Opiekun tymczasowy - Pomoc społeczna (forum ogólne)

  
Strona 1 z 1    [ Posty: 3 ]
Wybrane tematy:
posiłek w szkole i w domu -wniosek Dyrektora 20% Weryfikacja 40 Zasiłek celowy dla osadzonego w ZK AOON - dojazd własnym samoch. do 15.06.22r. decyzja zmieniająca DPS AOON/OW

Napisano: 21 mar 2022, 14:28

Hej, czy ma ktoś wzór wniosku dot. ustanowienia opiekuna tymczasowego (babcia na wnuczkę) i jakieś dokumenty trzeba załączyć, jeśli chodzi tu o uchodźców?
PSMgops
Praktykant
Posty: 20
Od: 25 lut 2022, 12:50
Zajmuję się: Pracownik socjalny

Napisano: 22 mar 2022, 14:14

Sąd Rejonowy
Wydział Rodzinny i Nieletnich
ul. …………………………………
……………………………………..

Wnioskodawca: ………………………. Dyrektor/Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie/ Ośrodka Pomocy Społecznej z siedzibą w ………………………. ul. ……………, kod ……….., tel. 91 …………………, adres e – mail: ………………………..………………

działający na rzecz małoletniego/j:
……………………………….…………., urodzonego/j……………………………..., miejsce urodzenia nieznane, imiona i nazwiska rodziców oraz nazwisko rodowe matki nieznane, przebywającego/j w ………………….. w Hotelu/……………… przy ulicy ………..……….

Uczestnik: Pan/Pani …………………………, urodzony/a …………………….., zamieszkały/a w …………………………… przy ulicy …………………..……………, dowód osobisty nr ……………………………………, tel. ……………………………………

WNIOSEK O USTANOWIENIE OPIEKUNA TYMCZASOWEGO

Na podstawie z art. 25 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022r., poz. 584) wnoszę o ustanowienie opiekuna tymczasowego dla małoletniej/go ………………………… ……………………………………….…..………. urodzonego/j …………….……….…….r., w osobie Pana/i ………………………………………………………………………………...

Uzasadnienie

Artykuł 25 ust 1 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022r., poz. 584) stanowi, że: „Małoletniego obywatela Ukrainy, o którym mowa w art. 1 ust. 1, który przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bez opieki osób dorosłych odpowiedzialnych za niego zgodnie z prawem obowiązującym w Rzeczypospolitej Polskiej, reprezentuje oraz sprawuje pieczę nad jego osobą i majątkiem opiekun tymczasowy.”.
Dnia …………………. 2022r. małoletni/a …………………………………………….. przekroczył/a granicę Rzeczypospolitej Polskiej. Dnia …………………………. 2022r. Komendant Placówki Straży Granicznej w …………………………. wydał potwierdzenie wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nr …………………………………………..
Dowód: potwierdzenie wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nr …………………

O powyższej sytuacji pracownik MOPR/OPS został zawiadomiony ………………… 2022 roku.
Jednocześnie chęć ustanowienia opiekunem tymczasowym dla chłopca wyraził/a Pan/i ……………………………., który/a faktyczną opiekę nad dzieckiem sprawuje od ………….. 2022 roku. Pan/i …………………………… nie jest spokrewniony/a z małoletnim ………… ………………………………………….. Wyraził/a pisemną zgodę na bycie opiekunem tymczasowym.
Dowód: korespondencja e – mailowa/pismo z dnia ……………………...
Dowód: zgoda na sprawowanie opieki tymczasowej.

Zatem rozpatrzenie wniosku jest konieczne i zasadne.
ttt
Podinspektor
Posty: 1159
Od: 10 paź 2017, 10:58
Zajmuję się: pomoc społeczna

Napisano: 22 mar 2022, 14:18

Załączniki:
1) odpis wniosku wraz z załącznikami,
2) potwierdzenie wjazdu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej z …………….. 2022r.,
3) wiadomość e – mail/pismo z dnia ………………….. 2022r.,
4) zgoda kandydata na sprawowanie opieki tymczasowej.
ttt
Podinspektor
Posty: 1159
Od: 10 paź 2017, 10:58
Zajmuję się: pomoc społeczna


  
Strona 1 z 1    [ Posty: 3 ]
NIE PRZEGAP WAŻNYCH INFORMACJI! POLUB NASZ PROFIL NA FACEBOOKU
[ ZAMKNIJ ]
Usuń ciasteczka witryny
 
x

 

x