Posiłek w szkole i w domu - Pomoc społeczna (forum ogólne)

  
Strona 1 z 3    [ Posty: 24 ]
Wybrane tematy:
posiłek w szkole i w domu -wniosek Dyrektora 20% Weryfikacja 40 Zasiłek celowy dla osadzonego w ZK AOON - dojazd własnym samoch. do 15.06.22r. decyzja zmieniająca DPS AOON/OW

Napisano: 29 gru 2022, 12:43

Czy wydajecie już decyzje na posiłek od stycznia 2023r. z programu rządowego "Posiłek w szkole i w domu"?
Agnesb2
Stażysta
Posty: 73
Od: 05 mar 2020, 9:03
Zajmuję się: pomoc społeczna


Napisano: 29 gru 2022, 15:29

W styczniu, bo to nowy budżet.
ttt
Podinspektor
Posty: 1010
Od: 10 paź 2017, 10:58
Zajmuję się: pomoc społeczna

Napisano: 30 gru 2022, 10:32

a czy jest już nowe kryterium do programu
Magdaw
Stażysta
Posty: 136
Od: 15 gru 2014, 13:42
Zajmuję się:

Napisano: 30 gru 2022, 11:49

Kryterium zmieniają, co 3 lata
ttt
Podinspektor
Posty: 1010
Od: 10 paź 2017, 10:58
Zajmuję się: pomoc społeczna

Napisano: 30 gru 2022, 20:55

jada
Referent
Posty: 306
Od: 01 wrz 2017, 19:23
Zajmuję się: PS/ŚW/FA

Napisano: 31 gru 2022, 3:18

a trzeba zmieniać jakieś uchwały gminne jak 200%????
Anna
Cerkiewne
Stażysta
Posty: 191
Od: 29 kwie 2020, 12:19
Zajmuję się: wszystko

Napisano: 31 gru 2022, 14:19

pewnie tak, ale może w jednej uchwale zmienić wszystkie uchwały w części ze 150 na 200
jada
Referent
Posty: 306
Od: 01 wrz 2017, 19:23
Zajmuję się: PS/ŚW/FA

Napisano: 04 sty 2023, 8:15

Czy moglibyście wrzucić taką przykładową uchwałę zmieniającą? z góry dziękuję
API
Praktykant
Posty: 15
Od: 29 sty 2019, 11:45
Zajmuję się: pomoc społeczna

Napisano: 04 sty 2023, 8:37

U CH W A Ł A Nr….. / / 2023

RADY GMINY …….
z dnia ……..2023 roku

w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania
wsparcia w ramach programu ,,Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023.Na podstawie art. 18. ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(t. j. Dz. U . z 2022r. poz. 559 ze zm.), art. 8 ust. 2, art. 96 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej ( Dz. U. z 2021r. poz.2268 ze zm.) w związku z Uchwałą Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu rządowego ,,Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023 ( M.P. z 2018r. Poz.1007 ze zm.) RADA GMINY …... uchwala co następuje:

§

Podwyższa się kryterium dochodowe do wysokości 200% kryterium ustawowego, o którym mowa w art. 8 ustawy o pomocy społecznej dla osób samotnie gospodarujących oraz dla osób w rodzinie, uprawniające osoby i rodziny do uzyskania wsparcia w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych w ramach wieloletniego rządowego programu ,,Posiłek w szkole i w domu”.

§

Do wysokości 200% kryterium dochodowego nie żąda się zwrotu wydatków za udzielony posiłek, udzielone świadczenie pieniężne, za udzielone świadczenie rzeczowe w postaci produktów żywnościowych.

§

Wykonanie uchwały powierza się kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w ……..

§


Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała Nr III/17/2018 Rady Gminy …….. z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania wsparcia w ramach programu ,, Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 -2023 .

§

Uchwała wchodzi w życie z dniem …..2023 roku.
ttt
Podinspektor
Posty: 1010
Od: 10 paź 2017, 10:58
Zajmuję się: pomoc społeczna

Napisano: 04 sty 2023, 8:39

UZASADNIENIE


Z dniem 1 stycznia 2023r. Uchwała Nr 264 Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2022r. ( Mon. Pol. z 2022r. Poz. 264 wprowadziła zmiany do Uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu ,,Posiłek w szkole i w domu ‘’ na lata 2019-2023 ( Mon. Pol. z 2018r. Poz. 1007) podwyższając kryterium dochodowe ze 150% na 200% dla osób samotnie gospodarujących oraz dla osób w rodzinie, uprawniające te osoby i rodziny do uzyskania wsparcia w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w ramach wieloletniego rządowego programu,, Posiłek w szkole i w domu”.
Wobec powyższego uzasadnione jest podjęcie uchwały podwyższającej kryterium dochodowe uprawniające do uzyskania wsparcia w ramach programu ,,Posiłek w szkole i w domu”.
Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej kryterium dochodowe dla osoby samotnie gospodarującej od dnia 1 stycznia 2022r. wynosi 776 zł a dla osoby w rodzinie wynosi 600 zł ( Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2021r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej - Dz. U. z 2021r. Poz.1296).
ttt
Podinspektor
Posty: 1010
Od: 10 paź 2017, 10:58
Zajmuję się: pomoc społeczna


  
Strona 1 z 3    [ Posty: 24 ]
NIE PRZEGAP WAŻNYCH INFORMACJI! POLUB NASZ PROFIL NA FACEBOOKU
[ ZAMKNIJ ]
cron Usuń ciasteczka witryny
 
x

 

x