z Wami moim doświadczeniem w sprawie związanej ze sporządzaniem opinii dla sądów o kandydatach na RZ. Nasz sąd 2x otrzymał ode mnie odmowę sporządzenia takiej opinii. PO 2 razie sąd się zdenerwował,i zawnioskował do Wojewody o czynności nadzorcze wobec "bezprawnej odmowy".
Moja odmowa wyglądała tak:
W związku z pismem sygn. Akt III Nsm ……….z dnia 19 kwietnia 2024 r. o sporządzenie opinii w zakresie tego, czy W. i K. ………………spełniają wymogi do ustanowienia ich rodziną zastępczą, wnoszę o podanie podstawy prawnej do wykonania powyższej czynności.
Art. 5792 Kodeksu postępowania cywilnego wskazuje możliwość zwrócenia się sądu do Ośrodka Pomocy Społecznej o informacje dotyczące kandydata do pełnienia pieczy zastępczej, które to informacje nie są jednak opinią. W tym konkretnym przypadku, w którym MGOPS nie posiada żadnych danych o rodzinie, podanie informacji nie jest możliwe bez konieczności przeprowadzenia wywiadu środowiskowego. Kwestie przeprowadzenia wywiadu środowiskowego reguluje natomiast art. 107 ustawy o pomocy społecznej, który mówi, że wywiad przeprowadza się u osób i rodzin korzystających lub ubiegających się o świadczenia z pomocy społecznej, w celu ustalenia ich sytuacji osobistej, rodzinnej i dochodowej, także na potrzeby jednostki organizacyjnej pomocy społecznej z terenu innej gminy.
W/w ………. nie korzystają ani nie ubiegają się o świadczenia
z pomocy społecznej, bowiem czynienie starań o ustanowienie ich rodziną zastępczą, nie jest staraniem się o świadczenie z pomocy społecznej, po drugie sąd nie jest jednostką organizacyjną pomocy społecznej, na potrzeby której można wywiad przeprowadzić.
W tej sytuacji organem właściwym do udzielenia informacji czy sporządzenia opinii jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w ......, które jest organizatorem pieczy zastępczej na terenie powiatu .......
Dziś otrzymałam do wiadomości odpowiedź Wojewody do sądu.
Pismo potwierdza tylko, że postąpiłam prawidłowo. poniżej tekst od Wojewody w skrócie
Odpowiadając na pismo Sądu z 7 maja 2024 r. w przedmiocie ......., uprzejmie
wyjaśniam co następuje.
Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy
zastępczej (Dz. U. z 2024 r., poz. 177 z późn. zm.), dalej w.r.s.p.z., zadania powiatu w zakresie
pieczy zastępczej starosta wykonuje za pośrednictwem powiatowego centrum pomocy
rodzinie oraz organizatorów rodzinnej pieczy zastępczej (art. 182 ust. 1 w.r.s.p.z.). Do zakresu
działania pcpr należą wszystkie sprawy z zakresu pieczy zastępczej niezastrzeżone na rzecz innych podmiotów (art. 182 ust. 2 w.r.s.p.z.). Kierownik pcpr współpracuje z sądem w sprawach dotyczących opieki i wychowania dzieci, których rodzice zostali pozbawieni lub ograniczeni we władzy
rodzicielskiej nad nimi (art. 182 ust. 4 w.r.s.p.z.). Przed wydaniem rozstrzygnięcia w sprawach,
o których mowa w art. 42 ust. 4 i 5 w.r.s.p.z. sąd zasięga opinii właściwego starosty. Natomiast
okoliczności, o których mowa w art. 42 ust. 1-3 w.r.s.p.z. ustala się na podstawie
przeprowadzonej przez organizatora rodzinnej pieczy zastępczej analizy sytuacji osobistej,
rodzinnej i majątkowej, jednak nie jest to tożsame z wydaniem opinii.
Mając na uwadze powyższe wskazuję, że MGOPS w ....... jest jednostką organizacyjną samorządu gminnego i nie posiada w niniejszej sprawie kompetencji do opiniowania lub oceniania predyspozycji osób będących kandydatami na rodzinę zastępczą. Na terenie powiatu ......., rolę organizatora rodzinnej pieczy zastępczej pełni PCPR w ........., które na podstawie art.
42 w zw. z art. 43 w.r.s.p.z. jest zobligowane do przeprowadzenia kwalifikacji kandydata na
rodzica zastępczego.
Wobec powyższego uznać należy, że na gruncie przepisów ww. ustawy, służby Wojewody
Wielkopolskiego nie mają podstaw prawnych do podjęcia działań nadzorczych lub kontrolnych
w związku z odmową sporządzenia opinii, o której mowa w piśmie Sądu z 7 maja 2024 r.
alsa
Praktykant
Posty: 2
Od: 24 kwie 2024, 13:53
Zajmuję się: PS

Napisano: 24 maja 2024, 13:29

Jak miło dla odmiany otrzymać wiadomość, że OPS robi coś dobrze ;)
doris89
Stażysta
Posty: 63
Od: 14 sie 2019, 9:05
Zajmuję się: pracownik działu pomocy środowiskowej

Napisano: 27 maja 2024, 14:42

Gratuluje odwagi. Niestety kierownicy nie chcą podpisywać takich pism. Brawa dla Was!!!
Z poważaniem
thorgal70
Awatar użytkownika
Referent
Posty: 377
Od: 16 lis 2016, 13:39
Zajmuję się: Wszystkim i niczym


  
Strona 1 z 1    [ Posty: 3 ]
NIE PRZEGAP WAŻNYCH INFORMACJI! POLUB NASZ PROFIL NA FACEBOOKU
[ ZAMKNIJ ]
Usuń ciasteczka witryny
 
x

 

x